Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Podnikanie samospráv na SlovenskuKolkusová, R.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP1 / 1 Franeková, M.
2.
DP
Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchuÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
prohlížet0 / 1--
3.
BPPodnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónuMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEPprohlížet1 / 1 Držka, M.
4.BP
Podnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredí
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
1 / 1
5.
BP
Porovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej Únie
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
prohlížet1 / 1 Lexmannová, A.
6.BPPorovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republikeStehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
1 / 1
7.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
2 / 2
8.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
2 / 2
Jurčová, A.
Sekelová, S.
9.
BP
Procesne orientované business plánovanie a controlling
Rajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1
Štípalová, D.
10.
DP
Projekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostredia
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet2 / 2 Klimčíková, K.
Janušová, M.