2. 7. 2020  11:48      Berta        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V

Por.
TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Komparácia podnikateľského prostredia krajín V4
Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Kónya, Z.
2.BPKomparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.Vincúrová, Z.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy2 / 2 Weidlingová, Ľ.
Tarr, J.
3.
DPKoncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketinguÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1
4.
DP
Konkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SR
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Kybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mienBrezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Grošaft, M. G.