Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Africký region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Cihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
Friedmann, J.
2.
BPAnalýza finančných rezerv vo vybranom podniku
Ústav ekonomiky (FEP)
B-EMP
FEPprohlížet
2 / 2
3.
BP
Analýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnostiKrchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
prohlížet1 / 1 Havlik, I.
4.BPAnalýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnostiÚstav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP1 / 1 Szalay, M.
5.
BP
Analýza marketingového mixu vo vybranom podniku služiebÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP1 / 2
6.
BP
Analýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaní
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
2 / 2
7.
BP
Analýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchu
Chovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
2 / 2
8.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Českej republikeDudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPprohlížet
1 / 1
9.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v MaďarskuDudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
1 / 1
10.BPAnalýza podnikateľského prostredia v NemeckuÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP1 / 1 Mikušová, S.
11.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Poľsku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
prohlížet1 / 1
12.
BP
Asijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
1 / 1
Tran Ha Minh, M.