Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Optimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy
Ústav ekonomiky (FEP)--FEPprohlížet
1 / 1
Kovácsová, N.
2.
BP
Optimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizáciiKrchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1
Krajníková, M.
3.
BP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1
4.
DPOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnostiRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet
0 / 1
--