5. 7. 2020  21:15      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Africký region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Friedmann, J.
2.
BP
Analýza finančných rezerv vo vybranom podnikuVincúrová, Z.Ústav ekonomiky (FEP)
B-EMP
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Fic, J.
Marková, D.
3.BPAnalýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnostiKrchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
4.
BPAnalýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnostiÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Szalay, M.
5.
BP
Analýza marketingového mixu vo vybranom podniku služieb
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 2
6.
BP
Analýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaní
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
7.
BP
Analýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
8.BP
Analýza podnikateľského prostredia v Českej republike
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
9.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Maďarsku
Dudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
10.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Nemecku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
11.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Poľsku
Dudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Gerátová, K.
12.
BPAsijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
13.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.Vincúrová, Z.Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEPPodrobnosti tématu1 / 1 Michalovičová, B.
14.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.Vincúrová, Z.Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEPPodrobnosti tématu
2 / 1
Rosiarová, A.
Ďuríková, V.
15.
DP
Digitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie EurópyÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--FEPPodrobnosti tématu1 / 2
16.
DP
Digitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikania
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
DP
Ekonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
BP
Ekonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemí
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
19.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
21.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
22.
BP
Faktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchu
Mura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Akuratný, M.
23.
DPFormulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podnikuÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kullová, M.
24.
DP
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Krchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kučerová, V.
25.DPHlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou Nemecka
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kapalla, D.
26.DP
Iniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEPPodrobnosti tématu1 / 1 Karkošiak, S.
27.
BP
Inovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhuVeselovská, S.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Banár, M.
28.
BP
Inovácie v start-up podnikoch
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kulčárová, E.
29.BPInovácie vybraných produktov životného poistenia na Slovenskom trhuÚstav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
30.DPKomparácia podnikateľského prostredia krajín V4Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kónya, Z.
31.
BPKomparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.Vincúrová, Z.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
32.
DP
Koncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketinguChovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Kuncová, I.
33.
DP
Konkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SRÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
BP
Kybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mien
Brezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
35.
BP
Latinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Cihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu1 / 1 Biceková, A.
36.
DP
Manažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Mesároš, D.
37.DPManažment rozvoja inovatívnych foriem podnikania
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
DP
Manažment rozvoja start-upovMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
39.DPMinimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únie
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu1 / 1
40.BP
MOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
41.
DP
Návrh podnikateľskej stratégie začínajúceho rodinného podnikania v medzinárodnom prostredíKrchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Hrazdira, D.
42.
BP
Optimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Kovácsová, N.
43.BP
Optimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
44.
BP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllinguÚstav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
45.
DPOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnostiÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
46.
DPPodnikanie samospráv na Slovensku
Fakulta ekonómie a podnikania
--FEPPodrobnosti tématu1 / 1
47.
DP
Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchu
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.BPPodnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónu
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
49.BPPodnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredíMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kertys, V.
50.BP
Porovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej Únie
Brezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lexmannová, A.
51.BP
Porovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republike
Ústav ekonomiky (FEP)--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
52.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPPodrobnosti tématu
2 / 2
Grujbárová, S.
Košutová, K.
53.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
54.
BP
Procesne orientované business plánovanie a controlling
Rajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Štípalová, D.
55.
DP
Projekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostredia
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti tématu2 / 2
56.DPRFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľovČepel, M.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
BP
Riadenie rodinného podniku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
58.BPRiadenie výkonnosti podniku na báze controllingu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Civín, D.
59.
BP
Riešenie dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku
Brezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lendvaiová, B.
60.BPRodinné podnikanie v mikroregióneÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
61.
DP
Rozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.BPSociálne médiá ako nástroj budovania značky podnikuČepel, M.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti tématu1 / 1
63.
DP
Stratégia vstupu na zahraničný trh Chovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Glossová, T.
64.
DP
Strategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnostiRajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
65.BP
Súčasná prax v oblasti manažmentu zmeny
Čepel, M.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
66.
DP
Súčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstve
Dudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
67.BP
Súčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstve
Dudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mészáros, P.
68.
BP
Štúdia uskutočniteľnosti nového výrobkuKrchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
69.
DPTransferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu1 / 1
70.
BP
Trend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011Vincúrová, Z.Fakulta ekonómie a podnikania--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Schmidtová, D.
71.
BPTrendy internej komunikácie podnikovČepel, M.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu1 / 1 Cesneková, S.
72.
DP
Trh s kryptomenami
Stehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lukáčová, M.
73.
BP
Uplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
74.
DPVplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajínBrezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mesárošová, A.
75.
BP
Vplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancov
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu2 / 2 Uhrincová, N.
Kollár, M.
76.
BP
Vplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SR
Veselovská, S.
Ústav ekonomiky (FEP)
--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
77.
DPVyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxiÚstav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
78.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hegedűsová, V.
79.DPVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republikyStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
80.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Poľska
Stehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Pochyba, F.
81.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Slovenska
Ústav ekonomiky (FEP)--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Baláži, P.