4. 6. 2020  16:29      Lenka        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Paneurópska vysoká škola


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 2

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Africký region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyCihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
----
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Agentúrne zamestnávanie v Slovenskej republike
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.BPAgresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnosti
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
DP
Akcelerácia numerickej analýzy dát
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.BP
Ako rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
BP
Aktuálne podoby medzinárodného terorizmuOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPPodrobnosti témy
1 / 2
Gündüz, C.
7.
BP
Aktuálne výzvy európskej integrácie
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
BP
Alternatívne spôsoby riešenia sporovÚstav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Šimončíková, D.
9.
BP
Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DPAmbasádori značky a ich úloha pri budovaní pozitívneho imidžu firmyKostrošová, N.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1--
11.BP
Analýza dezinformácií na sociálnych sieťach na príklade utečeneckej krízy v roku 2015.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
12.
BP
Analýza finančných rezerv vo vybranom podniku
Vincúrová, Z.
Ústav ekonomiky (FEP)
B-EMP--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 2
Marková, D.
13.
BP
Analýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnostiKrchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Havlik, I.
14.BPAnalýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnostiKrchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BP
Analýza marketingového mixu vo vybranom podniku služieb
Chovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
--
FEPPodrobnosti témy1 / 2 Shalenyk, V.
16.
BP
Analýza marketingovej komunikácie parlamentných volieb 2020Ústav mediálnych štúdií (FM)----FM
Podrobnosti témy
1 / 1
17.
BP
Analýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaní
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
Rummer, K.
Tanka, B.
18.
BP
Analýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchuÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
Tomásch, Z.
Roth, A.
19.BP
Analýza osobnostných vlastností študentov vo vzťahu k mediálnej profesii
Keklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Šoltésová, M.
20.BPAnalýza podnikateľského prostredia v Českej republikeDudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
----
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Komačková, A.
21.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v MaďarskuÚstav medzinárodného podnikania (FEP)----
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Darmoš, D.
22.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v NemeckuÚstav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPPodrobnosti témy1 / 1 Mikušová, S.
23.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Poľsku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
----
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
24.
DP
Analýza práce športového novinára denníka Plus JEDEN DEŇ na medzinárodnom podujatí Tour de France
Vašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Mravec, Ľ.
25.
BP
Analýza testov v MS Teams a UIS pre skúšku
Ružický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti témy1 / 1 Ukropec, J.
26.
DPAnalýza trhu v horeca segmente so zameraním na magazíny
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Kravárová, S.
27.DP
Analýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business Inteligence
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI--FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Analýza vybranej programovej služby rozhlasového vysielania RTVSÚstav mediálnej tvorby (FM)B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
29.
BP
Analýza využívania sociálnych sietí profesionálnymi fotografmi
Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1--
30.
DPAplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sieti
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti témy0 / 1
--
31.
DP
Aplikácia marketingových princípov pri budovaní vybraného podniku
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Lojkóová, S.
32.
BP
Asijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Tran Ha Minh, M.
33.
BP
Attachment a kontextuálny výkonGreškovičová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1
34.
BP
Attachment a štýly rodičovstva očami adolescentov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
35.BP
Attachment na pracovisku a attachment k partnerovi
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
36.
BPAttachment na pracovisku a kontextuálny výkonÚstav všeobecnej psychológie (FPS)----
FPS
Podrobnosti témy1 / 1
37.
BP
Attachment na pracovisku a príslušnosť k organizácii
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.BP
Attachment na pracovisku a attachment k rodičom
Greškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--
--
FPSPodrobnosti témy
1 / 1
39.
DP
Attachment, sebahodnotenie a štýly rodičovstva očami adolescentov
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Jančár, M.
40.
BP
Autenticita a turizmus
Vašečka, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDKB-MEDK-MCR
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
BP
Autorská kniha
Paukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
42.
BP
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Jausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Bencsiková, V.
43.BP
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
44.
BPBlogy a sociálne siete ako nástroje marketingovej komunikácieÚstav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
45.
BP
Brand attachment v kontexte vybraných individuálnych premenných
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--
--
FPSPodrobnosti témy
1 / 2
Michajlovová, L.
46.BP
Brand, branding a brand identity
Ústav dizajnu médií (FM)B-DM
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
BP
Brand, branding a brand identityÚstav dizajnu médií (FM)B-DM
--
FMPodrobnosti témy0 / 1
--
48.
BP
Brand manažment spoločností
Paukovic, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti témy0 / 1--
49.
DPBranding a vizuálna komunikácia zápasníckej organizáciePaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.
BPBranding a dizajn brand identitySzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Gerec, L.
51.
DP
Budúcnosť rozhlasového vysielania na Slovensku (verejnoprávneho i komerčného) v kontexte digitálnych technológií a platforiemKasala, Ľ.Fakulta masmédií
--
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.BP
Current Problems of International Terrorism
Garayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.BP
Čiernobiela fotografia v praxi.
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
54.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.Vincúrová, Z.Fakulta ekonómie a podnikania--
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1 Michalovičová, B.
55.
BPDaňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.Fakulta ekonómie a podnikania----
FEP
Podrobnosti témy
2 / 1 Ďuríková, V.
Rosiarová, A.
56.
DP
Dedenie nehnuteľností
Pavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
2 / 2
57.
DP
Dejiny reklamy a reklamného priemyslu na Slovensku po roku 1989
Fakulta masmédií
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
58.BP
Deti pod vplyvom sociálnych sietí a technologických zariadení
Vašečka, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FMPodrobnosti témy
1 / 1
59.
BPDezinformácie ako nástroj ovplyvňovania verejnej mienkyKasarda, M.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
----FM
Podrobnosti témy
1 / 1
60.DP
Dieťa ako súčasť influencer marketingu v online prostredí
Ševčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FMPodrobnosti témy1 / 1
61.DP
Digitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie Európy
Csabay, M.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
----
FEP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
62.
DP
Digitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikania
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
63.
DP
Disciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republike
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
64.
BP
Dizajn korporátnej identityPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1--
65.
DP
Dokazovanie v správnom konaní
Ústav verejného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
66.DP
Efektívnosť programu sociálno-emocionálneho učenia Druhý krok v materskej škole
Gajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
67.
DP
Ekologický marketing vybranej lokálnej značkyKostrošová, N.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
68.
DP
Ekonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?Cihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti témy
0 / 1
--
69.BP
Ekonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemí
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.DP
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Ústav verejného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy1 / 2
71.
BP
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Balog, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy
0 / 2
--
72.
BP
Elektronické doručovanie vo verejnej správe
Cepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 5
--
73.
BP
Elektronické doručovanie vo verejnej správe
Cepek, B.
Oddelenie správneho práva (UVP FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 5
--
74.
BP
Elektronizácia na Slovensku vo verejnej správe a v zdravotníctve
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK--
FM
Podrobnosti témy0 / 1
--
75.
BP
Emocionálna inteligencia a klíma školy očami žiakov
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
----FPSPodrobnosti témy1 / 1 Kuczman, E.
76.
BP
Etapy tvorby a výroby televízneho produktu podľa vlastného výberu
Pazderová, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1--
77.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
78.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
79.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Gombaszögiová, I.
80.
BP
Etika v politickej reklame
Hajduk, Ľ.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK--
FM
Podrobnosti témy1 / 1 Klotonová, V.
81.BP
Eurábia, presadenie konšpiračnej teórie v mainstreame
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
82.
BP
Európska komisia
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
83.
BP
Európsky ombudsman
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti témy1 / 1
84.DPEurópsky vyšetrovací príkaz
Ústav verejného práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
85.DP
Evalvácia vybraných reklamných kampaní
Hajduk, Ľ.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
86.
BP
Faktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchu
Mura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
--
FEPPodrobnosti témy
1 / 1
Akuratný, M.
87.
DP
Fenomén podcastu
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
88.DP
Film ako predmet autorského práva
Skorková, V.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
89.
BP
Filmová réžia a analýza filmov natočených podľa skutočnej udalostiVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1
90.
BP
Filozofia a umenie v dizajne médiíHajduk, Ľ.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1--
91.
BP
Finančné nástroje ochrany životného prostredia
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 5 Pluhárová, L. E.
92.
DP
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
93.
BP
Fotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VR
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti témy
0 / 1
--
94.
BP
Funkcia hudobnej zložky v reklame
Benčič, S.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----FM
Podrobnosti témy
0 / 1--
95.BPFunkcie štátuÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FPPodrobnosti témy1 / 1 Koleno, P.
96.
DPFunkcie štátu
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FPPodrobnosti témy0 / 1
--
97.
BP
Fuzzy logika v modelovaní a riadeníKozák, Š.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
B-AI-ISP
FIPodrobnosti témy0 / 2
--
98.
DP
Fuzzy-neuro algoritmyKozák, Š.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
M-AI-IIS
FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
99.
BP
Grafické spracovanie obsahu a formy piktogramovPaukovic, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM--FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
100.BPGrafické spracovanie prvkov digitálnej kartovej hryPaukovic, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
101.
BP
Grafický dizajn v hudobnom priemysle súčasnosti
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM--
FM
Podrobnosti témy0 / 1--
102.
BP
Grafický plagát – funkcia, história, tvorba
Paukovic, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM--
FM
Podrobnosti témy0 / 1--
103.
DP
Hlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou NemeckaÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1
104.
BP
Hranie hazardných hier u adolescentovGajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
105.
BP
China Meets India in Nepal: A Historical and Future Perspective
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
106.
BP
Ikony fotografie, filmu a módy 90-tych rokovVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Neuwirthová, P.
107.
DP
Implementácia Európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republikeZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
108.BPImplementácia systému udalostí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy0 / 2
--
109.
DP
Implementácia systému udalostí
Štefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
110.BP
Implementácia vybraných algoritmov IKT
Farkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti témy
1 / 4
Fuchs, P.
111.
DP
Implementácia vybraných bioinformatických algoritmovFarkaš, P.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 4
--
112.
DP
Influencer marketing ako dominantný nástroj online marketingovej komunikácie a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
113.
DP
Informačného systému pre malú firmu
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
114.
DP
Iniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1 Karkošiak, S.
115.
BP
Inovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhu
Veselovská, S.Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
116.
BP
Inovácie v start-up podnikochÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Kulčárová, E.
117.BPInovácie vybraných produktov životného poistenia na Slovenskom trhuÚstav ekonomiky (FEP)
--
--FEPPodrobnosti témy
0 / 1
--
118.
BP
Integrácia Slovenska do EÚ a jej benefityStrážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
119.
BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
120.BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VR
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy0 / 1
--
121.
BP
Interkultúrne rozdiely v reklame na Slovensku a v Bielorusku
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Bahirava, R.
122.BPInterrupcie a výhrada vo svedomí
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
123.
DP
Interrupcie a výhrada vo svedomíGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2
--
124.
BPInvestigatívna žurnalistika a znovuotvorenie kauzy GorilaVašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Ulbrichtová, Z.
125.DP
Investigatívny dokumentarista - špecifiká a metódy práce.
Vavrová, Y.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
126.DPJustičná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieZáhora, J.
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
127.
DP
Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 3--
128.
BP
Kataster nehnuteľností a katastrálne konania
Kaššák, R.
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
129.
BPKlíma školy a psychická odolnosť adolescentovSzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--FPSPodrobnosti témy
1 / 1
Klopanová, N.
130.
DP
Klíma školy, tvorivosť a sociálno-emocionálne zdravie žiakov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
----FPSPodrobnosti témy0 / 1
--
131.
BP
Kolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktu
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
132.
BP
Komiks ako literatúra, alebo výtvarné dielo
Ústav dizajnu médií (FM)
----
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
133.
DP
Komparácia podnikateľského prostredia krajín V4Dědina, J.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Kónya, Z.
134.
BP
Komparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--FEPPodrobnosti témy
2 / 2
Tarr, J.
Weidlingová, Ľ.
135.
DPKonanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
136.
DP
Konateľ v s.r.o.
Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
137.
DP
Koncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketingu
Chovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1
138.DP
Konkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SR
Csabay, M.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
139.
BP
Kvalita, rozdiel a poslanie dopravného spravodajstva vo verejnoprávnom vysielaní RTVS
Fakulta masmédií
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Kozár, A.
140.BPKvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniach
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
--
FPSPodrobnosti témy
2 / 2
141.
DP
Kvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientovNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)----FPSPodrobnosti témy
1 / 1
Sabaka, B.
142.
BP
Kybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mienBrezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Grošaft, M. G.
143.
BP
Latinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyCihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
144.
BPLegislatívne akty Europskej únie
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
145.BP
Legislatívny proces
Oddelenie ústavného práva (UVP FP)
--
--
FPPodrobnosti témy2 / 3 Janíček, R.
Molnárová, M.
146.
DP
Licenčná zmluva v autorskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1
--
147.
DP
Logo a logotyp, aplikácie loga a dizajnmanuál
Ústav dizajnu médií (FM)
M-MMK
--
FMPodrobnosti témy
1 / 1
148.
BP
Logo a logotyp, tvorba a aplikáciaÚstav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
149.BP
Makrofotografia a jej techniky
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
150.DPManažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Mesároš, D.
151.DPManažment rozvoja inovatívnych foriem podnikaniaMura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy0 / 1--
152.DP
Manažment rozvoja start-upov
Mura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
153.
BP
Manipulácia verejnej mienky prostredníctvom online reklamy
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FMPodrobnosti témy1 / 1
154.DPMarián Kočner ako produkt slovenských médiíVašečka, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy0 / 1
--
155.
BP
Marketingová komunikácia lokálnej odevnej značky Mile
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
156.
BP
Marketingová komunikácia lokálnej odevnej značky Štýlovky
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FMPodrobnosti témy1 / 1
157.BPMarketingová komunikácia spoločnosti Arval Slovakia, s.r.o.Ústav mediálnych štúdií (FM)--
--
FMPodrobnosti témy
1 / 1
Mánik, P.
158.
DP
Marketingová komunikácia spoločnosti VITAR SLOVAKIA, spol. s. r. o.
Ševčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----FM
Podrobnosti témy
1 / 1
159.
BPMarketingová komunikácia v športovom klube HC Slovan BratislavaŠevčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FMPodrobnosti témy1 / 1 Gabriel, D.
160.
DP
Marketingová stratégia pre vybranú videohru
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
161.
BP
Marketingová stratégia vybraného podniku
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Kavalec, K.
162.BPMédiá ako šíriteľ pozitívneho obrazu o svete.Kasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)----
FM
Podrobnosti témy1 / 1
163.
BP
Mediálna gramotnosť vo väzbe na úroveň vzdelania
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--FMPodrobnosti témy0 / 1
--
164.DPMediálna komunikácia a jej vplyv na preferenciu morálnych hodnôt
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1--
165.
BPMediálny obraz migrantov vo vybraných médiách na Slovensku.Vašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Molnárová, S.
166.DPMediálny trh na Slovensku z hľadiska vývoja vlastníckej štruktúry a pluralita masmédiíSečík, I.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
M-MMK
M-MMK-MASFMPodrobnosti témy0 / 1--
167.
DP
Medicínske technológie v neuromarketingu ako novodobá pomoc pri mapovaní mozgových reakcií na marketingové stimuly
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----FMPodrobnosti témy
1 / 1
168.DPMedzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSIDChovancová, K.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
169.
DP
Medzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreChovancová, K.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
170.
BP
Medzinárodná migrácia a jej implikácie pre Slovensko
Strážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
171.DP
Medzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciach
Ústav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
172.
BP
Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia
Hassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Kubovová, A.
173.
DP
Metódy online marketingu slovenských rozhlasových staníc
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FM
Podrobnosti témy
0 / 1--
174.BP
Migration crisis in Europe
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
175.
DP
Minimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EU
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--FPPodrobnosti témy
1 / 1
176.DPMinimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únieÚstav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1 Turček, P.
177.
BP
Modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
2 / 2 Ulag, C.
Oravcová, K.
178.
BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnostiÚstav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy
1 / 1
179.
BP
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Jausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
180.
BP
MOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--FEPPodrobnosti témy
2 / 2
Drugda, S.
Baďurová, K.
181.BPMožnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
182.BPMožnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapii
Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
--
FPSPodrobnosti témy
1 / 1
Kvintová, M.
183.
DP
Multipoužívateľská VR
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
184.BPNáboženské programy vo verejnoprávnom rozhlasovom vysielaníNáther, P.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
B-MEDK
--FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
185.
DP
Nadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republiky
Dulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy1 / 1
186.
BP
Nadobudnutie vlastníctvaDulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
2 / 2
187.
DP
Náhradné materstvo z hľadiska bioetiky a možnosti jeho právnej úpravy, u nás a vo svete
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy0 / 3--
188.
BP
Nástroje marketingovej komunikácie s následnou analýzou ich využitia vo futbalovom klube
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Šarudiová, E.
189.
BP
Návrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby
Farkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti témy0 / 1--
190.
DP
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UML
Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
191.
DP
Návrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realiteLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
192.
DP
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
193.
DP
Návrh podnikovej architektúry využitím frameworku Togaf
Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI--FIPodrobnosti témy0 / 1
--
194.
BP
Návrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMNÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1--
195.
DP
Návrh rezervačného informačného systémuÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1--
196.BPNávrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientovÚstav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti témy0 / 1--
197.
BP
Názoroví vodcovia ako moderný nástroj public relations
Kostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)----
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
198.
BPNázov bude upresnenýÚstav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSPodrobnosti témy1 / 4 Machová, L.
199.
DP
Názov bude upresnený
Hennelová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti témy0 / 2
--
200.
BP
Nedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republikeBalog, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy2 / 2 Milanová, L.
Kolenič, I.
201.DPNedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republike
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
Šimková, S.
202.
DP
(NE)Etika vo volebných kampaniach politických strán
Ústav mediálnych štúdií (FM)M-MMK--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
203.
BP
Nekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži
Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy1 / 2
204.
DP
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únieÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy0 / 2--
205.BPNelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únieÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FPPodrobnosti témy0 / 2--
206.
BP
Nepochopené dielo Antoni Gaudího
Tribulová, B.Fakulta masmédií
B-DM
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
207.
DP
Netradičné ochranné známky v EÚ a na Slovensku
Kolkusová, R.
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
208.
BP
Neuromarketing a jeho vyuzitie na Slovensku
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Marušák, C.
209.
BP
Neurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidla
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 2--
210.
BP
Nové spravodajské formáty a ich využitie v slovenských médiách
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Horvátová, A.
211.BPObčianska žurnalistika v televíznej relácií ReflexÚstav mediálnej tvorby (FM)----FMPodrobnosti témy
1 / 1
212.
DP
Obchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxi
Kolkusová, R.
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
213.DP
Obchodný podiel v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Červeňová, N.
214.DPObmedzenia voľného pohybu osôb v judikatúre Súdneho dvoraKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
215.
BP
Obsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Pavelková, B.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy
2 / 2
Katonová, K.
Miženková, Š.
216.
DP
Obsahová analýza formátu talkshow
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
217.BPObsahová analýza mediálneho pokrytia procesov gentrifikácie Bratislavy.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
218.
BP
Obsahová analýza publicistickej relácie RTVS dámsky klub
Kasarda, M.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Pecúchová, S.
219.
BP
Od bipolarity k multipolarite? Vývoj medzinárodných vzťahov po ukončení tzv. studenej vojny
Strážay, T.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
220.
DPOd stereotypizácie v mediálnej produkcii po upevňovanie iracionálnych predstávÚstav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
221.DPOchrana ľudských práv v Európskej úniiKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
222.
BP
Ochrana ľudských práv v Európskej úniiSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
223.BP
Ochrana maloletých v medzinárodnom práve
Hassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 1
--
224.BPOchrana osobnostiDulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
225.BP
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2--
226.
DPOchrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
227.
BP
Ochrana súkromia zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch
Máhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--FPPodrobnosti témy
1 / 1
228.
DP
Oil & Gas Investment Arbitrations
Chovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
M-PRA
M-PRA-EUP
FP
Podrobnosti témy0 / 2--
229.
ZPOkolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práveOddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
230.
BP
Optimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy Brezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Kovácsová, N.
231.
BP
Optimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
232.
BP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllinguRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPPodrobnosti témy0 / 1
--
233.DP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnosti
Rajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
--
FEPPodrobnosti témy0 / 1--
234.
BP
Organizácia a hodnotenie marketingovej interakcie podnikov na základe využívania internetových technológií
Ústav mediálnych štúdií (FM)----
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
235.
DP
Osobnosť, sociálno-emocionálne zdravie a tvorivosť v období adolescencie
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--FPSPodrobnosti témy1 / 1
236.
BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.Ústav klinickej psychológie (FPS)----FPSPodrobnosti témy
2 / 2
Cibulková, K.
Podmanická, M.
237.
BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.Ústav klinickej psychológie (FPS)----FPSPodrobnosti témy2 / 2
238.BPPercepcia mediálnej persuázieKeklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Kaszová, R.
239.
DPPodnikanie samospráv na SlovenskuKolkusová, R.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
240.
BP
Podnikanie zahraničných osôb na SlovenskuKolkusová, R.
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
241.
DPPodnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchuMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1--
242.
BP
Podnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónu
Mura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPPodrobnosti témy
1 / 1
Držka, M.
243.
BPPodnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredíMura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1--
244.
DP
Podpora pôvodnej audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku a v EurópeSečík, I.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
M-MMKM-MMK-MASFM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
245.
DP
Pokročilá konfigurácia počítačových sietíÚstav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
246.
DP
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
Ústav verejného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
247.
DP
Politický marketing v nových médiách.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
248.
BP
Porovnanie internetových a mobilných služieb využívajúcich kyberzločin
Ružický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti témy
1 / 1
249.
BPPorovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej ÚnieBrezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)
--
--FEPPodrobnosti témy1 / 1 Lexmannová, A.
250.
BP
Porovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republikeStehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
----
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
251.DP
Poslanie a modely médií verejnej služby na Slovensku a v Európe
Ústav mediálnej tvorby (FM)
M-MMK
M-MMK-MAS
FMPodrobnosti témy0 / 1--
252.BP
Postavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republiky
Doboš, I.Ústav verejného práva (FP)B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1
--
253.
DP
Postavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej ún
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 1
--
254.DP
Postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky
Doboš, I.
Ústav verejného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2--
255.
BP
Postoje mladých ľudí nového milénia k rodine, manželstvu a rodičovstvu
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
256.
BPPostoje žiakov základných škôl k rodine, k škole a k sebe samému.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
----FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
257.
BP
Posttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorením
Naništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)--
--
FPSPodrobnosti témy2 / 2 Brušová, P.
Srnová, E.
258.BPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy2 / 2
259.BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 2--
260.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
261.DP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
1 / 1
Kamidra, D.
262.
DP
Pozícia hovorcu v privátnych inštitúciách
Fakulta masmédií
--
--FMPodrobnosti témy0 / 1--
263.
DP
Pozícia redaktora domácej redakcie v spravodajskej televízii
Fakulta masmédií
--
--
FMPodrobnosti témy0 / 1--
264.
BP
Pozor, zákruta! – včera, dnes a zajtra
Kasala, Ľ.Fakulta masmédií----
FM
Podrobnosti témy0 / 1--
265.DPPôrodná starostlivosť z pohľadu žienGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
266.
BP
Práca filmového režiséra
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Hrabovský, M.
267.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2 Grujbárová, S.
Košutová, K.
268.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
269.
BP
Pracovné úrazy a ich odškodňovanie
Máhrová, T.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA--FP
Podrobnosti témy
1 / 1
270.
BP
Pracovný čas a nepretržitý odpočinok
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FPPodrobnosti témy1 / 1 Fetkovičová, F.
271.
DP
Pracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhody
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FPPodrobnosti témy1 / 1
272.
BP
Práva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexituÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
273.
DP
Právna ochrana autorského právaÚstav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
274.
BPPrávne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctve
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 4
--
275.
DP
Právne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti
Polák, P.Ústav verejného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
276.
DP
Právne možnosti riešenia domáceho násilia
Ústav verejného práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
1 / 1
277.BP
Právny štát
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
3 / 3
Samuhel, M.
Farkas, B.
Kubányi, O.
278.
DP
Právny štát v judikatúre Ústavného súdu SR
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
279.BPPrávo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnostiHassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----FPPodrobnosti témy1 / 1
280.DPPrávo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy1 / 2 Kiss, R.
281.
BP
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
2 / 2 Chválová, M.
Schunová, R.
282.
DPPrejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
283.
BP
Prenatálny bonding/attachment
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----
FPS
Podrobnosti témy
2 / 1
284.
DP
Prenatálny bonding/attachment
Greškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
285.
DP
Prezentácia divadelnej kultúry v médiách
Kasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Szajkó, L.
286.
BP
Prežívanie vďačnosti u seniorov
Chlebcová, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
287.DP
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory vnímanej efektívnosti lídra
Lisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti témy
0 / 1
--
288.
DP
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory pracovnej angažovanosti
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1 Výbohová, M.
289.
BP
Problematika uzatvárania správnych dohôdÚstav verejného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
290.
BP
Problematika uzatvárania správnych dohôd
Oddelenie správneho práva (UVP FP)--
--
FPPodrobnosti témy0 / 4
--
291.
BP
Proces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a Chorvátskom
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1
--
292.
DP
Proces tvorby reklamnej kampane na konkrétnom produkte
Ševčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
293.BP
Procesne orientované business plánovanie a controlling
Rajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1
294.BPProdukčný postup pri tvorbe reklamy.Ústav mediálnej tvorby (FM)--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Bartek, E.
295.
BP
Profesia kameramanaÚstav dizajnu médií (FM)----FM
Podrobnosti témy
1 / 1
296.
DP
Programovanie dátabázových aplikácii s Javou
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
297.
DP
Projekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostrediaKrchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti témy2 / 2
298.
BP
Projektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
299.BPPrvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRBalog, B.
Ústav verejného práva (FP)
----FPPodrobnosti témy0 / 1--
300.
DP
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Balog, B.Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
301.
BP
Psychológia napätia vo dramatických filmových dielach
Szomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Fehér, T.
302.DP
Psychologické aspekty reklamných kampaní
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
303.
BP
Psychologické prediktory akademickej úspešnosti študentov VŠÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Pappová, M.
304.DP
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100
Lisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Dilík, K.
305.
BPPsychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
----FPSPodrobnosti témy1 / 1
306.
BP
Psychometrické vlastnosti dotazníka vzťahovej väzby k pracovnému miestu
Lisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti témy1 / 1
307.DP
Psychometrické vlastnosti krátkych verzií ECR-R
Greškovičová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
308.BP
Psychometrické vlastnosti škály Líder ako poskytovateľ bezpečia
Lisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
309.
DP
Psychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientov
Ústav klinickej psychológie (FPS)
M-PSY--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1
310.
DP
Reality show Farma- ako sociálno-spoločenský fenomén v dvoch rôznych formách snímania
Ústav dizajnu médií (FM)
----
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
311.
BPRebranding/redesign Agentúry PROSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----FMPodrobnosti témy1 / 1 Stanovský, J.
312.
BP
Reklama ako nástroj marketingovej komunikácie a jej porovnanie na základe interkultúrnych rozdielov
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
313.
DP
Reziliencia a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov v kontexte klímy školy
Szobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
314.
BP
Rezistencia voči zmene a osobnosťNewman, D.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy2 / 2
315.
DP
Režisér versus herec - špecifické prístupy, analýza režiných štýlov, história hereckých škôl a hereckých metód.
Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1 Lihositová, K.
316.
DP
Režisér versus herec - špecifické prístupy, analýza režiných štýlov, história hereckých škôl a hereckých metód.
Ústav mediálnej tvorby (FM)--
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1--
317.
DP
RFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľovČepel, M.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti témy0 / 1--
318.
BP
Riadenie rodinného podniku
Mura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPPodrobnosti témy1 / 1 Hankovská, J.
319.BPRiadenie výkonnosti podniku na báze controllinguÚstav manažmentu a marketingu (FEP)----
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Civín, D.
320.BP
Riešenie dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
321.DP
Rizikové správanie adolescentov/pubescentov a sociálno-emocionálne zdravie
Roľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1
322.
BP
Rodinné podnikanie v mikroregióne
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
----FEPPodrobnosti témy0 / 1--
323.
BP
Rok 1989 ako významný medzník vývoja medzinárodných vzťahovStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
324.
BPRozhlasový podcast ako novodobý fenoménNáther, P.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
B-MEDK--FMPodrobnosti témy1 / 1 Krajčíková, S.
325.DP
Rozhodcovské konanie v obchodných veciach
Ústav súkromného práva (FP)----FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
326.
DP
Rozhodovacia činnosť prokurátora v predsúdnom konaní
Ústav verejného práva (FP)
M-PRA--FPPodrobnosti témy0 / 1--
327.
DPRozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?Cihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy0 / 1
--
328.
BP
Rusko ako významný aktér medzinárodných vzťahov: história vs. súčasnosť
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
329.DPSebahodnotenie a tvorivosť v období vynárajúcej sa dospelostiSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSPodrobnosti témy1 / 1
330.BP
Sebahodnotenie žiakov a klíma školy
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Peráčková, V.
331.BPSebaúcta a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov/pubescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--FPSPodrobnosti témy1 / 1 Martinásková, A.
332.BP
Sebaúčinnosť adolescentov v kontexte klímy školy
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
333.
DP
Sebaúčinnosť učiteľov a úspešnosť žiakov základnej školy
Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
334.
BP
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
335.
DPSenzor pre rozpoznávanie obrazuÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
336.
BP
Severoatlantická aliancia v kontexte zmien v medzinárodnom bezpečnostnom prostredíStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----FPPodrobnosti témy0 / 2
--
337.
BPSexuálne násilie páchané na deťoch v on-line priestoreGajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--FPSPodrobnosti témy1 / 1 Šatura, D.
338.
DP
Sexuálny turizmus. Prehľadová štúdia.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
339.BPSila emócií pri vnímaní reklamného posolstvaKeklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1 Podolinská, K.
340.BPSkríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1
341.
BP
Skúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéruÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
342.
DPSloboda prejavu v kontexte moderných technológiíErdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)----FP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
343.
DP
Sloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
344.BPSloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské právaÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
345.BP
Sociálna atmosféra a miera reziliencie u žiakov stredných škôl
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
346.BPSociálna atmosféra online komunítSzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
347.
BP
Sociálna klíma tried v inkluzívnej základnej škole a jej dosah na sociálno-emocionálne zdravie žiakov
Gajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1 Belisová, I.
348.
DP
Sociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxi
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--FPPodrobnosti témy1 / 1 Karvayová, L.
349.BP
Sociálne médiá ako nástroj budovania značky podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1
350.
BP
Sociálne siete a ich vplyv na medziľudské vzťahy
Hajduk, Ľ.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
351.
DP
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----
FPS
Podrobnosti témy1 / 1
352.
DP
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentov
Roľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----FPSPodrobnosti témy1 / 1
353.BP
Sociálno-emocionálne zdravie učiteľov vybraných základných škôl
Gajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--FPSPodrobnosti témy
1 / 1
354.BP
Sociálno-emocionálne zdravie v kontexte klímy školy
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Bartalská, B.
355.BPSociálno-psychologické aspekty závislosti na sociálnych sieťach (pohľad zo sekundárneho hľadiska)Keklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
356.
BPSociálno-psychologický dosah mediálneho vplyvu na recipientaKeklak, R.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Jánošová, K.
357.
BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Staňová, P.
358.
BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
359.
BP
Spojitosť emocionálnej inteligencie a rizikového správania u žiakov stredných škôlZajac, L.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
360.BPSpokojnosť s pôrodom
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
361.
BP
Spôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 2 Šuhajdová, V.
362.
DPSpracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácieRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIPodrobnosti témy0 / 1--
363.
BP
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácieRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIPodrobnosti témy0 / 1
--
364.
BP
Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochoreníRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
365.
DP
Storyboard- kreslený scenár. Formy a ich využitie v audiovíziiÚstav mediálnej tvorby (FM)--
--
FMPodrobnosti témy0 / 1
--
366.
DP
Strany a procesné spoločenstvá v civilnom proceseSkorková, V.
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Urbánek, M.
367.
DP
Stratégia vstupu na zahraničný trh Chovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
368.DPStrategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti témy
0 / 1
--
369.
BP
Stratégie zvládania stresu mediálnych tvorcov
Keklak, R.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK--FMPodrobnosti témy1 / 1 Hornáková, M.
370.BPStratégie zvládania záťažových situácií u učiteľov ZŠ v kontexte mentálneho zdraviaÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--FPSPodrobnosti témy1 / 1
371.
BPStratégie zvládania záťažových situácii žiakov s poruchami pozornostiÚstav všeobecnej psychológie (FPS)----
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
372.
BP
Strih ako spôsob interakcie s divákom
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Zhygadlo, D.
373.
BP
Subjektivita v medzinárodnom práve
Hassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy1 / 1
374.
BPSúčasná prax v oblasti manažmentu zmeny
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--FEPPodrobnosti témy0 / 1
--
375.DPSúčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstveDudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
----
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
376.
BP
Súčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstve
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Mészáros, P.
377.
BP
Súčasný stav mediálnej gramotnosti absolventov stredných a vysokých škôlBenčič, S.Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
378.
BP
Súdne preskúmanie správnych rozhodnutí
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 4
--
379.
BP
Súvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescenta
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1 Kuiková, E.
380.BPSymbolika farieb vo filmeÚstav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Čerňanová, M.
381.
BPSystém regionálneho a lokálneho rozhlasového vysielania na SlovenskuSečík, I.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
382.
BP
Systém regionálneho a lokálneho televízneho vysielania na Slovensku
Sečík, I.Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
383.
DP
Systém vyhľadávania a rezervácie lístkov pre vlakovú resp. autobusovú dopravu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FIPodrobnosti témy0 / 1
--
384.
DPSystém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
385.
BP
Šikanovanie v základných školách
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
386.
DPŠkolská klíma z pohľadu žiakov, rodičov a zamestnancov vybranej školyGajdošová, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti témy
1 / 1
387.
DP
Špecifický rukopis americkej režisérky Sofie Coppola v kontexte hviezdneho Hollywoodského systému
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
388.
BP
Športovci a umelci ako marketingový nástroj výrobkuBenčič, S.Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
389.
BP
Štruktúra výstavby drámy a kreovanie postáv v hranom filme
Vavrová, Y.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1 Kucik, Z.
390.BP
Štúdia uskutočniteľnosti nového výrobku
Krchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
----
FEP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
391.
BP
Štýl výchovy a reziliencia pubescentov/adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Steinflova, L.
392.BPŠtýl výchovy a sebaúcta adolescentovRoľková, H.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Kováčová, M.
393.
BP
Štýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie stredoškolákov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
----
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1 Blizniaková, A.
394.BP
Štýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie žiakov druhého stupňa ZŠ
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 1
395.
BP
Tarantino a poézia medzi riadkami / Krajinomaľba
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1 Sedláčeková, Z.
396.
BP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
1 / 2
397.DPTéma podľa dohodyÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
398.
DP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
399.BP
Téma podľa dohody
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti témy
1 / 1
Cziroková, N.
400.
BP
Teória a prax deľby moci
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy2 / 3
401.
DP
Teória mysle závislých ľudíBoleková, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--FPSPodrobnosti témy
1 / 1
Kinčeková, M.
402.
BP
Teória prirodzeného práva v myslení Johna Finnisa
Krošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy1 / 1 Lőrincz, P.
403.
DP
Terorizmus a ľudské práva
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
404.
BP
Terorizmus a ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 2
--
405.
DPTerorizmus a právne možnosti jeho kontrolyÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Varhaníková, P.
406.
DP
Terorizmus a ľudské práva
Garayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy0 / 1
--
407.BPThe Islamic and International Human Rights Law Perspectives of Wearing a Headscarf in Europe
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy1 / 1
408.
BP
The right to data protectionGarayová, L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
1 / 2
Bosiok, C.
409.
DPTransferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Bohúňová, V.
410.
DP
Transformačný leadership a efektívnosť futbalových tímovLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
--
FPS
Podrobnosti témy1 / 2
411.
DPTransformačný leadership vo vzťahu s angažovanosťou a kontextuálnym výkonom zamestnancov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti témy
0 / 1
--
412.
BP
Trend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011
Fakulta ekonómie a podnikania----
FEP
Podrobnosti témy1 / 1
413.
BP
Trendy internej komunikácie podnikov
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
--
FEPPodrobnosti témy0 / 1
--
414.DPTrestná zodpovednosť obchodných spoločností Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
415.
DP
Trestnoprávne apekty ochrany informáciíPolák, P.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
416.
DPTrh s kryptomenamiStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)--
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1
417.
BP
Tvorba a aplikácia loga, logomanuálÚstav dizajnu médií (FM)B-DM
--
FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
418.
BP
Tvorba marketingovej komunikácie developerského projektu
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--FMPodrobnosti témy1 / 1 Lukoviny, L.
419.BP
Tvorba značky a reklamných predmetov
Ústav dizajnu médií (FM)B-DM
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
420.
BP
Tvorivosť a umenie v reklamných kampaniach
Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FMPodrobnosti témy
1 / 1
Solárová, D.
421.
BPÚčasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úniÚstav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
422.
BP
Účasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej únii
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy0 / 1--
423.
BP
Úloha OSN pri riešení konfliktov – prípad KosovaStrážay, T.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
424.
DP
Umelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitia
Erdösová, A.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
----FP
Podrobnosti témy
1 / 3
425.
BP
Umelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
B-AI-ISP
FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
426.BP
Úniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave
Karpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
427.
BPUplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podnikuRajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--FEPPodrobnosti témy
1 / 1
Vavrinec, D.
428.
DP
Uplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USAÚstav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
429.BPUrčenie rodičovstvaJausch, O.
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1 Svobodová, M.
430.BPUrčenie rodičovstva
Ústav súkromného práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
1 / 1
431.
DP
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
432.
DP
Určovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚ
Siman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPPodrobnosti témy0 / 1
--
433.
BP
USA ako globálna superveľmoc
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
434.
DP
Uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republike
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
435.
DP
Valné zhromaždenie v s.r.o.
Ústav súkromného práva (FP)
----FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
436.DP
Väzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajne
Naništová, E.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
437.
BP
Vďačnosť mladých dospelých
Ústav klinickej psychológie (FPS)----
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
438.
BP
Vec v právnom zmysle
Ústav súkromného práva (FP)
----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
439.DPVedľajšie dojednania pri kúpnej zmluveDulaková Jakúbeková, D.
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
440.
DP
Verejnoprávne inštitúcie a korporácieÚstav verejného práva (FP)
--
--FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
441.
BPVFX a využitie 3D grafiky v 2D priestoreSzomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Zborovskii, P.
442.
BP
Virálny marketing ako nástroj pri budovaní značky
Ševčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Kvasnica, L.
443.BPVOĽBA NAHRÁVACEJ TECHNIKY A ROZDIELY MEDZI MIKROFÓNMI PRI PRODUKCII ZVUKUVavrová, Y.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy
1 / 1
Luciak, M.
444.
BP
Voľná témaÚstav aplikovanej informatiky (FI)----FIPodrobnosti témy0 / 1
--
445.
BP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Schindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
1 / 3 Ruskai, V.
446.
DPVoľna téma podľa zamerania resp. praxeSchindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy0 / 3--
447.DPVoľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológieÚstav klinickej psychológie (FPS)--
--
FPSPodrobnosti témy1 / 1
448.
DPVoľný pohyb kapitálu v Európskej únii
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FPPodrobnosti témy0 / 1
--
449.DPVoľný pohyb osôb v Európskej únii
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
450.
BP
Vonkajšie funkcie štátu
Balog, B.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-MVD--FPPodrobnosti témy
1 / 1
451.
DP
Vplyv farmaceutického marketingu na pacientov a lekárov. Účinok cieleného farmaceutického marketingu na predaj a spotrebu návykových látok.
Benčič, S.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
M-MMK-MAR
FM
Podrobnosti témy0 / 1
--
452.
DPVplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajínBrezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Mesárošová, A.
453.
DPVplyv podcastov na zvyšovanie počúvanosti verejnoprávnych rozhlasovChudinová, E.
Fakulta masmédií
--
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
454.
BP
Vplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancovDědina, J.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
455.
BP
Vplyv profesionálneho športovca na budovanie a propagáciu značkyŠevčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy
1 / 1
Spiššáková, D.
456.
BP
Vplyv sociálnych médií na ľudské správanie, spoločnosť a bezpečnosť na internete
Ústav mediálnych štúdií (FM)----FM
Podrobnosti témy
1 / 1
457.
BPVplyv svetla na emocionálnu stránku hororového filmuSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy
1 / 1
Minárik, P.
458.
BP
Vplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SRÚstav ekonomiky (FEP)----FEP
Podrobnosti témy
0 / 1--
459.
DP
Všeobecné zásady práva Európskej únie
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
460.
BPVybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republikyDoboš, I.
Ústav verejného práva (FP)
B-PRA
--
FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
461.
DP
Vydržanie v právnom poriadku Slovenskej republiky
Dulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2--
462.BP
Výkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Cepek, B.
Ústav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
463.BP
Výrobný štáb pri produkcii televíznej prime-time relácii
Ústav dizajnu médií (FM)B-DM
--
FMPodrobnosti témy0 / 1
--
464.
BP
Výučba jazyka audiovizuálnou formou
Szomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Straková, N.
465.
DP
Vyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxi
Brezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)--
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
466.BP
Využitie guerilla marketingu ako nástroja propagácie pre malé a stredné podniky
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
467.
BP
Vývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejného
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
468.
DP
Vývoj reklamy v počítačových hrách a jej budúce využitie
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----FMPodrobnosti témy
1 / 1
Šípka, A.
469.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1
470.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republiky
Ústav ekonomiky (FEP)
----FEPPodrobnosti témy1 / 1
471.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku PoľskaStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)----
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Pochyba, F.
472.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku SlovenskaStehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
473.DP
Význam virtualizačnej platformy Docker pre životný cyklus moderných aplikácií
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy1 / 1 Mandli, G.
474.
BP
Význam zavinenia v občianskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
Zemaník, P. Š.
475.DPVzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únieÚstav verejného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
476.
BP
Vzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentovÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti témy1 / 1
477.
BP
Webová aplikácia pre podporu elektronickej výučby
Stark, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
1 / 1
478.
BP
Wellbeing adolescetov/pubescentov a ich sebaúcta
Roľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
--
FPSPodrobnosti témy
1 / 1
479.
DP
Workplace attachment v kontexte premenných organizačného správania a výkonu
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
480.BP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
2 / 2 Holko, R.
Gallo, D.
481.
DP
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestaniaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
482.DP
Zakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ
Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)
--
--
FPPodrobnosti témy
0 / 1
--
483.
BP
Základné zásady medzinárodného verejného právaHassanová, R. L.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
484.
BP
Zásada nediskriminácie v Európskej únii
Siman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
485.
BP
Zásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únieSiman, M.
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
486.
BP
Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Surmajová, Ž.
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)
B-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1
487.
BPZdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentovÚstav klinickej psychológie (FPS)
--
--
FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
Hrebičková, M. F.
488.
BPZhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahuBoleková, V.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
--FPS
Podrobnosti témy
1 / 1
489.DPZmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práve
Ústav súkromného práva (FP)
--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
490.
DP
Zneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚ
Siman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
491.DPZodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva ÚnieOddelenie európskeho práva (UMEP FP)--
--
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
492.
DP
Zodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na internete
Skorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----
FP
Podrobnosti témy
0 / 1--
493.
DP
Žena pred kamerou
Kasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1
494.
DP
Ženy - režisérky na Slovensku, ich špecifický prínos pre audiovíziu
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
495.
DP
22. Zahraniční zamestnávatelia a zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike
Ústav súkromného práva (FP)
M-PRA
--
FP
Podrobnosti témy
1 / 1