10. 8. 2020  4:11      Vavrinec        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V

Poř.
TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BPAfrický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Friedmann, J.
2.BP
Analýza finančných rezerv vo vybranom podniku
Vincúrová, Z.
Ústav ekonomiky (FEP)
B-EMP
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Fic, J.
Marková, D.
3.BPAnalýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnostiKrchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Havlik, I.
4.
BP
Analýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnosti
Krchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1
5.
BP
Analýza marketingového mixu vo vybranom podniku služieb
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)B-EMP
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 2
6.
BP
Analýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaníChovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
Podrobnosti tématu2 / 2 Rummer, K.
Tanka, B.
7.
BP
Analýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchuChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)B-EMPFEPPodrobnosti tématu2 / 2
8.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Českej republike
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEPPodrobnosti tématu1 / 1 Komačková, A.
9.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Maďarsku
Dudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
10.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Nemecku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
11.BP
Analýza podnikateľského prostredia v Poľsku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1
12.
BP
Asijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Tran Ha Minh, M.
13.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Michalovičová, B.
14.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.
Vincúrová, Z.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 1 Rosiarová, A.
Ďuríková, V.
15.
DP
Digitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie Európy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Dvořáček, R.
16.
DP
Digitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikania
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
DP
Ekonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
BP
Ekonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemíÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Hajný, A.
19.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
20.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu2 / 2
21.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
22.BPFaktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchuÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
23.DPFormulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podnikuÚstav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kullová, M.
24.
DP
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podnikuKrchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Kučerová, V.
25.
DP
Hlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou NemeckaDudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
26.
DPIniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?Cihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
27.
BP
Inovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhu
Ústav ekonomiky (FEP)--FEPPodrobnosti tématu1 / 1 Banár, M.
28.
BP
Inovácie v start-up podnikoch
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Kulčárová, E.
29.
BP
Inovácie vybraných produktov životného poistenia na Slovenskom trhu
Veselovská, S.Ústav ekonomiky (FEP)--FEPPodrobnosti tématu1 / 1 Galbová, A.
30.
DP
Komparácia podnikateľského prostredia krajín V4Dědina, J.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
31.BPKomparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.Vincúrová, Z.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Weidlingová, Ľ.
Tarr, J.
32.
DP
Koncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketingu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kuncová, I.
33.
DP
Konkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SR
Csabay, M.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.BP
Kybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mien
Brezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Grošaft, M. G.
35.
BP
Latinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyCihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
36.
DP
Manažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1
37.
DP
Manažment rozvoja inovatívnych foriem podnikania
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
DP
Manažment rozvoja start-upovMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
DP
Minimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únieVeselovská, S.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Turček, P.
40.
BP
MOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Stehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Baďurová, K.
Drugda, S.
41.DPNávrh podnikateľskej stratégie začínajúceho rodinného podnikania v medzinárodnom prostredíKrchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu1 / 1
42.
BP
Optimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1
43.BP
Optimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizácii
Krchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
44.
BP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllinguRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPPodrobnosti tématu1 / 1
45.
DP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
46.DP
Podnikanie samospráv na Slovensku
Kolkusová, R.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
47.
DP
Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchu
Mura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
BP
Podnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónu
Mura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Držka, M.
49.BP
Podnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredí
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu1 / 1
50.
BP
Porovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej Únie
Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
51.
BP
Porovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republike
Stehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu1 / 1 Malenký, M.
52.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu2 / 2
53.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Dědina, J.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
54.BP
Procesne orientované business plánovanie a controlling
Rajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1
55.
DP
Projekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostrediaÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Klimčíková, K.
Janušová, M.
56.DPRFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľov
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
BP
Riadenie rodinného podniku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hankovská, J.
58.
BP
Riadenie výkonnosti podniku na báze controllingu
Rajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu1 / 1 Civín, D.
59.BPRiešenie dlhodobej nezamestnanosti na SlovenskuÚstav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lendvaiová, B.
60.BPRodinné podnikanie v mikroregióneÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
61.
DP
Rozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu0 / 1--
62.BPSociálne médiá ako nástroj budovania značky podnikuÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
63.DPStratégia vstupu na zahraničný trh Chovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
64.DPStrategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnostiRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
65.
BP
Súčasná prax v oblasti manažmentu zmeny
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
66.
DP
Súčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstve
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Herman, P.
67.
BP
Súčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstve
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
68.BPŠtúdia uskutočniteľnosti nového výrobkuKrchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPPodrobnosti tématu2 / 2
69.DPTransferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti tématu1 / 1 Bohúňová, V.
70.
BP
Trend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011
Vincúrová, Z.Fakulta ekonómie a podnikania--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1
71.
BP
Trendy internej komunikácie podnikov
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Cesneková, S.
72.
DP
Trh s kryptomenamiStehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
73.
BP
Uplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vavrinec, D.
74.
DP
Vplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajín
Ústav ekonomiky (FEP)
--FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
75.BPVplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancovDědina, J.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti tématu
2 / 2
Uhrincová, N.
Kollár, M.
76.BP
Vplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SR
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bartko, A.
77.DPVyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxiÚstav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Chvojková, L.
78.
DPVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.Stehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1
79.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republiky
Stehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
80.DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Poľska
Stehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
81.DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Slovenska
Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Baláži, P.