Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Vplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajínÚstav ekonomiky (FEP)
--
FEP1 / 1
2.
BP
Vplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancov
Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP
2 / 2
3.
BP
Vplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SR
Veselovská, S.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
Bartko, A.
4.
DP
Vyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxiÚstav ekonomiky (FEP)--
FEP
1 / 1
Chvojková, L.
5.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.Ústav ekonomiky (FEP)--FEP
1 / 1
6.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republiky
Stehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
prohlížet1 / 1 Buliščák, P.
7.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku PoľskaStehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
1 / 1
Pochyba, F.
8.DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Slovenska
Ústav ekonomiky (FEP)--FEP
1 / 1