Sep 17, 2019   6:51 p.m.      Olympia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis: Study programme:

* | A | K | P | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza finančných rezerv vo vybranom podnikuVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)B-EBMFEPDetails of topic0 / 2--
2.BTKomparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.Vincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)FEPDetails of topic0 / 2--
3.DTProvnanie zdanenia podnikateľských príjmov v Slovenkej republike s vybranou krajinouVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic0 / 2--
4.DTVyužitie finančnej analýzy pri rozhodovacom procese firmy na zahraničných trhochVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)I-EIBMFEPDetails of topic0 / 2--