16. 7. 2020  15:20      Drahomír        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Africký region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEPPodrobnosti témy1 / 1 Friedmann, J.
2.
BP
Analýza finančných rezerv vo vybranom podniku
Ústav ekonomiky (FEP)
B-EMPFEPPodrobnosti témy2 / 2
3.BP
Analýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnosti
Krchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
BP
Analýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnosti
Krchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
BPAnalýza marketingového mixu vo vybranom podniku služieb
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
Podrobnosti témy
1 / 2
Shalenyk, V.
6.
BP
Analýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaníChovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMPFEP
Podrobnosti témy
2 / 2
Rummer, K.
Tanka, B.
7.BPAnalýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchuChovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
8.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Českej republike
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEPPodrobnosti témy
1 / 1
Komačková, A.
9.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Maďarsku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
10.BPAnalýza podnikateľského prostredia v NemeckuDudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
11.
BPAnalýza podnikateľského prostredia v Poľsku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Gerátová, K.
12.
BP
Asijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Tran Ha Minh, M.
13.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.
Fakulta ekonómie a podnikania
--FEPPodrobnosti témy
1 / 1
14.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.Vincúrová, Z.Fakulta ekonómie a podnikania--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 1
15.
DP
Digitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie Európy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEPPodrobnosti témy1 / 2
16.
DPDigitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikaniaÚstav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DP
Ekonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?Cihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Ekonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemí
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy
1 / 1
Hajný, A.
19.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti témy0 / 1--
20.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Chovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
Rovňák, S.
Jirkovská, L.
21.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1
22.
BP
Faktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchu
Mura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEPPodrobnosti témy1 / 1
23.
DPFormulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy
1 / 1
24.
DP
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Kučerová, V.
25.
DP
Hlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou Nemecka
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
26.
DP
Iniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?Cihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
27.
BP
Inovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhu
Veselovská, S.
Ústav ekonomiky (FEP)
--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
BP
Inovácie v start-up podnikochÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--FEPPodrobnosti témy
1 / 1
Kulčárová, E.
29.BP
Inovácie vybraných produktov životného poistenia na Slovenskom trhu
Veselovská, S.Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Galbová, A.
30.DPKomparácia podnikateľského prostredia krajín V4Dědina, J.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1
31.
BP
Komparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.
Vincúrová, Z.Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
32.
DP
Koncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketingu
Chovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
33.
DP
Konkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SR
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.BPKybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mienÚstav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
35.
BP
Latinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Cihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEPPodrobnosti témy1 / 1
36.DP
Manažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
37.
DPManažment rozvoja inovatívnych foriem podnikaniaMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1--
38.
DP
Manažment rozvoja start-upov
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DP
Minimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únieVeselovská, S.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1
40.
BP
MOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2 Baďurová, K.
Drugda, S.
41.
DP
Návrh podnikateľskej stratégie začínajúceho rodinného podnikania v medzinárodnom prostredíKrchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Hrazdira, D.
42.BPOptimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy Brezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy
1 / 1
Kovácsová, N.
43.BP
Optimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Krajníková, M.
44.
BP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Sagan, D.
45.
DP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnostiÚstav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy0 / 1
--
46.
DP
Podnikanie samospráv na Slovensku
Kolkusová, R.Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEPPodrobnosti témy
1 / 1
Franeková, M.
47.DPPodnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchuÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy
0 / 1
--
48.BPPodnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónuMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Držka, M.
49.BPPodnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredíMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Kertys, V.
50.BPPorovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej ÚnieBrezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Lexmannová, A.
51.
BP
Porovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republike
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1
52.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti témy
2 / 2
Grujbárová, S.
Košutová, K.
53.BPPracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2 Jurčová, A.
Sekelová, S.
54.
BP
Procesne orientované business plánovanie a controllingÚstav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
55.
DP
Projekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostrediaKrchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy2 / 2
56.
DP
RFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľov
Čepel, M.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BP
Riadenie rodinného podniku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
58.
BP
Riadenie výkonnosti podniku na báze controllingu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Civín, D.
59.BPRiešenie dlhodobej nezamestnanosti na SlovenskuÚstav ekonomiky (FEP)--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
60.BP
Rodinné podnikanie v mikroregióne
Mura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Danilov, V.
61.
DP
Rozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEPPodrobnosti témy0 / 1--
62.
BP
Sociálne médiá ako nástroj budovania značky podniku
Čepel, M.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1
63.
DPStratégia vstupu na zahraničný trh Chovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1 Glossová, T.
64.DPStrategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti témy0 / 1--
65.
BP
Súčasná prax v oblasti manažmentu zmeny
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
66.
DP
Súčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstve
Dudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy
1 / 1
Herman, P.
67.
BP
Súčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstve
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Mészáros, P.
68.BP
Štúdia uskutočniteľnosti nového výrobku
Krchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPPodrobnosti témy
2 / 2
69.
DPTransferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnostiRajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Bohúňová, V.
70.
BP
Trend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011Vincúrová, Z.Fakulta ekonómie a podnikania--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Schmidtová, D.
71.
BP
Trendy internej komunikácie podnikov
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti témy1 / 1
72.
DP
Trh s kryptomenami
Stehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Lukáčová, M.
73.
BP
Uplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podnikuÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
74.
DPVplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajínBrezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Mesárošová, A.
75.
BP
Vplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancov
Dědina, J.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
Uhrincová, N.
Kollár, M.
76.
BP
Vplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SRVeselovská, S.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
77.
DPVyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxiBrezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
78.DPVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.Stehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Hegedűsová, V.
79.
DPVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republiky
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
80.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Poľska
Ústav ekonomiky (FEP)--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Pochyba, F.
81.DPVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku SlovenskaÚstav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Baláži, P.