Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V

Por.
TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Podnikanie samospráv na Slovensku
Kolkusová, R.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
prohlížet1 / 1
2.
DP
Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchuMura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
0 / 1--
3.
BP
Podnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónu
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
prohlížet1 / 1 Držka, M.
4.
BP
Podnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredíMura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
0 / 1
--
5.
BP
Porovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej Únie
Ústav ekonomiky (FEP)--FEPprohlížet1 / 1 Lexmannová, A.
6.
BPPorovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republike
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
prohlížet1 / 1 Malenký, M.
7.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
2 / 2
8.BPPracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPprohlížet
2 / 2
9.BP
Procesne orientované business plánovanie a controlling
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
prohlížet1 / 1
10.
DP
Projekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostrediaKrchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPprohlížet
2 / 2
Klimčíková, K.
Janušová, M.