Prehľad vypísaných tém - Paneurópska vysoká školaHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | W | Z | Ž | 2

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAfrický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyCihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
2.DPAgentúrne zamestnávanie v Slovenskej republikeMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPprohlížet0 / 1--
3.DPAkcelerácia numerickej analýzy dátPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIprohlížet0 / 1--
4.BPAlternatívne spôsoby riešenia sporovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPprohlížet0 / 1--
5.BPAlternatívne spôsoby riešenia sporovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Šimončíková, D.
6.DPAmbasádori značky a ich úloha pri budovaní pozitívneho imidžu firmyKostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet0 / 1--
7.BPAnalýza dezinformácií na sociálnych sieťach na príklade utečeneckej krízy v roku 2015.Vašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FMprohlížet1 / 1 Kodaiová, S.
8.BPAnalýza finančných rezerv vo vybranom podnikuVincúrová, Z.Ústav ekonomiky (FEP)B-EMP--FEPprohlížet1 / 2 Marková, D.
9.BPAnalýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnostiKrchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
10.BPAnalýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnostiKrchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
11.BPAnalýza marketingového mixu vo vybranom podniku služiebChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)B-EMP--FEPprohlížet1 / 2 Shalenyk, V.
12.BPAnalýza marketingovej komunikácie parlamentných volieb 2020Ševčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Kuna, P.
13.BPAnalýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaníChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)B-EMP--FEPprohlížet2 / 2 Tanka, B.
Rummer, K.
14.BPAnalýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchuChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)B-EMP--FEPprohlížet2 / 2 Roth, A.
Tomásch, Z.
15.BPAnalýza osobnostných vlastností študentov vo vzťahu k mediálnej profesiiKeklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FMprohlížet1 / 1 Šoltésová, M.
16.BPAnalýza podnikateľského prostredia v Českej republikeDudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
17.BPAnalýza podnikateľského prostredia v MaďarskuDudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
18.BPAnalýza podnikateľského prostredia v PoľskuDudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
19.DPAnalýza práce športového novinára denníka Plus JEDEN DEŇ na medzinárodnom podujatí Tour de FranceVašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Mravec, Ľ.
20.DPAnalýza trhu v horeca segmente so zameraním na magazínyKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMprohlížet1 / 1 Kravárová, S.
21.DPAnalýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business InteligenceHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI--FIprohlížet0 / 1--
22.BPAnalýza vybranej programovej služby rozhlasového vysielania RTVSNáther, P.Ústav mediálnej tvorby (FM)B-MEDK--FMprohlížet0 / 2--
23.BPAnalýza využívania sociálnych sietí profesionálnymi fotografmiKeklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FMprohlížet0 / 1--
24.DPAplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sietiPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIprohlížet0 / 1--
25.DPAplikácia marketingových princípov pri budovaní vybraného podnikuŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Lojkóová, S.
26.BPAsijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyCihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
27.BPAttachment a kontextuálny výkonGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
28.BPAttachment a štýly rodičovstva očami adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
29.BPAttachment na pracovisku a attachment k partneroviGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
30.BPAttachment na pracovisku a kontextuálny výkonGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
31.BPAttachment na pracovisku a príslušnosť k organizáciiGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
32.BPAttachment na pracovisku a attachment k rodičomGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
33.DPAttachment, sebahodnotenie a štýly rodičovstva očami adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
34.BPAutenticita a turizmusVašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDKB-MEDK-MCRFMprohlížet0 / 1--
35.BPAutorská knihaPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMprohlížet0 / 1--
36.BPBezpodielové spoluvlastníctvo manželovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPprohlížet0 / 1--
37.BPBezpodielové spoluvlastníctvo manželovJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Bencsiková, V.
38.BPBlogy a sociálne siete ako nástroje marketingovej komunikácieKostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Červeňanský, J.
39.BPBrand, branding a brand identityPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMprohlížet0 / 1--
40.BPBrand, branding a brand identityPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMprohlížet0 / 1--
41.BPBrand manažment spoločnostíPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMprohlížet0 / 1--
42.DPBranding a vizuálna komunikácia zápasníckej organizáciePaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)----FMprohlížet0 / 1--
43.BPBranding a dizajn brand identitySzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Gerec, L.
44.DPBudúcnosť rozhlasového vysielania na Slovensku (verejnoprávneho i komerčného) v kontexte digitálnych technológií a platforiemKasala, Ľ.Fakulta masmédií----FMprohlížet0 / 1--
45.BPCurrent Problems of International TerrorismGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
46.BPČiernobiela fotografia v praxi.Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Hyžák, M.
47.BPDaňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.Vincúrová, Z.Fakulta ekonómie a podnikania----FEPprohlížet1 / 1 Michalovičová, B.
48.BPDaňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.Vincúrová, Z.Fakulta ekonómie a podnikania----FEPprohlížet1 / 1 Ďuríková, V.
49.DPDedenie nehnuteľnostíPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet2 / 2 Fröhlichová, M.
Sobolová, K.
50.DPDejiny reklamy a reklamného priemyslu na Slovensku po roku 1989Chudinová, E.Fakulta masmédií----FMprohlížet1 / 1 Lavrentyev, M.
51.BPDeti pod vplyvom sociálnych sietí a technologických zariadeníVašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Zúbriková, Z.
52.BPDezinformácie ako nástroj ovplyvňovania verejnej mienkyKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMprohlížet1 / 1 Hudáková, Z.
53.DPDieťa ako súčasť influencer marketingu v online prostredíŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Škodová, S.
54.DPDigitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie EurópyCsabay, M.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 2--
55.DPDigitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikaniaRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
56.DPDisciplinárna zodpovednosť sudcov v Slovenskej republikeKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPprohlížet0 / 1--
57.BPDizajn korporátnej identityPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMprohlížet0 / 1--
58.DPEkologický marketing vybranej lokálnej značkyKostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet0 / 1--
59.DPEkonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?Cihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
60.BPEkonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemíCihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
61.BPElektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
62.DPElektronická Zbierka zákonov Slovenskej republikyBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet1 / 2 Hanúsek, M.
63.BPElektronické doručovanie vo verejnej správeCepek, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 5--
64.BPElektronické doručovanie vo verejnej správeCepek, B.Oddelenie správneho práva (UVP FP)----FPprohlížet0 / 5--
65.BPElektronizácia na Slovensku vo verejnej správe a v zdravotníctveBenčič, S.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FMprohlížet0 / 1--
66.BPEmocionálna inteligencia a klíma školy očami žiakovSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
67.BPEtapy tvorby a výroby televízneho produktu podľa vlastného výberuPazderová, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMprohlížet0 / 1--
68.DPEtické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
69.DPEtické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet1 / 2 Jirkovská, L.
70.DPEtické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet1 / 1 Gombaszögiová, I.
71.BPEtika v politickej reklameHajduk, Ľ.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FMprohlížet1 / 1 Klotonová, V.
72.BPEurábia, presadenie konšpiračnej teórie v mainstreameVašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Gabryšová, E.
73.BPEurópska komisiaSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPprohlížet0 / 1--
74.BPEurópsky ombudsmanSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPprohlížet1 / 1 Juríčková, M.
75.DPEurópsky vyšetrovací príkazZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
76.DPEvalvácia vybraných reklamných kampaníHajduk, Ľ.Ústav mediálnych štúdií (FM)M-MMK--FMprohlížet0 / 1--
77.BPFaktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchuMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
78.DPFenomén podcastuBohunický, J.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet0 / 1--
79.DPFilm ako predmet autorského právaSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
80.BPFilmová réžia a analýza filmov natočených podľa skutočnej udalostiVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMprohlížet1 / 1 Lukáčová, M.
81.BPFilozofia a umenie v dizajne médiíHajduk, Ľ.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMprohlížet0 / 1--
82.BPFinančné nástroje ochrany životného prostrediaCepek, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet1 / 5 Pluhárová, L. E.
83.DPFormulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podnikuKrchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet1 / 1 Kučerová, V.
84.BPFunkcia hudobnej zložky v reklameBenčič, S.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet0 / 1--
85.BPFunkcie štátuBalog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPprohlížet1 / 1 Koleno, P.
86.DPFunkcie štátuBalog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPprohlížet0 / 1--
87.BPGrafické spracovanie obsahu a formy piktogramovPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMprohlížet0 / 1--
88.BPGrafické spracovanie prvkov digitálnej kartovej hryPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMprohlížet0 / 1--
89.BPGrafický dizajn v hudobnom priemysle súčasnostiPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMprohlížet0 / 1--
90.BPGrafický plagát – funkcia, história, tvorbaPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMprohlížet0 / 1--
91.DPHlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou NemeckaDudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet1 / 1 Kapalla, D.
92.BPChina Meets India in Nepal: A Historical and Future PerspectiveGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
93.BPIkony fotografie, filmu a módy 90-tych rokovVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMprohlížet1 / 1 Neuwirthová, P.
94.DPImplementácia Európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republikeZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
95.BPImplementácia vybraných algoritmov IKTFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIprohlížet1 / 4 Fuchs, P.
96.DPImplementácia vybraných bioinformatických algoritmovFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIprohlížet0 / 4--
97.DPInfluencer marketing ako dominantný nástroj online marketingovej komunikácie a jeho vplyv na spotrebiteľské správanieŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Hederová, K.
98.DPInformačného systému pre malú firmuHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIprohlížet0 / 1--
99.DPIniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?Cihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
100.BPInovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhuVeselovská, S.Ústav ekonomiky (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
101.BPInovácie v start-up podnikochMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
102.BPInovácie vybraných produktov životného poistenia na Slovenskom trhuVeselovská, S.Ústav ekonomiky (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
103.BPInterkultúrne rozdiely v reklame na Slovensku a v BieloruskuŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Bahirava, R.
104.BPInterrupcie a výhrada vo svedomíGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
105.DPInterrupcie a výhrada vo svedomíGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
106.BPInvestigatívna žurnalistika a znovuotvorenie kauzy GorilaVašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Ulbrichtová, Z.
107.DPInvestigatívny dokumentarista - špecifiká a metódy práce.Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMprohlížet0 / 1--
108.DPJustičná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
109.BPKlíma školy a psychická odolnosť adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
110.BPKolízna norma a praktické dôsledky riešenia cezhraničného konfliktuErdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)B-PRA--FPprohlížet0 / 2--
111.BPKomiks ako literatúra, alebo výtvarné dieloSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Šplháková, B.
112.DPKomparácia podnikateľského prostredia krajín V4Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet1 / 1 Kónya, Z.
113.BPKomparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.Vincúrová, Z.Ústav ekonomiky (FEP)----FEPprohlížet2 / 2 Tarr, J.
Weidlingová, Ľ.
114.DPKonanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
115.DPKonateľ v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
116.DPKoncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketinguChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet1 / 1 Kuncová, I.
117.DPKonkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SRCsabay, M.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
118.BPKvalita, rozdiel a poslanie dopravného spravodajstva vo verejnoprávnom vysielaní RTVSKasala, Ľ.Fakulta masmédií----FMprohlížet1 / 1 Kozár, A.
119.BPKybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mienBrezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)----FEPprohlížet1 / 1 Grošaft, M. G.
120.BPLatinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyCihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
121.BPLegislatívne akty Europskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPprohlížet1 / 1 Michalko, A.
122.BPLegislatívne inštitúcieSurmajová, Ž.Oddelenie ústavného práva (UVP FP)----FPprohlížet0 / 3--
123.BPLegislatívny procesSurmajová, Ž.Oddelenie ústavného práva (UVP FP)----FPprohlížet1 / 3 Molnárová, M.
124.DPLicenčná zmluva v autorskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
125.DPLogo a logotyp, aplikácie loga a dizajnmanuálPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)M-MMK--FMprohlížet1 / 1 Karell, R.
126.BPLogo a logotyp, tvorba a aplikáciaPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMprohlížet0 / 2--
127.BPMakrofotografia a jej technikyBreier, P.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMprohlížet0 / 1--
128.DPManažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet1 / 1 Mesároš, D.
129.DPManažment rozvoja inovatívnych foriem podnikaniaMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
130.DPManažment rozvoja start-upovMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
131.BPManipulácia verejnej mienky prostredníctvom online reklamyŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Hallon, R.
132.DPMarián Kočner ako produkt slovenských médiíVašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet0 / 1--
133.BPMarketingová komunikácia lokálnej odevnej značky MileKostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Šubová, D.
134.BPMarketingová komunikácia lokálnej odevnej značky ŠtýlovkyKostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Orešková, J.
135.BPMarketingová komunikácia spoločnosti Arval Slovakia, s.r.o.Ševčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Mánik, P.
136.DPMarketingová komunikácia spoločnosti VITAR SLOVAKIA, spol. s. r. o.Ševčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Lettrichová, I.
137.BPMarketingová komunikácia v športovom klube HC Slovan BratislavaŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Gabriel, D.
138.DPMarketingová stratégia pre vybranú videohruŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Garayová, L.
139.BPMarketingová stratégia vybraného podnikuŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Kavalec, K.
140.BPMédiá ako šíriteľ pozitívneho obrazu o svete.Kasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMprohlížet1 / 1 Mišová, K.
141.BPMediálna gramotnosť vo väzbe na úroveň vzdelaniaKeklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FMprohlížet0 / 1--
142.DPMediálna komunikácia a jej vplyv na preferenciu morálnych hodnôtKeklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)M-MMK--FMprohlížet0 / 1--
143.BPMediálny obraz migrantov vo vybraných médiách na Slovensku.Vašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FMprohlížet1 / 1 Molnárová, S.
144.DPMediálny trh na Slovensku z hľadiska vývoja vlastníckej štruktúry a pluralita masmédiíSečík, I.Ústav mediálnej tvorby (FM)M-MMKM-MMK-MASFMprohlížet0 / 1--
145.DPMedicínske technológie v neuromarketingu ako novodobá pomoc pri mapovaní mozgových reakcií na marketingové stimulyŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Naništová, N.
146.DPMedzinárodná arbitráž investičných sporov v ICSIDChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA--FPprohlížet0 / 2--
147.DPMedzinárodná investičná arbitráž v energetickom sektoreChovancová, K.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA--FPprohlížet0 / 2--
148.DPMedzinárodná spolupráca pri zaisťovaní digitálnych dôkazov v trestných veciachZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
149.BPMedzinárodnoprávna ochrana životného prostrediaHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Kubovová, A.
150.DPMetódy online marketingu slovenských rozhlasových stanícKostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet0 / 1--
151.BPMigration crisis in EuropeGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
152.DPMinimálna mzda a jej uplatňovanie v členských štátoch EUMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPprohlížet1 / 1 Borza, A.
153.BPModifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet1 / 2 Oravcová, K.
154.BPMoment nadobudnutia nehnuteľnostiJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPprohlížet0 / 1--
155.BPMoment nadobudnutia nehnuteľnostiJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
156.BPMOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOVStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)----FEPprohlížet0 / 2--
157.BPNáboženské programy vo verejnoprávnom rozhlasovom vysielaníNáther, P.Ústav mediálnej tvorby (FM)B-MEDK--FMprohlížet0 / 1--
158.DPNadobúdanie vlastníctva bytov v právnom poriadku Slovenskej republikyDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Ondrášik, D.
159.BPNadobudnutie vlastníctvaDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet2 / 2 Cipko, M.
Pekár, T.
160.DPNáhradné materstvo z hľadiska bioetiky a možnosti jeho právnej úpravy, u nás a vo sveteErdösová, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)M-PRA--FPprohlížet0 / 3--
161.BPNástroje marketingovej komunikácie s následnou analýzou ich využitia vo futbalovom klubeŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Šarudiová, E.
162.BPNávrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudbyFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIprohlížet0 / 1--
163.BPNávrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudbyFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIprohlížet0 / 1--
164.BPNávrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudbyFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIprohlížet0 / 1--
165.DPNávrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UMLHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI--FIprohlížet0 / 1--
166.DPNávrh podnikovej architektúry využitím frameworku TogafHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI--FIprohlížet0 / 1--
167.DPNávrh rezervačného informačného systémuHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIprohlížet0 / 1--
168.BPNázoroví vodcovia ako moderný nástroj public relationsKostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet0 / 1--
169.BPNedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republikeBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet1 / 2 Kolenič, I.
170.DPNedostatky legislatívneho procesu v Slovenskej republikeBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet1 / 2 Šimková, S.
171.DP(NE)Etika vo volebných kampaniach politických stránHajduk, Ľ.Ústav mediálnych štúdií (FM)M-MMK--FMprohlížet0 / 1--
172.BPNekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťažiKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet1 / 2 Papšová, D.
173.DPNelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únieGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
174.BPNelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únieGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
175.BPNepochopené dielo Antoni GaudíhoTribulová, B.Fakulta masmédiíB-DM--FMprohlížet0 / 1--
176.DPNetradičné ochranné známky v EÚ a na SlovenskuKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
177.BPNeuromarketing a jeho vyuzitie na SlovenskuŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Marušák, C.
178.BPNové spravodajské formáty a ich využitie v slovenských médiáchKostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Horvátová, A.
179.BPObčianska žurnalistika v televíznej relácií ReflexKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMprohlížet1 / 1 Šlebodová, J.
180.DPObchodné tajomstvo a jeho ochrana v praxiKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
181.DPObchodný podiel v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Červeňová, N.
182.DPObmedzenia voľného pohybu osôb v judikatúre Súdneho dvoraKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
183.BPObsah bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet2 / 2 Miženková, Š.
Katonová, K.
184.DPObsahová analýza formátu talkshowKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMprohlížet1 / 1 Trúchla, S.
185.BPObsahová analýza mediálneho pokrytia procesov gentrifikácie Bratislavy.Vašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FMprohlížet0 / 1--
186.BPObsahová analýza publicistickej relácie RTVS dámsky klubKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMprohlížet1 / 1 Pecúchová, S.
187.DPOd stereotypizácie v mediálnej produkcii po upevňovanie iracionálnych predstávKeklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)M-MMK--FMprohlížet0 / 1--
188.DPOchrana ľudských práv v Európskej úniiKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Prepiorová, A.
189.BPOchrana ľudských práv v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Danihelová, M. V.
190.BPOchrana maloletých v medzinárodnom práveHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
191.BPOchrana osobnostiDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet1 / 2 Zika, P.
192.BPOchrana osobných údajov v medzinárodnom kontexteGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
193.DPOchrana osobných údajov v medzinárodnom kontexteGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
194.BPOchrana súkromia zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahochMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPprohlížet0 / 1--
195.DPOil & Gas Investment ArbitrationsChovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)M-PRAM-PRA-EUPFPprohlížet0 / 2--
196.ZPOkolnosti vylučujúce protiprávnosť a ich uplatnenie v medzinárodnom investičnom práveChovancová, K.Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (UMEP FP)----FPprohlížet0 / 2--
197.BPOptimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy Brezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)----FEPprohlížet1 / 1 Kovácsová, N.
198.BPOptimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizáciiKrchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
199.BPOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllinguRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
200.DPOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnostiRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
201.BPOrganizácia a hodnotenie marketingovej interakcie podnikov na základe využívania internetových technológiíŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Melnykova, O.
202.DPOsobnosť, sociálno-emocionálne zdravie a tvorivosť v období adolescencieSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
203.BPPercepcia mediálnej persuázieKeklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FMprohlížet1 / 1 Kaszová, R.
204.DPPodnikanie samospráv na SlovenskuKolkusová, R.Fakulta ekonómie a podnikania----FEPprohlížet0 / 1--
205.BPPodnikanie zahraničných osôb na SlovenskuKolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
206.DPPodnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchuMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
207.BPPodnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónuMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
208.BPPodnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredíMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
209.DPPodpora pôvodnej audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku a v EurópeSečík, I.Ústav mediálnej tvorby (FM)M-MMKM-MMK-MASFMprohlížet0 / 1--
210.DPPokročilá konfigurácia počítačových sietíPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIprohlížet0 / 1--
211.DPPolicajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únieZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
212.DPPolitický marketing v nových médiách.Vašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)M-MMK--FMprohlížet0 / 1--
213.BPPorovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republikeStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
214.DPPoslanie a modely médií verejnej služby na Slovensku a v EurópeSečík, I.Ústav mediálnej tvorby (FM)M-MMKM-MMK-MASFMprohlížet0 / 1--
215.BPPostavenie generálneho prokurátora v podmienkach Slovenskej republikyDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)B-PRA--FPprohlížet0 / 1--
216.DPPostavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
217.DPPostavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republikyDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)M-PRA--FPprohlížet0 / 2--
218.DPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIprohlížet1 / 1 Kamidra, D.
219.BPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIprohlížet2 / 2 Doboš, M.
Urbanec, M.
220.DPPozícia hovorcu v privátnych inštitúciáchChudinová, E.Fakulta masmédií----FMprohlížet0 / 1--
221.DPPozícia redaktora domácej redakcie v spravodajskej televíziiChudinová, E.Fakulta masmédií----FMprohlížet0 / 1--
222.BPPozor, zákruta! – včera, dnes a zajtraKasala, Ľ.Fakulta masmédií----FMprohlížet0 / 1--
223.DPPôrodná starostlivosť z pohľadu žienGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
224.BPPráca filmového režiséraSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Hrabovský, M.
225.BPPracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet2 / 2 Košutová, K.
Grujbárová, S.
226.BPPracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet2 / 2 Sekelová, S.
Jurčová, A.
227.BPPracovné úrazy a ich odškodňovanieMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPprohlížet1 / 1 Suchánek, N.
228.BPPracovný čas a nepretržitý odpočinokMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPprohlížet1 / 1 Fetkovičová, F.
229.DPPracovný pomer verzus Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – výhody a nevýhodyMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPprohlížet1 / 1 Petláková, B.
230.BPPráva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexituKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
231.DPPrávna ochrana autorského právaSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
232.BPPrávne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctveCepek, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 4--
233.DPPrávne aspekty postihovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskostiPolák, P.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Šebestová, M.
234.DPPrávne možnosti riešenia domáceho násiliaPolák, P.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Ambrušová, S.
235.BPPrávny štátSurmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPprohlížet3 / 3 Farkas, B.
Kubányi, O.
Samuhel, M.
236.DPPrávny štát v judikatúre Ústavného súdu SRKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPprohlížet0 / 1--
237.BPPrávo medzinárodnej bezpečnosti v súčastnostiHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Škutová, M.
238.DPPrávo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet1 / 2 Kiss, R.
239.BPPrávo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrtiGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet2 / 2 Chválová, M.
Schunová, R.
240.DPPrejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
241.DPPrenatálny bonding/attachmentGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
242.DPPrezentácia divadelnej kultúry v médiách Kasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMprohlížet1 / 1 Szajkó, L.
243.DPPripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory vnímanej efektívnosti lídraLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
244.DPPripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory pracovnej angažovanostiLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
245.BPProblematika uzatvárania správnych dohôdCepek, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 4--
246.BPProblematika uzatvárania správnych dohôdCepek, B.Oddelenie správneho práva (UVP FP)----FPprohlížet0 / 4--
247.BPProces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a ChorvátskomKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
248.DPProces tvorby reklamnej kampane na konkrétnom produkteŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Kleinová, P.
249.BPProcesne orientované business plánovanie a controllingRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
250.BPProdukčný postup pri tvorbe reklamy.Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMprohlížet1 / 1 Bartek, E.
251.BPProfesia kameramanaSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Daniel, P.
252.DPProjekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostrediaKrchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet2 / 2 Janušová, M.
Klimčíková, K.
253.BPPrvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
254.DPPrvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SRBalog, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
255.BPPsychológia napätia vo dramatických filmových dielachSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Fehér, T.
256.DPPsychologické aspekty reklamných kampaníHajduk, Ľ.Ústav mediálnych štúdií (FM)M-MMK--FMprohlížet0 / 1--
257.BPPsychologické prediktory akademickej úspešnosti študentov VŠLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
258.BPPsychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
259.DPPsychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
260.BPPsychometrické vlastnosti dotazníka vzťahovej väzby k pracovnému miestuLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
261.DPPsychometrické vlastnosti krátkych verzií ECR-RGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
262.BPPsychometrické vlastnosti škály Líder ako poskytovateľ bezpečiaLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
263.DPReality show Farma- ako sociálno-spoločenský fenomén v dvoch rôznych formách snímania Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Hlavnová, H.
264.BPRebranding/redesign Agentúry PROSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Stanovský, J.
265.BPReklama ako nástroj marketingovej komunikácie a jej porovnanie na základe interkultúrnych rozdielovŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Romanová, K.
266.DPRežisér versus herec - špecifické prístupy, analýza režiných štýlov, história hereckých škôl a hereckých metód.Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMprohlížet1 / 1 Lihositová, K.
267.DPRežisér versus herec - špecifické prístupy, analýza režiných štýlov, história hereckých škôl a hereckých metód.Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMprohlížet0 / 1--
268.BPRiadenie rodinného podnikuMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
269.BPRiadenie výkonnosti podniku na báze controllinguRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet1 / 1 Civín, D.
270.BPRiešenie dlhodobej nezamestnanosti na SlovenskuBrezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)----FEPprohlížet1 / 1 Lendvaiová, B.
271.BPRodinné podnikanie v mikroregióneMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
272.BPRozhlasový podcast ako novodobý fenoménNáther, P.Ústav mediálnej tvorby (FM)B-MEDK--FMprohlížet1 / 1 Krajčíková, S.
273.DPRozhodcovské konanie v obchodných veciachKubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
274.DPRozhodovacia činnosť prokurátora v predsúdnom konaníDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)M-PRA--FPprohlížet0 / 1--
275.DPRozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?Cihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
276.DPSebahodnotenie a tvorivosť v období vynárajúcej sa dospelostiSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
277.BPSebahodnotenie žiakov a klíma školySzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
278.BPSebaúčinnosť adolescentov v kontexte klímy školySzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
279.DPSebaúčinnosť učiteľov a úspešnosť žiakov základnej školyLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
280.DPSexuálny turizmus. Prehľadová štúdia.Vašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)M-MMK--FMprohlížet0 / 1--
281.BPSila emócií pri vnímaní reklamného posolstvaKeklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FMprohlížet1 / 1 Podolinská, K.
282.DPSloboda prejavu v kontexte moderných technológiíErdösová, A.Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)----FPprohlížet0 / 3--
283.DPSloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
284.BPSloboda prejavu z pohľadu ústavnoprávnych limitov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
285.BPSociálna atmosféra online komunítSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
286.DPSociálna politika zamestnávateľa a jej uplatňovanie v praxiMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPprohlížet1 / 1 Karvayová, L.
287.BPSociálne siete a ich vplyv na medziľudské vzťahyHajduk, Ľ.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FMprohlížet1 / 1 Lenárová, P.
288.BPSociálno-emocionálne zdravie v kontexte klímy školySzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
289.BPSociálno-psychologické aspekty závislosti na sociálnych sieťach (pohľad zo sekundárneho hľadiska)Keklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FMprohlížet1 / 1 Černochová, C.
290.BPSociálno-psychologický dosah mediálneho vplyvu na recipientaKeklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FMprohlížet1 / 1 Jánošová, K.
291.BPSpokojnosť s pôrodomGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
292.BPSpôsoby vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželovPavelková, B.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet1 / 2 Šuhajdová, V.
293.DPStoryboard- kreslený scenár. Formy a ich využitie v audiovíziiVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMprohlížet0 / 1--
294.DPStrany a procesné spoločenstvá v civilnom proceseSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Urbánek, M.
295.DPStratégia vstupu na zahraničný trh Chovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet1 / 1 Glossová, T.
296.DPStrategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnostiRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
297.BPStratégie zvládania stresu mediálnych tvorcovKeklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FMprohlížet1 / 1 Hornáková, M.
298.BPStratégie zvládania záťažových situácií u učiteľov ZŠ v kontexte mentálneho zdraviaSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
299.BPStratégie zvládania záťažových situácii žiakov s poruchami pozornostiSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
300.BPStrih ako spôsob interakcie s divákomSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Zhygadlo, D.
301.BPSubjektivita v medzinárodnom práveHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Mazreku, L.
302.DPSúčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
303.BPSúčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
304.BPSúčasný stav mediálnej gramotnosti absolventov stredných a vysokých škôlBenčič, S.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FMprohlížet0 / 1--
305.BPSúdne preskúmanie správnych rozhodnutíCepek, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 4--
306.BPSúvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescentaSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
307.BPSymbolika farieb vo filmeSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Čerňanová, M.
308.BPSystém regionálneho a lokálneho rozhlasového vysielania na SlovenskuSečík, I.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMprohlížet0 / 1--
309.BPSystém regionálneho a lokálneho televízneho vysielania na SlovenskuSečík, I.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMprohlížet0 / 1--
310.DPŠpecifický rukopis americkej režisérky Sofie Coppola v kontexte hviezdneho Hollywoodského systémuVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMprohlížet1 / 1 Čutríková, P.
311.BPŠportovci a umelci ako marketingový nástroj výrobkuBenčič, S.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FMprohlížet0 / 1--
312.BPŠtruktúra výstavby drámy a kreovanie postáv v hranom filmeVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMprohlížet1 / 1 Kucik, Z.
313.BPŠtúdia uskutočniteľnosti nového výrobkuKrchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet0 / 2--
314.BPTarantino a poézia medzi riadkami / KrajinomaľbaSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Sedláčeková, Z.
315.BPTeória a prax deľby mociSurmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPprohlížet1 / 3 Kinčeková, P.
316.BPTeória prirodzeného práva v myslení Johna FinnisaKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPprohlížet1 / 1 Lőrincz, P.
317.DPTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
318.BPTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
319.DPTerorizmus a právne možnosti jeho kontrolyPolák, P.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Varhaníková, P.
320.DPTerorizmus a ľudské právaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
321.BPThe Islamic and International Human Rights Law Perspectives of Wearing a Headscarf in EuropeGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Čižmár, M.
322.BPThe right to data protectionGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet1 / 2 Bosiok, C.
323.DPTransferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnostiRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet1 / 1 Bohúňová, V.
324.DPTransformačný leadership a efektívnosť futbalových tímovLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 2--
325.DPTransformačný leadership vo vzťahu s angažovanosťou a kontextuálnym výkonom zamestnancovLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
326.BPTrend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011Vincúrová, Z.Fakulta ekonómie a podnikania----FEPprohlížet1 / 1 Schmidtová, D.
327.DPTrestná zodpovednosť obchodných spoločností Kolkusová, R.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
328.DPTrestnoprávne apekty ochrany informáciíPolák, P.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Geschwandtner, F.
329.DPTrh s kryptomenamiStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
330.BPTvorba a aplikácia loga, logomanuálPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMprohlížet0 / 1--
331.BPTvorba marketingovej komunikácie developerského projektu Kasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMprohlížet1 / 1 Lukoviny, L.
332.BPTvorba značky a reklamných predmetov Paukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMprohlížet0 / 1--
333.BPTvorivosť a umenie v reklamných kampaniachHajduk, Ľ.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FMprohlížet1 / 1 Solárová, D.
334.BPÚčasť národných parlamentov na fungovaní Európskej úniSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
335.BPÚčasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch v Európskej úniiSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPprohlížet0 / 1--
336.DPUmelá inteligencia a právno-etické dôsledky jej využitiaErdösová, A.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPprohlížet1 / 3 Mánek, J.
337.BPÚniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej dopraveKarpat, A.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
338.BPUplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podnikuRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet1 / 1 Vavrinec, D.
339.DPUplatnenie inštitútu ústavnej obžaloby a ukončenie mandátu prezidenta USAKrošlák, D.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPprohlížet0 / 1--
340.BPUrčenie rodičovstvaJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPprohlížet1 / 1 Svobodová, M.
341.BPUrčenie rodičovstvaJausch, O.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet1 / 1 Pajorová, A.
342.DPUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPprohlížet0 / 1--
343.DPUrčovanie právomoci súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí V EÚSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
344.DPUznávanie kvalifikácií v Európskej únii a Slovenskej republikeSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
345.DPValné zhromaždenie v s.r.o.Kubíček, P.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
346.BPVec v právnom zmysleSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
347.DPVedľajšie dojednania pri kúpnej zmluveDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
348.BPVFX a využitie 3D grafiky v 2D priestoreSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Zborovskii, P.
349.BPVirálny marketing ako nástroj pri budovaní značkyŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Kvasnica, L.
350.BPVOĽBA NAHRÁVACEJ TECHNIKY A ROZDIELY MEDZI MIKROFÓNMI PRI PRODUKCII ZVUKUVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMprohlížet1 / 1 Luciak, M.
351.BPVolebný systémSurmajová, Ž.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)----FPprohlížet0 / 3--
352.DPVoľný pohyb kapitálu v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
353.DPVoľný pohyb osôb v Európskej úniiSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPprohlížet0 / 1--
354.BPVonkajšie funkcie štátuBalog, B.Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín (FP)B-MVD--FPprohlížet1 / 1 Janíková, M.
355.DPVplyv farmaceutického marketingu na pacientov a lekárov. Účinok cieleného farmaceutického marketingu na predaj a spotrebu návykových látok. Benčič, S.Ústav mediálnych štúdií (FM)M-MMKM-MMK-MARFMprohlížet0 / 1--
356.DPVplyv podcastov na zvyšovanie počúvanosti verejnoprávnych rozhlasovChudinová, E.Fakulta masmédií----FMprohlížet0 / 2--
357.BPVplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancovDědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)----FEPprohlížet2 / 2 Kollár, M.
Uhrincová, N.
358.BPVplyv profesionálneho športovca na budovanie a propagáciu značkyŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Spiššáková, D.
359.BPVplyv sociálnych médií na ľudské správanie, spoločnosť a bezpečnosť na interneteVašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Marťáková, N.
360.BPVplyv svetla na emocionálnu stránku hororového filmuSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Minárik, P.
361.BPVplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SRVeselovská, S.Ústav ekonomiky (FEP)----FEPprohlížet0 / 1--
362.DPVšeobecné zásady práva Európskej únieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPprohlížet0 / 1--
363.BPVybavovanie podnetov verejným ochrancom práv v podmienkach Slovenskej republikyDoboš, I.Ústav verejného práva (FP)B-PRA--FPprohlížet0 / 1--
364.DPVydržanie v právnom poriadku Slovenskej republikyDulaková Jakúbeková, D.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
365.BPVýkon exekúcie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaníCepek, B.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
366.BPVýrobný štáb pri produkcii televíznej prime-time reláciiPazderová, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMprohlížet0 / 1--
367.BPVýučba jazyka audiovizuálnou formouSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Straková, N.
368.DPVyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxiBrezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)----FEPprohlížet1 / 1 Chvojková, L.
369.BPVyužitie guerilla marketingu ako nástroja propagácie pre malé a stredné podnikyŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Dvončová, N.
370.BPVývoj medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného práva verejnéhoHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
371.DPVývoj reklamy v počítačových hrách a jej budúce využitieŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----FMprohlížet1 / 1 Šípka, A.
372.DPVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.Stehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)----FEPprohlížet1 / 1 Hegedűsová, V.
373.DPVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republikyStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)----FEPprohlížet1 / 1 Buliščák, P.
374.DPVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku PoľskaStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)----FEPprohlížet1 / 1 Pochyba, F.
375.DPVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku SlovenskaStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)----FEPprohlížet1 / 1 Baláži, P.
376.BPVýznam zavinenia v občianskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)B-PRA--FPprohlížet1 / 1 Zemaník, P. Š.
377.DPVzájomné uznávanie trestných rozsudkov medzi členským štátmi Európskej únieZáhora, J.Ústav verejného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
378.BPVzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentovSzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)----FPSprohlížet0 / 1--
379.BPWebová aplikácia pre podporu elektronickej výučbyStark, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIprohlížet1 / 1 Černý, F.
380.BPZákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestaniaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
381.DPZákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestaniaGarayová, L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 2--
382.DPZakázané dohody podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPprohlížet0 / 1--
383.BPZákladné zásady medzinárodného verejného právaHassanová, R. L.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
384.BPZásada nediskriminácie v Európskej úniiSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
385.BPZásady subsidiarity a proporcionality v právnom poriadku Európskej únieSiman, M.Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
386.DPZmluvná pokuta ako zabezpečovací prostriedok v občianskom práveSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
387.DPZneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní EÚSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPprohlížet0 / 1--
388.DPZodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva ÚnieSiman, M.Oddelenie európskeho práva (UMEP FP)----FPprohlížet0 / 1--
389.DPZodpovednosť za neoprávnené použitie autorského diela na interneteSkorková, V.Ústav súkromného práva (FP)----FPprohlížet0 / 1--
390.DPŽena pred kamerouKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMprohlížet1 / 1 Šmátralová, N.
391.DPŽeny - režisérky na Slovensku, ich špecifický prínos pre audiovíziuVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FMprohlížet0 / 1--
392.DP22. Zahraniční zamestnávatelia a zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republikeMáhrová, T.Ústav súkromného práva (FP)M-PRA--FPprohlížet0 / 1--