Jul 18, 2018   10:44 a.m.      Kamila        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Course:
Supervising department:

* | A | B | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAktuálne trendy pri úverovaní malých a stredných podnikov v SR a EÚBelás, J.Faculty of Economics and BusinessFEPDetails of topic1 / 1 Káčerik, B.
2.DTAnalýza daňového zaťaženia podnikateľských subjektov v SR od roku 2000Vincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic1 / 1 Sebenský, M.
3.BTAnalýza marketingových príležitostí pre cestovnú kanceláriu XYChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)B-EBMFEPDetails of topic2 / 2 Glossová, T.
Sabaka, M.
4.BTBitcoin jako nástroj finančního investováníKljučnikov, A.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic3 / 3 Gandi, K.
Gašperák, M.
Mesároš, D.
5.DTDetekcia možných podvodov v účtovníctve založená na analytických modelochStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Vančišin, R.
6.DTDigitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikaniaRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Benkovičová, S.
7.DTDigitální krypto měny jako nástroj finančního investováníKljučnikov, A.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic2 / 3 Koliadova, E. S.
Šulová, K.
8.DTDvojaká kvalita potravín v EÚMiček, Ľ.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Czikó, R.
9.DTEtické zásady v marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Varjanová, A.
10.DTExportná orientácia MSP na SlovenskuBelás, J.Faculty of Economics and BusinessFEPDetails of topic1 / 1 Ondruška, M.
11.DTFinancování mezinárodního obchoduKljučnikov, A.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Štrbáň, J.
Vassová, G.
12.BTFinancovanie podnikov formálnym a neformálnym venture kapitálom v podmienkach SlovenskaSobeková Majková, M.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
13.BTFinančná analýza vo vybraného podnikuVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)B-EBMFEPDetails of topic2 / 2 Janušová, M.
Mayorov, K.
14.BTFinanční analýza vybraného podnikuKljučnikov, A.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 5--
15.DTFormulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom podnikuOkruhlica, F.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic3 / 3 Kopčoková, V.
Zeleňáková, L.
Mazreku, L.
16.BTFungovanie oligopolov v podmienkach Slovenskej republikyBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Chrenkova, V.
17.BTGlobalizace, čtvrtá průmyslová revoluce (Industry 4.0) a příští výrobní revoluce: jak ovlivní podnikatelské subjekty?Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
18.DTHodnotenie a posudzovanie rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a neobvyklých obchodných operácií v medzinárodnom podnikaní a v prostredí vybranej organizácieKorauš, A.Dekanát FEP (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Kiss, J.
19.DTHodnotenie účinnosti a efektívnosti reklamy v malých a stredných podnikochStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Kazimírová, A.
Pavlík, A.
20.BTHotelový a gastronomický manažmentChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Jirkovská, L.
21.DTIniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
22.BTInovácie v metódach a technikách vedenia a riadenia zamestnancov v rýchlo meniacom sa podnikateľskom prostredíOkruhlica, F.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
23.DTInovačná aktivita vybraného podnikuMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Tardíková, T.
24.DTKomparácia daňového systému SR s vybranou krajinouVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
25.BTKomparácia inovačných trendov vo vybraných európskych krajináchBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Pokrývková, A.
26.BTKomparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetvíVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Kučerová, V.
Pekarovičová, S.
27.DTKomparácia trhu s hypotekárnymi úvermi vo vybraných krajinách Európskej únieBrezina, I.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
28.BTKomparácia vybraných krajín pomocou metód komplexného vyhodnocovania alternatívBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Szabó, A.
29.DTKomparácia vybraných rizík na medzinárodnom poistnom trhuVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Viťazka, A.
30.DTKomplexní strategické partnerství EU a Číny: vznik, dimenze, výzvy pro slovenské podnikatelské subjektyCihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Tichý, A.
31.DTKryptomeny a virtuálne peniaze v medzinárodnom podnikaníKorauš, A.Dekanát FEP (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Náterová, Z.
32.DTKultúrna diverzita v medzinárodnom podnikaníMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Čuraj, M.
33.DTManagement kybernetické bezpečnosti institucí.Dědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Sobolová, J.
34.BTManažment a ekonomika MSPBelás, J.Faculty of Economics and BusinessFEPDetails of topic0 / 1--
35.DTManažment rozvoja podnikania v cestovnom ruchuMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Godovič, M.
36.BTMediácia ako riešenie obchodno-záväzkových vzťahov v podnikaníMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Tomková, D.
37.DTMedzinárodné podnikanie ako faktor ekonomického rastu a postavenie podnikov v procese internacionalizácieFabuš, M.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
38.BTMikropodniky v cestovnom ruchu: súčasnosť a perspektívyMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Kónya, Z.
39.DTModerní nástroje investování na mezinárodních finančních trzíchKljučnikov, A.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic5 / 5 Šiška, M.
Trifkovič, F.
Holovová, D.
Malíček, E.
Krištoff, M.
40.BTMotivácia pracovníkovStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Žáková, N.
Pochyba, F.
41.DTMožnosti uplatnenia konceptu Podnikateľský model (Business Model) v podmienkach malého a stredného podnikuOkruhlica, F.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 2--
42.DTMožnosti zvyšovania efektívnosti cestnej nákladnej dopravy vo vybranom podnikuHalán, T.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Kravcová, A.
43.DTNástroje prevencie podvodov a odhaľovanie podvodného konania vo firmáchStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Justrová, S.
Kollárová, S.
44.DTNávrh komunikačnej kampane firmy AGROTRADE GROUP, spol. s r. o. projekt FARMFOODSChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Dvorčáková, Z.
45.DTNetransparentné postupy vo verejnom obstarávaníKorauš, A.Dekanát FEP (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Polievka, N.
46.BTNeúplná kalkulácia a jej využitie v manažérskom rozhodovaní typu „make or buy“Rajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
47.DTOdhad vývoj slovenských regiónov na základe priamych zahraničných investíciíBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Birčáková, D.
48.BTOdhad vývoja slovenských regiónov na základe priamych zahraničných investíciíBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Šášky, M.
49.BTOdmeňovanie ako nástroj motivácie zamestnancovStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Rovňák, S.
Buliščák, P.
50.DTOnline marketingová stratégia podnikuChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Sloboda, J.
Bednárová, K.
51.DTOnline marketingová stratégia podnikuChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Hruška, R.
52.BTOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllinguRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
53.DTOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnostiRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic1 / 1 Vrábel, M.
54.BTPodmienky rastu slovenských malých a stredných podnikovOkruhlica, F.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Baláži, P.
55.DTPodnikanie komerčných poisťovní vo vybraných odvetviach úrazového poisteniaVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Benovicsová, B.
56.DTPodnikanie sprostredkovateľov poistenia v SR a EÚVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Kuklovský, M.
57.DTPodnikanie v daňových rajochCsabay, M.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Lobová, L.
Domin, E.
58.BTPodnikateľská orientácia MSPBelás, J.Faculty of Economics and BusinessFEPDetails of topic0 / 1--
59.DTPodnikateľské prostredie SR a jeho vplyv na prílev zahraničných investíciíFabuš, M.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Šubín, M.
60.DTPodnikateľské riziká v medzinárodnom podnikaní MSPBelás, J.Faculty of Economics and BusinessFEPDetails of topic1 / 1 Pohančeník, J.
61.BTPorovnanie podnikania vo vybraných organizačno-právnych formách malých a stredných podnikovMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Bódiš, Z.
62.DTPostavenie Číny vo svetovej ekonomike a jej vplyv na slovenskú ekonomikuFabuš, M.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Filipová, P.
63.DTPostavenie skupiny BRICS vo svetovej ekonomike a jej vplyv na slovenskú ekonomiku s dôrazom na investícieFabuš, M.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
64.BTPosúdenie finančných rezerv vo vybranom podnikuVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
65.DTPotravinová bezpečnosť SlovenskaMiček, Ľ.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Žákovicová, K.
66.DTPranie špinavých peňazí a spôsoby ich odhaľovania v medzinárodnom podnikaníKorauš, A.Dekanát FEP (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Vavrica, F.
67.BTProcesne orientované plánovanie a controllingRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
68.DTProcesne orientovaný model controllingu a systém merania výkonnosti podnikových procesov v nadnárodných korporáciáchRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic1 / 1 Šmahovská, N.
69.DTProjekt komunikačnej kampane s použitím guerilla marketinguChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Lukáčová, Z.
70.DTProvnanie zdanenia podnikateľských príjmov v Slovenkej republike s vybranou krajinouVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic2 / 2 Korbašová, J.
Kopilcová, Z.
71.BTRegionální ekonomická integrace: podstata, trendy, výzvy a rizika pro podnikatelské subjekty (případová studie Komplexní investiční dohoda a Dohoda o volném obchodu mezi EU a Čínou)Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
72.DTRiadenie rizika prania špinavých peňazí ako súčasť medzinárodného podnikania v prostredí vybranej organizácieKorauš, A.Dekanát FEP (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
73.BTRiadenie strategickej výkonnosti podniku na báze controllinguRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Kušnír, M.
74.DTRole Číny při formování mezinárodního podnikatelského prostředíCihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Hudeček, D.
75.Final thesisRozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
76.BTSkupina NEXT-11: ekonomický vývojový potenciál a vliv na mezinárodní podnikatelské prostředíCihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
77.DTSlovensko ak zásobáreň pitnej vodyMiček, Ľ.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Pražencová, L.
78.BTSpotrebné úveryBelás, J.Faculty of Economics and BusinessFEPDetails of topic1 / 1 Turček, P.
79.DTStrategické riadenie podnikovej výkonnosti na báze controllingu a Business Intelligence v nadnárodných spoločnostiachRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic1 / 1 Škodáček, T.
80.DTStrategický manažment výkonnosti podnikov a nadnárodných korporáciíRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic1 / 1 Jackuliak, D.
81.DTStrategie „Trade for All“: cesta k účinnější, transparentnější a na hodnoty orientované obchodní a investiční politice EU?Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
82.DTSubjekty pôsobiace na medzinárodnom poistnom trhuVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Bugáňová, B.
83.DTSúčasné postavenie Číny vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Husárová, P.
84.DTSúčasné postavenie Japonska vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Gojdičová, P.
85.DTSúčasné postavenie Saudskej Arábie vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Slobodová, I.
86.DTSúčasné postavenie Talianska vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Trúnek, J.
87.BTSvětová obchodní organizace: role, vývoj a reálné výsledkyCihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Janiš, M.
88.DTTransferové oceňovanie podnikových výkonov v Slovenskej republike a v krajinách OECDRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Očenáš, T.
89.DTTrendy v obchodnej politike Európskej únieCsabay, M.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic3 / 3 Michalov, J.
Kertészová, A.
Kozárková, F.
90.DTTvorba a presadzovanie konkurenčnej výhody vo vybranom podnikuOkruhlica, F.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Šrank, D.
91.BTTvorba podnikateľského plánu vo vybranom podnikuOkruhlica, F.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Hrazdira, D.
Franeková, M.
92.DTÚloha ekonomickej bezpečnosti v medzinárodnom podnikaníKorauš, A.Dekanát FEP (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Díreš, M.
93.BTUplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podnikuRajnoha, R.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 2--
94.DTUplatnenie vlastníckej stratégie vo vybranom rodinnom podnikuOkruhlica, F.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 2--
95.DTUplatňovanie marketingového manažmentu v medzinárodnom podnikaníMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Ovečková, E.
96.DTÚroveň podnikateľskej etiky v podnikateľských subjektochMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Dlugolinská, A.
97.DTÚverové podvody ako negatívny aspekt znižovania dôveryhodnosti medzinárodného podnikateľského prostrediaKorauš, A.Dekanát FEP (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Mitka, J.
98.BTVirtuálne kryptoményStehlíková, B.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Magnusová, S.
99.BTVizionárska a vodcovská osobnosť zakladateľa a manažéra vo vybranom podnikuOkruhlica, F.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
100.BTVplyv človeka na klimatické zmanyMiček, Ľ.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
101.DTVyužitie finančnej analýzy pri rozhodovacom procese firmy na zahraničných trhochVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic1 / 1 Horalová, Z.
102.DTVyužitie strategických scenárov vo vybranom podniku, odvetví, či štáteOkruhlica, F.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
103.BTVývoj inflácie a nezamestnanosti vo vybraných krajinách Európskej únieBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Čopíková, D.
104.DTVývoj podnikateľského prostredia SR a komparácia s vybraným štátom EÚFabuš, M.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Obertová, A.
105.DTVývoj poisťovníctva a produktov životného poistenia v medzinárodnom meradle Veselovská, S.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Szabo, I.
106.DTZdaňování výnosů konečných poskytovatelů služeb mezinárodních platforem sdílené ekonomiky v oblasti cestovního ruchuKljučnikov, A.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 2--
107.DTZdaňování výnosů konečných poskytovatelů služeb mezinárodních platforem sdílené ekonomiky v oblasti přepravních služebKljučnikov, A.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic0 / 2--
108.BTZelený marketing vybranej spoločnosti ako súčasť spoločenskej zodpovednosti firmyChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)FEPDetails of topic2 / 2 Hegedűsová, V.
Bohunská, J.
109.DTZhodnotenie ekonomickeho vývoja krajin V4 po vstupe do Európskej únieDudáš, T.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Malecký, M.
110.DTZnižovanie nákladov firmy pomocou modelov hromadnej obsluhyBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Tarhaj, D.
111.DTZnižovanie nákladov firmy pomocou optimalizácie prepravných trásBrezina, I.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Hadvig, M.
112.BTŽivnostenské podnikanie v Slovenskej republikeMura, L.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic1 / 1 Chvojková, L.