Apr 6, 2020   0:54 a.m.      Irena        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAfrický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyCihelková, E.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
2.BTAnalýza finančných rezerv vo vybranom podnikuVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)B-EBMFEPDetails of topic1 / 2 Marková, D.
3.BTAnalýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnostiKrchová, H.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Havlik, I.
4.BTAnalýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnostiKrchová, H.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
5.BTAnalýza marketingového mixu vo vybranom podniku služiebChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)B-EBMFEPDetails of topic1 / 2 Shalenyk, V.
6.BTAnalýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaníChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)B-EBMFEPDetails of topic2 / 2 Rummer, K.
Tanka, B.
7.BTAnalýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchuChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)B-EBMFEPDetails of topic2 / 2 Tomásch, Z.
Roth, A.
8.BTAnalýza podnikateľského prostredia v Českej republikeDudáš, T.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Komačková, A.
9.BTAnalýza podnikateľského prostredia v MaďarskuDudáš, T.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
10.BTAnalýza podnikateľského prostredia v NemeckuDudáš, T.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Mikušová, S.
11.BTAnalýza podnikateľského prostredia v PoľskuDudáš, T.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Gerátová, K.
12.BTAsijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyCihelková, E.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Tran Ha Minh, M.
13.BTDaňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.Vincúrová, Z.Faculty of Economics and Business--FEPDetails of topic1 / 1 Michalovičová, B.
14.BTDaňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.Vincúrová, Z.Faculty of Economics and Business--FEPDetails of topic1 / 1 Ďuríková, V.
15.DTDigitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie EurópyCsabay, M.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic0 / 2--
16.DTDigitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikaniaRajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
17.DTEkonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
18.BTEkonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemíCihelková, E.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
19.DTEtické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic2 / 2 Jirkovská, L.
Rovňák, S.
20.DTEtické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Gombaszögiová, I.
21.DTEtické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
22.BTFaktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchuMura, L.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Akuratný, M.
23.DTFormulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podnikuKrchová, H.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Kučerová, V.
24.DTHlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou NemeckaDudáš, T.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Kapalla, D.
25.DTIniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Karkošiak, S.
26.BTInovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhuVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
27.BTInovácie v start-up podnikochMura, L.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Kulčárová, E.
28.BTInovácie vybraných produktov životného poistenia na Slovenskom trhuVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
29.DTKomparácia podnikateľského prostredia krajín V4Dědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Kónya, Z.
30.BTKomparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.Vincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic2 / 2 Weidlingová, Ľ.
Tarr, J.
31.DTKoncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketinguChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Kuncová, I.
32.DTKonkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SRCsabay, M.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
33.BTKybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mienBrezina, I.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Grošaft, M. G.
34.BTLatinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyCihelková, E.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Biceková, A.
35.DTManažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.Dědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Mesároš, D.
36.DTManažment rozvoja inovatívnych foriem podnikaniaMura, L.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
37.DTManažment rozvoja start-upovMura, L.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
38.DTMinimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únieVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Turček, P.
39.BTMOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOVStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic2 / 2 Baďurová, K.
Drugda, S.
40.BTOptimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy Brezina, I.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Kovácsová, N.
41.BTOptimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizáciiKrchová, H.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
42.BTOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllinguRajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
43.DTOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnostiRajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
44.DTPodnikanie samospráv na SlovenskuKolkusová, R.Faculty of Economics and Business--FEPDetails of topic1 / 1 Franeková, M.
45.DTPodnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchuMura, L.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
46.BTPodnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónuMura, L.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Držka, M.
47.BTPodnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredíMura, L.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
48.BTPorovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej ÚnieBrezina, I.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
49.BTPorovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republikeStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Malenký, M.
50.BTPracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Dědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic2 / 2 Grujbárová, S.
Košutová, K.
51.BTPracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Dědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic2 / 2 Jurčová, A.
Sekelová, S.
52.BTProcesne orientované business plánovanie a controllingRajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Štípalová, D.
53.DTProjekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostrediaKrchová, H.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic2 / 2 Klimčíková, K.
Janušová, M.
54.DTRFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľovČepel, M.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
55.BTRiadenie rodinného podnikuMura, L.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Hankovská, J.
56.BTRiadenie výkonnosti podniku na báze controllinguRajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Civín, D.
57.BTRiešenie dlhodobej nezamestnanosti na SlovenskuBrezina, I.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Lendvaiová, B.
58.BTRodinné podnikanie v mikroregióneMura, L.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
59.DTRozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
60.BTSociálne médiá ako nástroj budovania značky podnikuČepel, M.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Herceg, J.
61.DTStratégia vstupu na zahraničný trh Chovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Glossová, T.
62.DTStrategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnostiRajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
63.BTSúčasná prax v oblasti manažmentu zmenyČepel, M.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
64.DTSúčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Herman, P.
65.BTSúčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Institute of International Business (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Mészáros, P.
66.BTŠtúdia uskutočniteľnosti nového výrobkuKrchová, H.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 2--
67.DTTransferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnostiRajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Bohúňová, V.
68.BTTrend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011Vincúrová, Z.Faculty of Economics and Business--FEPDetails of topic1 / 1 Schmidtová, D.
69.BTTrendy internej komunikácie podnikovČepel, M.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
70.DTTrh s kryptomenamiStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Lukáčová, M.
71.BTUplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podnikuRajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Vavrinec, D.
72.DTVplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajínBrezina, I.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
73.BTVplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancovDědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic2 / 2 Uhrincová, N.
Kollár, M.
74.BTVplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SRVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
75.DTVyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxiBrezina, I.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Chvojková, L.
76.DTVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.Stehlíková, B.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Hegedűsová, V.
77.DTVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republikyStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Buliščák, P.
78.DTVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku PoľskaStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Pochyba, F.
79.DTVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku SlovenskaStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Baláži, P.