Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Africký region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
1 / 1
Friedmann, J.
2.BP
Analýza finančných rezerv vo vybranom podniku
Vincúrová, Z.Ústav ekonomiky (FEP)
B-EMP
FEPprohlížet2 / 2 Fic, J.
Marková, D.
3.BP
Analýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1
4.BP
Analýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
Szalay, M.
5.
BP
Analýza marketingového mixu vo vybranom podniku služieb
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
1 / 2
6.
BP
Analýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaní
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
2 / 2 Rummer, K.
Tanka, B.
7.
BP
Analýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP2 / 2 Tomásch, Z.
Roth, A.
8.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Českej republike
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
Komačková, A.
9.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v MaďarskuÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
1 / 1
10.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Nemecku
Dudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPprohlížet
1 / 1
11.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Poľsku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
prohlížet1 / 1
12.
BPAsijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP1 / 1
13.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
1 / 1
14.BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.
Vincúrová, Z.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP2 / 1
15.
DP
Digitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie Európy
Csabay, M.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPprohlížet1 / 2
16.
DP
Digitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikaniaRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPprohlížet0 / 1--
17.DPEkonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
prohlížet
0 / 1
--
18.
BP
Ekonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemí
Cihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPprohlížet1 / 1 Hajný, A.
19.DPEtické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPprohlížet
0 / 1
--
20.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPprohlížet
2 / 2
21.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPprohlížet1 / 1 Gombaszögiová, I.
22.
BP
Faktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchuMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP1 / 1
23.
DPFormulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP1 / 1 Kullová, M.
24.
DP
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP1 / 1
25.
DP
Hlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou Nemecka
Dudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
1 / 1 Kapalla, D.
26.
DP
Iniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
Karkošiak, S.
27.BP
Inovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhu
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP1 / 1
28.
BPInovácie v start-up podnikochMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
prohlížet1 / 1
29.
BP
Inovácie vybraných produktov životného poistenia na Slovenskom trhuVeselovská, S.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP1 / 1 Galbová, A.
30.
DP
Komparácia podnikateľského prostredia krajín V4
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1
31.BP
Komparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
2 / 2
32.
DPKoncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketingu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP1 / 1
33.
DP
Konkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SR
Csabay, M.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
0 / 1
--
34.
BP
Kybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mien
Brezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)--FEPprohlížet
1 / 1
Grošaft, M. G.
35.
BP
Latinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyCihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
1 / 1
36.DPManažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP1 / 1
37.
DP
Manažment rozvoja inovatívnych foriem podnikania
Mura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEPprohlížet
0 / 1
--
38.
DP
Manažment rozvoja start-upovMura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEP
0 / 1
--
39.
DP
Minimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únie
Ústav ekonomiky (FEP)--FEPprohlížet
1 / 1
40.
BP
MOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Stehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
prohlížet2 / 2
41.
DP
Návrh podnikateľskej stratégie začínajúceho rodinného podnikania v medzinárodnom prostredíÚstav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
1 / 1
42.
BPOptimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy Brezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
--FEPprohlížet
1 / 1
43.
BP
Optimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizácii
Krchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet1 / 1
44.
BP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1
Sagan, D.
45.DPOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnostiRajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP0 / 1
--
46.
DP
Podnikanie samospráv na Slovensku
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
prohlížet
1 / 1
Franeková, M.
47.
DP
Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchu
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
0 / 1--
48.
BPPodnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónuMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEP1 / 1 Držka, M.
49.
BP
Podnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredíÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--FEP1 / 1 Kertys, V.
50.
BP
Porovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej ÚnieÚstav ekonomiky (FEP)
--
FEPprohlížet1 / 1 Lexmannová, A.
51.BPPorovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republike
Ústav ekonomiky (FEP)
--FEPprohlížet
1 / 1
52.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
2 / 2
53.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
2 / 2 Jurčová, A.
Sekelová, S.
54.
BPProcesne orientované business plánovanie a controllingRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPprohlížet
1 / 1
Štípalová, D.
55.
DPProjekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostredia
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
2 / 2 Klimčíková, K.
Janušová, M.
56.DP
RFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľov
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPprohlížet0 / 1
--
57.
BP
Riadenie rodinného podniku
Mura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEP
1 / 1
58.
BP
Riadenie výkonnosti podniku na báze controllingu
Rajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1 Civín, D.
59.
BPRiešenie dlhodobej nezamestnanosti na SlovenskuÚstav ekonomiky (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
60.BPRodinné podnikanie v mikroregióneÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--FEPprohlížet
1 / 1
61.
DP
Rozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?Cihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
0 / 1
--
62.
BP
Sociálne médiá ako nástroj budovania značky podnikuČepel, M.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP1 / 1
63.
DP
Stratégia vstupu na zahraničný trh
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
Glossová, T.
64.
DP
Strategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
0 / 1
--
65.
BP
Súčasná prax v oblasti manažmentu zmenyČepel, M.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1
Li, W.
66.
DP
Súčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstve
Dudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
prohlížet
1 / 1
Herman, P.
67.
BP
Súčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstve
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEP
1 / 1
Mészáros, P.
68.BPŠtúdia uskutočniteľnosti nového výrobku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP2 / 2
69.DPTransferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnostiRajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
70.
BPTrend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011Vincúrová, Z.Fakulta ekonómie a podnikania--FEP1 / 1
71.
BPTrendy internej komunikácie podnikovÚstav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
prohlížet
1 / 1
Cesneková, S.
72.
DP
Trh s kryptomenami
Stehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
Lukáčová, M.
73.
BPUplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podnikuRajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPprohlížet1 / 1
74.
DP
Vplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajín
Brezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
--FEP
1 / 1
Mesárošová, A.
75.BP
Vplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancov
Dědina, J.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet
2 / 2
76.
BPVplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SRVeselovská, S.
Ústav ekonomiky (FEP)
--FEP1 / 1
77.
DP
Vyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxiBrezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
prohlížet1 / 1 Chvojková, L.
78.DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.
Stehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
Hegedűsová, V.
79.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republiky
Stehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
Buliščák, P.
80.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Poľska
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
1 / 1 Pochyba, F.
81.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Slovenska
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
prohlížet1 / 1