Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Sociálne médiá ako nástroj budovania značky podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
prohlížet
1 / 1
Herceg, J.
2.
DP
Stratégia vstupu na zahraničný trh
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
Glossová, T.
3.
DPStrategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnostiRajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP0 / 1--
4.
BP
Súčasná prax v oblasti manažmentu zmenyČepel, M.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPprohlížet
1 / 1
5.DP
Súčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstve
Dudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
prohlížet1 / 1 Herman, P.
6.
BP
Súčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
1 / 1