Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V

Por.
TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Vplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajín
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPprohlížet
1 / 1
Mesárošová, A.
2.
BP
Vplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancov
Dědina, J.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet
2 / 2
Kollár, M.
Uhrincová, N.
3.
BPVplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SRÚstav ekonomiky (FEP)--FEP
0 / 1
--
4.
DP
Vyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxiBrezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)--FEPprohlížet
1 / 1
Chvojková, L.
5.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
prohlížet1 / 1 Hegedűsová, V.
6.
DPVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republikyStehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPprohlížet
1 / 1
Buliščák, P.
7.DPVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku PoľskaStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP1 / 1 Pochyba, F.
8.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku SlovenskaÚstav ekonomiky (FEP)--
FEP
1 / 1