Jul 22, 2019   2:15 p.m.      Magdaléna        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Topic supervisor:
Course:
Supervising department:

* | A | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | 1

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAktuálne trendy globálnych tokov priamych zahraničných investíciíDudáš, T.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Balogová, Z.
2.DTAnalýza vývoja pohybu priamych zahraničných investícií v SRČepel, M.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Fejová, D.
3.DTAnalýza vývoja zahraničného obchodu SRČepel, M.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Ondrušová, Z.
4.BTAplikace nástrojů risk managementů ve vybraném podnikuKljučnikov, A.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
5.DTDigitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikaniaRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
6.DTDirect mailing ako spôsob komunikácie so zákazníkomChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Šotek, M.
7.BTDohoda o usnadnění obchodu: její charakter, poslání a význam pro podnikateleCihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
8.DTEkonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
9.DTEtické zásady v marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Štefaňáková, S.
10.DTFaktory úspešnosti podnikania v medzinárodnom prostredíMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Odváhová, P.
11.BTFinančná analýza podnikuStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Slámová, M.
Šatánek, A.
12.BTFinančná analýza vo vybranom podnikuVincúrová, Z.Faculty of Economics and BusinessFEPDetails of topic1 / 1 Smatanová, A.
13.DTFinančný sektor a jeho úloha v digitalizovanej spoločnostiVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Sirotný, A.
14.DTGlobalizace 2.0 a její dopad na globální podnikatelské prostředí a jeho subjektyCihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
15.DTHodnotenie vývoja miezd a produktivity práce vo vybranom odvetvíStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Kolárová, M.
16.DTHospodársky rozvoj a emisie znečisťujúcich látok v ovzdušíStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Straková, T.
17.BTInformačné systémy a ich ekonomický prinos v podnikuOkruhlica, F.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Kunsch, M.
18.BTKomparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.Vincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 2 Halabrín, J.
19.DTKomparácia trhu s hypotekárnymi úvermi vo vybraných krajinách Európskej únieBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Gurecka, L.
20.DTKonkurencieschopnosť krajín EÚČepel, M.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
21.DTKvalita podnikateľského prostredia v SR z pohľadu podnikateľských subjektovMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Bohún, D.
22.DTLokalizácia ako dôležitý predpoklad znižovania budúcich nákladov podnikuBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Banásová, I.
23.BTMarketingové aktivity rodinného podnikuMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Ševčíková, R.
24.BTMezinárodní obchodní prostředí: do jaké míry bude ovlivněno politikou USA?Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
25.DTMigrácia pracovných síl v Európskej úniiStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Kurnotová, D.
26.DTMožnosti financovania medzinárodného koncernu pôsobiaceho na SlovenskuVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Pavlíček, M.
27.BTMožnosti získavania finančných zdrojov pre podnikanie MSPČepel, M.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Moravčík, P.
28.DTNárodohospodárska stratégia a štvrtá priemyselná revolúciaVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Pokrievka, Ľ.
29.BTNávrh na zlepšenie marketingových aktivít vybraného podnikuBriestenský, R.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 2 Rybárová, P.
30.DTNový světový obchodní řád: jeho současná dimenze a vliv na světové trhy a podnikatelské subjektyCihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
31.DTObchodnopolitické aspekty vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únieCsabay, M.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Mrázová, K.
Kollár, G.
32.BTOnline marketingová stratégia podnikuChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Mészárosová, N.
33.DTOnline marketingová stratégia podnikuChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Fabo, L.
34.BTOptimalizácia hromadnej obsluhy ako nástroj efektívneho fungovania podnikuBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Husár, M.
35.DTOptimalizácia podnikových procesov a nákladov pomocou využitia moderných trendov v platobnom styku v nadnárodnej korporáciíRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Vargová, K.
36.BTOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllinguRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
37.DTOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnostiRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
38.BTPodnikanie v cestovnom ruchu na SlovenskuBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Srničková, Z.
39.BTPodnikanie v kúpeľnom turizmeMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Pecník, R.
40.BTPodnikanie vo vidieckom turizme ako faktor regionálneho rozvojaMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Halabrín, Ľ.
41.DTPoistenie motorových vozidiel v SR a vo vybraných krajinách EÚVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic2 / 1 Kovalík, M.
Bednárová, A.
42.DTPostavenie automobilového priemyslu v štátov V4Dudáš, T.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Hreňko, J.
43.DTPostavenie Európskej únie vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Hrdlička, A.
44.DTPostavenie USA vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Izykowská, E. M.
45.BTPracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Dědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 2 Bartková, I.
46.BTPrekážky a výzvy podnikania na interneteBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Soláriková, Z.
47.DTPriority finančného výhľadu 2021-2027 z hľadiska EÚ a SRVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
48.BTPrivátne bankovníctvo na SlovenskuVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Rydzik, D.
49.BTProcesne orientované plánovanie a controllingRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
50.DTProměny demografického a fyzického prostředí ve světě a jejich dopad na globální podnikatelské prostředí a jeho subjektyCihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
51.DTProvnanie zdanenia podnikateľských príjmov v Slovenkej republike s vybranou krajinouVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic2 / 2 Dang, H. T.
Bohuš, M.
52.BTRiadenie výkonnosti podniku na báze controllinguRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
53.DTSlovensko ako destinácia cestovného ruchu z medzinárodného pohľaduMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Achberger, D.
54.DTSměry vývoje migrační politiky v Evropě.Dědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 2 Ferenc, M.
55.DTSpotrebné úvery v portfóliu služieb leasingových spoločností. Belás, J.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Ozogányová, M.
56.DTStrategický management finančních rizikKljučnikov, A.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Tkáč, P.
57.DTStrategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnostiRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
58.DTStratégie vstupu malých a stredných podnikov na zahraničné trhyMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Húsková, L.
59.BTSúčasnosť a perspektívy vývoja kryptomien.Sipko, J.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic2 / 4 Gera, L.
Hausner, A.
60.DTSúčasnosť a perspektívy vývoja kryptomien.Sipko, J.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic3 / 4 Murcinová, A.
Kurťáková, L.
Huňady, T.
61.BTSystém motivovania a odmeňovania zamestnancov vo vybranej firmeStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Dej, M.
Machciníková, L.
62.BTSystém motivovania a odmeňovania zamestnancov vo vybranej firmeStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Stieranková, S.
Maretta, D.
63.DTTransferové oceňovanie podnikových výkonov v Slovenskej republike a v krajinách OECDRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
64.BTTrh s energiami v Slovenskej republikeBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Zoltvány, F.
65.BTTvorba podnikateľského plánu vo vybranom podnikuBriestenský, R.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Eren, Y.
Rajnic, P.
66.DTUmelá inteligencia a robotika vo finančnom sektore - vízia budúcnostiVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Bujdáková, A.
67.BTUplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podnikuRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Uharek, M.
68.BTVplyv cestovného ruchu na regionálny rozvojMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Rinkovský, L.
69.BTVplyv motivačných programov na výkonnosť zamestnancov vo vybranom podnikuBriestenský, R.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Distler, V.
Lukyová, E.
70.DTVplyv priamych zahraničných investícií na príjmovú nerovnosťStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Marková, S.
71.DTVyužitie finančnej analýzy pri rozhodovacom procese firmy na zahraničných trhochVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic2 / 2 Opatík, J.
Palatický, M.
72.DTVyužitie marketingovej stratégie a techník pri propagácií elektronického obchoduChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Krčík, A.
73.DTVývoj zahraničného obchodu SRCsabay, M.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic3 / 3 Horváth, I.
Rákoczi, M.
Zjavková, D.
74.DTZamestnanosť v technologicky náročných odvetviach v EÚStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
75.DTZměny technologického a systémového prostředí ve světě a jejich dopad na globální podnikatelské prostředí a jeho subjektyCihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
76.DTZnižovanie nákladov firmy pomocou optimalizácie výrobyBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Maretta, F.
77.DT1. Zefektívnenie verejného sektora a procesy digitalizácie spoločnostiVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Sirotná, B.