Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Africký region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPprohlížet
1 / 1
Friedmann, J.
2.
BPAnalýza finančných rezerv vo vybranom podnikuVincúrová, Z.Ústav ekonomiky (FEP)
B-EMP
FEP
2 / 2
Fic, J.
Marková, D.
3.BPAnalýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnostiKrchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP
1 / 1
Havlik, I.
4.BPAnalýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet1 / 1 Szalay, M.
5.
BP
Analýza marketingového mixu vo vybranom podniku služieb
Chovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEPprohlížet
1 / 2
Shalenyk, V.
6.
BP
Analýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaní
Chovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)B-EMPFEPprohlížet
2 / 2
Rummer, K.
Tanka, B.
7.BPAnalýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchuChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
prohlížet
2 / 2
8.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Českej republike
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEP
1 / 1
Komačková, A.
9.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Maďarsku
Dudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
1 / 1
Darmoš, D.
10.
BPAnalýza podnikateľského prostredia v NemeckuÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP1 / 1 Mikušová, S.
11.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Poľsku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPprohlížet1 / 1
12.
BP
Asijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyCihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
Tran Ha Minh, M.
13.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.
Vincúrová, Z.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
1 / 1 Michalovičová, B.
14.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.
Vincúrová, Z.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
2 / 1
15.DP
Digitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie Európy
Csabay, M.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPprohlížet1 / 2 Dvořáček, R.
16.DP
Digitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikania
Rajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP0 / 1--
17.
DP
Ekonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?
Cihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
0 / 1
--
18.
BPEkonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemíÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
Hajný, A.
19.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Chovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP0 / 1--
20.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP2 / 2 Rovňák, S.
Jirkovská, L.
21.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1 Gombaszögiová, I.
22.
BP
Faktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchu
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
1 / 1
Akuratný, M.
23.DPFormulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1
Kullová, M.
24.
DP
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1
25.DPHlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou NemeckaÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
prohlížet
1 / 1
26.
DPIniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?Cihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
prohlížet1 / 1
27.
BPInovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhuÚstav ekonomiky (FEP)
--
FEP
1 / 1
Banár, M.
28.BP
Inovácie v start-up podnikoch
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPprohlížet1 / 1
29.
BP
Inovácie vybraných produktov životného poistenia na Slovenskom trhu
Veselovská, S.Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
1 / 1
30.DP
Komparácia podnikateľského prostredia krajín V4
Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
Kónya, Z.
31.BP
Komparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.
Vincúrová, Z.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPprohlížet
2 / 2
Weidlingová, Ľ.
Tarr, J.
32.
DP
Koncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketingu
Chovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
Kuncová, I.
33.DP
Konkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SR
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
prohlížet
0 / 1
--
34.
BP
Kybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mienÚstav ekonomiky (FEP)--
FEP
prohlížet
1 / 1
35.
BP
Latinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Cihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
prohlížet1 / 1 Biceková, A.
36.DPManažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1
37.
DP
Manažment rozvoja inovatívnych foriem podnikaniaMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEP
0 / 1
--
38.
DP
Manažment rozvoja start-upov
Mura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
0 / 1
--
39.DPMinimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únieVeselovská, S.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP1 / 1
40.
BPMOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOVStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPprohlížet
2 / 2
Baďurová, K.
Drugda, S.
41.
DPNávrh podnikateľskej stratégie začínajúceho rodinného podnikania v medzinárodnom prostredíKrchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPprohlížet
1 / 1
Hrazdira, D.
42.
BPOptimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
1 / 1
Kovácsová, N.
43.
BP
Optimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizáciiÚstav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP1 / 1
44.
BP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu
Rajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPprohlížet1 / 1 Sagan, D.
45.
DPOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnostiRajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPprohlížet0 / 1
--
46.
DP
Podnikanie samospráv na SlovenskuFakulta ekonómie a podnikania--FEP
1 / 1
47.
DP
Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchuMura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPprohlížet0 / 1
--
48.
BP
Podnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónu
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPprohlížet1 / 1
49.
BPPodnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredí
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
1 / 1
Kertys, V.
50.
BP
Porovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej ÚnieBrezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
1 / 1 Lexmannová, A.
51.
BP
Porovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republike
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP1 / 1 Malenký, M.
52.
BPPracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPprohlížet
2 / 2
Grujbárová, S.
Košutová, K.
53.BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
2 / 2 Jurčová, A.
Sekelová, S.
54.BPProcesne orientované business plánovanie a controllingÚstav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
1 / 1
Štípalová, D.
55.
DP
Projekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostredia
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
2 / 2
Klimčíková, K.
Janušová, M.
56.DP
RFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľov
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPprohlížet
0 / 1
--
57.
BP
Riadenie rodinného podniku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEPprohlížet1 / 1
58.
BP
Riadenie výkonnosti podniku na báze controllinguRajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1
59.
BP
Riešenie dlhodobej nezamestnanosti na SlovenskuÚstav ekonomiky (FEP)--FEPprohlížet1 / 1 Lendvaiová, B.
60.
BP
Rodinné podnikanie v mikroregióne
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
1 / 1 Danilov, V.
61.
DPRozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?Cihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
0 / 1
--
62.
BPSociálne médiá ako nástroj budovania značky podnikuČepel, M.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP1 / 1 Herceg, J.
63.
DP
Stratégia vstupu na zahraničný trh
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
1 / 1
64.
DP
Strategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnosti
Rajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP0 / 1
--
65.
BP
Súčasná prax v oblasti manažmentu zmeny
Čepel, M.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1
66.DP
Súčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstve
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEP1 / 1 Herman, P.
67.
BP
Súčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstve
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
68.
BP
Štúdia uskutočniteľnosti nového výrobkuKrchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP
2 / 2
69.DPTransferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP
1 / 1
Bohúňová, V.
70.
BP
Trend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
prohlížet
1 / 1
Schmidtová, D.
71.BP
Trendy internej komunikácie podnikov
Čepel, M.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1
72.
DP
Trh s kryptomenami
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPprohlížet1 / 1
73.
BP
Uplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPprohlížet1 / 1
74.
DP
Vplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajín
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
1 / 1 Mesárošová, A.
75.
BP
Vplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancov
Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
2 / 2 Uhrincová, N.
Kollár, M.
76.
BP
Vplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SR
Ústav ekonomiky (FEP)
--FEPprohlížet
1 / 1
77.
DP
Vyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxiBrezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPprohlížet
1 / 1
78.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.
Stehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP1 / 1 Hegedűsová, V.
79.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republikyStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
1 / 1 Buliščák, P.
80.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Poľska
Stehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP1 / 1 Pochyba, F.
81.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Slovenska
Stehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
1 / 1