5. 8. 2020  13:15      Hortenzia        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DPVplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajínÚstav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
2.BP
Vplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancov
Dědina, J.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti témy
2 / 2
3.BP
Vplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SR
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
DP
Vyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxi
Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1 Chvojková, L.
5.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.
Stehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Hegedűsová, V.
6.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republiky
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Buliščák, P.
7.
DPVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku PoľskaStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
8.DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Slovenska
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1