Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Africký region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Cihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
prohlížet
0 / 1
--
2.
BPAnalýza finančných rezerv vo vybranom podnikuVincúrová, Z.
Ústav ekonomiky (FEP)
B-EMPFEPprohlížet
1 / 2
3.
BP
Analýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnosti
Krchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
4.BP
Analýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP
0 / 1
--
5.
BP
Analýza marketingového mixu vo vybranom podniku služieb
Chovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
prohlížet
1 / 2
Shalenyk, V.
6.
BP
Analýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaní
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
2 / 2
7.
BP
Analýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
2 / 2 Tomásch, Z.
Roth, A.
8.
BPAnalýza podnikateľského prostredia v Českej republikeDudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPprohlížet1 / 1 Komačková, A.
9.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v MaďarskuÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPprohlížet
1 / 1
Darmoš, D.
10.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Nemecku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
1 / 1
Mikušová, S.
11.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v PoľskuDudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
prohlížet1 / 1
12.
BP
Asijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Cihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEPprohlížet
1 / 1
Tran Ha Minh, M.
13.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.Vincúrová, Z.Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
1 / 1
14.BPDaňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
2 / 1
15.
DP
Digitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie Európy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
0 / 2
--
16.
DP
Digitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikaniaÚstav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
0 / 1--
17.
DP
Ekonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEPprohlížet
0 / 1
--
18.
BPEkonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemíCihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP0 / 1--
19.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPprohlížet2 / 2 Jirkovská, L.
Rovňák, S.
20.DPEtické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP
0 / 1
--
21.DPEtické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
22.
BPFaktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchuMura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEPprohlížet
1 / 1
Akuratný, M.
23.
DP
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Krchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet1 / 1 Kučerová, V.
24.
DPHlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou NemeckaÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--FEPprohlížet
1 / 1
25.
DP
Iniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?
Cihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEP
1 / 1
Karkošiak, S.
26.BP
Inovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhu
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPprohlížet
0 / 1
--
27.BPInovácie v start-up podnikochÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--FEP
1 / 1
Kulčárová, E.
28.
BP
Inovácie vybraných produktov životného poistenia na Slovenskom trhuÚstav ekonomiky (FEP)--FEPprohlížet
0 / 1
--
29.
DP
Komparácia podnikateľského prostredia krajín V4
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
30.BP
Komparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
prohlížet
2 / 2
31.DPKoncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketinguChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
1 / 1 Kuncová, I.
32.
DP
Konkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SRCsabay, M.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
0 / 1--
33.
BP
Kybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mien
Ústav ekonomiky (FEP)
--FEP1 / 1
34.
BP
Latinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyCihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPprohlížet1 / 1
35.
DP
Manažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.
Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
36.DP
Manažment rozvoja inovatívnych foriem podnikania
Mura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
0 / 1
--
37.
DP
Manažment rozvoja start-upov
Mura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
0 / 1
--
38.
DPMinimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únieVeselovská, S.Ústav ekonomiky (FEP)--FEPprohlížet1 / 1
39.
BPMOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP2 / 2
40.BP
Optimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy
Brezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
1 / 1 Kovácsová, N.
41.BPOptimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizáciiKrchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP0 / 1--
42.
BP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu
Rajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
0 / 1--
43.
DPOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnostiRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet0 / 1--
44.
DP
Podnikanie samospráv na Slovensku
Kolkusová, R.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
prohlížet
1 / 1
45.
DPPodnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchuÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
prohlížet
0 / 1
--
46.
BP
Podnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónu
Mura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
1 / 1
47.
BP
Podnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredíMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEP
0 / 1
--
48.
BP
Porovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej ÚnieBrezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
49.
BP
Porovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republike
Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
prohlížet
1 / 1
50.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
2 / 2
51.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Dědina, J.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP2 / 2 Jurčová, A.
Sekelová, S.
52.
BP
Procesne orientované business plánovanie a controlling
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1
53.
DP
Projekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostredia
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPprohlížet
2 / 2
54.
DP
RFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľov
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP0 / 1
--
55.
BP
Riadenie rodinného podnikuMura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
1 / 1 Hankovská, J.
56.BPRiadenie výkonnosti podniku na báze controllinguÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPprohlížet
1 / 1
Civín, D.
57.
BP
Riešenie dlhodobej nezamestnanosti na SlovenskuÚstav ekonomiky (FEP)--
FEP
prohlížet
1 / 1
58.BPRodinné podnikanie v mikroregióne
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEP
0 / 1
--
59.
DP
Rozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?
Cihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
0 / 1
--
60.BP
Sociálne médiá ako nástroj budovania značky podniku
Čepel, M.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP
1 / 1
Herceg, J.
61.DP
Stratégia vstupu na zahraničný trh
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1 Glossová, T.
62.
DP
Strategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnosti
Rajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
0 / 1--
63.BP
Súčasná prax v oblasti manažmentu zmeny
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPprohlížet
0 / 1
--
64.
DP
Súčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstve
Dudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEPprohlížet1 / 1 Herman, P.
65.
BP
Súčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstve
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEPprohlížet
1 / 1
Mészáros, P.
66.
BP
Štúdia uskutočniteľnosti nového výrobkuÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
0 / 2
--
67.
DP
Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnostiÚstav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
1 / 1
Bohúňová, V.
68.
BP
Trend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
1 / 1
69.
BP
Trendy internej komunikácie podnikov
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
0 / 1--
70.
DP
Trh s kryptomenami
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
prohlížet1 / 1 Lukáčová, M.
71.BPUplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podnikuÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPprohlížet1 / 1
72.DP
Vplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajín
Brezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
1 / 1
73.
BP
Vplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancov
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet
2 / 2
74.BP
Vplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SR
Ústav ekonomiky (FEP)--FEPprohlížet
0 / 1
--
75.
DP
Vyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxiBrezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP1 / 1
76.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.
Stehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
prohlížet1 / 1 Hegedűsová, V.
77.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republikyÚstav ekonomiky (FEP)--FEPprohlížet1 / 1 Buliščák, P.
78.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku PoľskaStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
prohlížet1 / 1
79.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku SlovenskaStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP1 / 1