Jul 4, 2020   11:45 p.m.      Prokop        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Africký region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Friedmann, J.
2.
BT
Analýza finančných rezerv vo vybranom podniku
Institute of Economy (FEP)
B-EBM
FEP
Details of topic
2 / 2
Marková, D.
Fic, J.
3.
BT
Analýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnosti
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEPDetails of topic1 / 1
4.BTAnalýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnostiKrchová, H.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Szalay, M.
5.
BT
Analýza marketingového mixu vo vybranom podniku služieb
Institute of Management and Marketing (FEP)B-EBM
FEP
Details of topic1 / 2 Shalenyk, V.
6.BTAnalýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaníInstitute of Management and Marketing (FEP)B-EBM
FEP
Details of topic
2 / 2
7.
BT
Analýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchu
Institute of Management and Marketing (FEP)
B-EBM
FEP
Details of topic
2 / 2
8.
BT
Analýza podnikateľského prostredia v Českej republike
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Komačková, A.
9.BTAnalýza podnikateľského prostredia v MaďarskuInstitute of International Business (FEP)
--
FEPDetails of topic
1 / 1
10.
BTAnalýza podnikateľského prostredia v NemeckuDudáš, T.Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Mikušová, S.
11.BT
Analýza podnikateľského prostredia v Poľsku
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1 Gerátová, K.
12.
BT
Asijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
13.
BT
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.
Vincúrová, Z.Faculty of Economics and Business--
FEP
Details of topic
1 / 1
14.
BT
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.
Faculty of Economics and Business
--
FEPDetails of topic
2 / 1
15.DT
Digitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie Európy
Csabay, M.Institute of International Business (FEP)
--
FEPDetails of topic1 / 2
16.DT
Digitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikania
Rajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--
FEP
Details of topic0 / 1--
17.
DT
Ekonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)--
FEP
Details of topic
0 / 1--
18.
BT
Ekonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemíCihelková, E.Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1 Hajný, A.
19.
DT
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiInstitute of Management and Marketing (FEP)--FEP
Details of topic
0 / 1
--
20.DTEtické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiInstitute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
2 / 2 Jirkovská, L.
Rovňák, S.
21.
DT
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Institute of Management and Marketing (FEP)
--FEP
Details of topic
1 / 1
22.
BT
Faktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchuInstitute of International Business (FEP)--
FEP
Details of topic
1 / 1
23.
DT
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Krchová, H.Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEPDetails of topic
1 / 1
Kullová, M.
24.
DT
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Institute of Management and Marketing (FEP)--FEP
Details of topic
1 / 1 Kučerová, V.
25.
DT
Hlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou Nemecka
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
26.
DT
Iniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
27.
BT
Inovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhuInstitute of Economy (FEP)--FEP
Details of topic
1 / 1 Banár, M.
28.
BT
Inovácie v start-up podnikochMura, L.Institute of International Business (FEP)
--
FEPDetails of topic
1 / 1
Kulčárová, E.
29.
BTInovácie vybraných produktov životného poistenia na Slovenskom trhu
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
30.DT
Komparácia podnikateľského prostredia krajín V4
Dědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
31.
BT
Komparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.
Vincúrová, Z.
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
2 / 2
32.DTKoncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketinguChovanová Supeková, S.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1 Kuncová, I.
33.
DT
Konkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SR
Csabay, M.
Institute of International Business (FEP)
--
FEPDetails of topic0 / 1
--
34.BTKybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mienBrezina, I.Institute of Economy (FEP)--
FEP
Details of topic1 / 1
35.
BTLatinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyInstitute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
36.
DTManažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.Dědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Mesároš, D.
37.DTManažment rozvoja inovatívnych foriem podnikania
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic0 / 1
--
38.
DT
Manažment rozvoja start-upov
Mura, L.Institute of International Business (FEP)--
FEP
Details of topic
0 / 1--
39.
DT
Minimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únie
Institute of Economy (FEP)--
FEP
Details of topic
1 / 1
Turček, P.
40.
BT
MOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOVInstitute of Economy (FEP)
--
FEPDetails of topic
2 / 2
Drugda, S.
Baďurová, K.
41.
DT
Návrh podnikateľskej stratégie začínajúceho rodinného podnikania v medzinárodnom prostredí
Krchová, H.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--FEPDetails of topic1 / 1 Hrazdira, D.
42.
BT
Optimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy Brezina, I.
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic1 / 1
43.
BTOptimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizácii
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Krajníková, M.
44.
BTOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
45.DT
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnosti
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
0 / 1
--
46.
DT
Podnikanie samospráv na SlovenskuFaculty of Economics and Business--
FEP
Details of topic
1 / 1 Franeková, M.
47.
DT
Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchu
Mura, L.Institute of International Business (FEP)
--
FEPDetails of topic
0 / 1
--
48.
BT
Podnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónuMura, L.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic
1 / 1
Držka, M.
49.
BT
Podnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredí
Mura, L.
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
50.BT
Porovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej Únie
Brezina, I.
Institute of Economy (FEP)
--FEP
Details of topic
1 / 1
51.BT
Porovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republike
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
52.BTPracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
2 / 2 Košutová, K.
Grujbárová, S.
53.
BT
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Dědina, J.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
2 / 2
54.BTProcesne orientované business plánovanie a controllingInstitute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
55.DT
Projekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostredia
Institute of Management and Marketing (FEP)--
FEP
Details of topic
2 / 2
56.
DT
RFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľov
Institute of Management and Marketing (FEP)
--FEP
Details of topic
0 / 1
--
57.BT
Riadenie rodinného podniku
Mura, L.Institute of International Business (FEP)--FEP
Details of topic
1 / 1 Hankovská, J.
58.
BT
Riadenie výkonnosti podniku na báze controllingu
Rajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEP
Details of topic
1 / 1
59.BTRiešenie dlhodobej nezamestnanosti na SlovenskuInstitute of Economy (FEP)--FEP
Details of topic
1 / 1 Lendvaiová, B.
60.
BTRodinné podnikanie v mikroregióneMura, L.
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Danilov, V.
61.
DT
Rozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
0 / 1--
62.
BT
Sociálne médiá ako nástroj budovania značky podniku
Čepel, M.Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1 Herceg, J.
63.
DTStratégia vstupu na zahraničný trh Chovanová Supeková, S.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
64.DT
Strategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnosti
Institute of Management and Marketing (FEP)
--FEP
Details of topic
0 / 1
--
65.
BT
Súčasná prax v oblasti manažmentu zmeny
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Li, W.
66.
DTSúčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Institute of International Business (FEP)--
FEP
Details of topic
1 / 1
67.BTSúčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstve
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic1 / 1 Mészáros, P.
68.
BT
Štúdia uskutočniteľnosti nového výrobkuInstitute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
2 / 2 Šabo, I.
Kuki, M.
69.
DTTransferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnostiRajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
70.
BT
Trend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011Faculty of Economics and Business--FEPDetails of topic1 / 1 Schmidtová, D.
71.
BT
Trendy internej komunikácie podnikovČepel, M.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Cesneková, S.
72.
DT
Trh s kryptomenami
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1 Lukáčová, M.
73.
BT
Uplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podniku
Rajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEP
Details of topic
1 / 1
74.DT
Vplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajín
Institute of Economy (FEP)
--
FEPDetails of topic
1 / 1
Mesárošová, A.
75.
BTVplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancovInstitute of Management and Marketing (FEP)--
FEP
Details of topic
2 / 2
Kollár, M.
Uhrincová, N.
76.
BT
Vplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SR
Institute of Economy (FEP)--FEP
Details of topic
1 / 1
77.DTVyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxiBrezina, I.
Institute of Economy (FEP)
--FEP
Details of topic
1 / 1
78.
DT
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.
Stehlíková, B.Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
79.DT
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republiky
Institute of Economy (FEP)
--
FEPDetails of topic1 / 1
80.DTVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Poľska
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic1 / 1
81.DTVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku SlovenskaInstitute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1