22. 9. 2019  8:02      Móric        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Paneurópska vysoká škola


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Beh:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | G | I | K | L | N | O | P | S | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAkcelerácia numerickej analýzy dátPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPAnalýza finančných rezerv vo vybranom podnikuVincúrová, Z.Ústav ekonomiky (FEP)B-EMPFEPPodrobnosti témy0 / 2--
3.DPAnalýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business InteligenceHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AIFIPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPAplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sietiPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPAttachment a štýly rodičovstva očami adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPAttachment, sebahodnotenie a štýly rodičovstva očami adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPBrand, branding a brand identityPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPGrafický plagát – funkcia, história, tvorbaPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPImplementácia vybraných algoritmov IKTFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIPodrobnosti témy0 / 4--
10.DPImplementácia vybraných bioinformatických algoritmovFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIPodrobnosti témy0 / 4--
11.DPInformačného systému pre malú firmuHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPKomparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.Vincúrová, Z.Ústav ekonomiky (FEP)FEPPodrobnosti témy0 / 2--
13.DPLogo a logotyp, aplikácie loga a dizajnmanuálPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)M-MMKFMPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPLogo a logotyp, tvorba a aplikáciaPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMPodrobnosti témy0 / 2--
15.DPNávrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UMLHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AIFIPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPNávrh podnikovej architektúry využitím frameworku TogafHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AIFIPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPNávrh rezervačného informačného systémuHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPOsobnosť, sociálno-emocionálne zdravie a tvorivosť v období adolescencieSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSPodrobnosti témy0 / 1--
19.DPPokročilá konfigurácia počítačových sietíPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIPodrobnosti témy2 / 2 Doboš, M.
Urbanec, M.
21.DPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPProvnanie zdanenia podnikateľských príjmov v Slovenkej republike s vybranou krajinouVincúrová, Z.Ústav ekonomiky (FEP)I-EMMPFEPPodrobnosti témy0 / 2--
23.DPSebahodnotenie a tvorivosť v období vynárajúcej sa dospelostiSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSPodrobnosti témy0 / 1--
24.BPSociálna atmosféra online komunítSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSPodrobnosti témy0 / 1--
25.BPStratégie zvládania záťažových situácii žiakov s poruchami pozornostiSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSPodrobnosti témy0 / 1--
26.BPSúvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescentaSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSPodrobnosti témy0 / 1--
27.DPVolna tema DPSchindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPVyužitie finančnej analýzy pri rozhodovacom procese firmy na zahraničných trhochVincúrová, Z.Ústav ekonomiky (FEP)I-EMMPFEPPodrobnosti témy0 / 2--
29.BPVzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)FPSPodrobnosti témy0 / 1--