Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Manažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.
Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1
2.
DP
Manažment rozvoja inovatívnych foriem podnikania
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
prohlížet0 / 1--
3.
DP
Manažment rozvoja start-upov
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
prohlížet
0 / 1
--
4.DPMinimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únieÚstav ekonomiky (FEP)
--
FEP1 / 1 Turček, P.
5.
BPMOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
prohlížet
2 / 2