10. 8. 2020  3:34      Vavrinec        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Africký region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Friedmann, J.
2.
BPAnalýza finančných rezerv vo vybranom podniku
Ústav ekonomiky (FEP)
B-EMPFEPPodrobnosti témy
2 / 2
Fic, J.
Marková, D.
3.
BP
Analýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Havlik, I.
4.
BPAnalýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnostiÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Szalay, M.
5.
BP
Analýza marketingového mixu vo vybranom podniku služiebChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
Podrobnosti témy
1 / 2
Shalenyk, V.
6.
BPAnalýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaníChovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEPPodrobnosti témy
2 / 2
7.
BP
Analýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)B-EMP
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
Tomásch, Z.
Roth, A.
8.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Českej republike
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1
9.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Maďarsku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
10.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Nemecku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Mikušová, S.
11.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Poľsku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1 Gerátová, K.
12.
BP
Asijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyCihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1 Tran Ha Minh, M.
13.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.Vincúrová, Z.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1
14.BPDaňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 1
15.
DP
Digitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie Európy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 2
Dvořáček, R.
16.
DP
Digitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikania
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.DP
Ekonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?
Cihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.BP
Ekonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemí
Cihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1 Hajný, A.
19.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy0 / 1--
20.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy2 / 2 Rovňák, S.
Jirkovská, L.
21.
DPEtické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1 Gombaszögiová, I.
22.
BPFaktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchuMura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEPPodrobnosti témy
1 / 1
23.
DPFormulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podnikuKrchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Kullová, M.
24.
DP
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podnikuKrchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
DPHlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou NemeckaÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy
1 / 1
26.
DPIniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
27.
BP
Inovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhuVeselovská, S.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1
28.BP
Inovácie v start-up podnikoch
Mura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Kulčárová, E.
29.
BP
Inovácie vybraných produktov životného poistenia na Slovenskom trhu
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
30.
DP
Komparácia podnikateľského prostredia krajín V4
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti témy1 / 1 Kónya, Z.
31.BP
Komparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.
Vincúrová, Z.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy2 / 2
32.DPKoncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketingu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
33.
DP
Konkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SR
Csabay, M.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy0 / 1
--
34.
BP
Kybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mienBrezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Grošaft, M. G.
35.
BP
Latinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
36.DP
Manažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPPodrobnosti témy1 / 1 Mesároš, D.
37.DP
Manažment rozvoja inovatívnych foriem podnikania
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1--
38.DP
Manažment rozvoja start-upov
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.DP
Minimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únie
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy
1 / 1
40.
BP
MOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Stehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy2 / 2
41.
DP
Návrh podnikateľskej stratégie začínajúceho rodinného podnikania v medzinárodnom prostredí
Krchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
42.BPOptimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy Brezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Kovácsová, N.
43.
BP
Optimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy
1 / 1
Krajníková, M.
44.
BP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
45.DPOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnostiÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy0 / 1--
46.
DP
Podnikanie samospráv na SlovenskuKolkusová, R.Fakulta ekonómie a podnikania--FEPPodrobnosti témy1 / 1 Franeková, M.
47.
DPPodnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchuMura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy0 / 1--
48.
BP
Podnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónu
Mura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Držka, M.
49.BPPodnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredíMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Kertys, V.
50.
BP
Porovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej ÚnieBrezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
--FEPPodrobnosti témy
1 / 1
Lexmannová, A.
51.BP
Porovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republike
Stehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1 Malenký, M.
52.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
Grujbárová, S.
Košutová, K.
53.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
Jurčová, A.
Sekelová, S.
54.
BP
Procesne orientované business plánovanie a controlling
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
55.
DP
Projekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostredia
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
Klimčíková, K.
Janušová, M.
56.DP
RFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľov
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BP
Riadenie rodinného podniku
Mura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy
1 / 1
58.BPRiadenie výkonnosti podniku na báze controllinguRajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti témy1 / 1
59.BPRiešenie dlhodobej nezamestnanosti na SlovenskuBrezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
60.BPRodinné podnikanie v mikroregióneMura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
61.
DP
Rozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?
Cihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy0 / 1
--
62.
BP
Sociálne médiá ako nástroj budovania značky podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPPodrobnosti témy
1 / 1
Herceg, J.
63.
DP
Stratégia vstupu na zahraničný trh
Chovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1
64.
DP
Strategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnostiRajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
65.BP
Súčasná prax v oblasti manažmentu zmeny
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti témy
1 / 1
66.
DP
Súčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstve
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Herman, P.
67.BP
Súčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstve
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Mészáros, P.
68.
BP
Štúdia uskutočniteľnosti nového výrobku
Krchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
69.
DP
Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnosti
Rajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
70.
BP
Trend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011Vincúrová, Z.
Fakulta ekonómie a podnikania
--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
71.
BP
Trendy internej komunikácie podnikovÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Cesneková, S.
72.
DPTrh s kryptomenamiStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Lukáčová, M.
73.
BPUplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podnikuRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1
74.
DP
Vplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajínÚstav ekonomiky (FEP)--FEPPodrobnosti témy1 / 1
75.
BP
Vplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancov
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
Uhrincová, N.
Kollár, M.
76.BP
Vplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SR
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
77.
DP
Vyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxi
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1 Chvojková, L.
78.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.
Ústav ekonomiky (FEP)
--FEPPodrobnosti témy1 / 1 Hegedűsová, V.
79.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republikyÚstav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
80.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Poľska
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1
81.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku SlovenskaÚstav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1 Baláži, P.