Jan 26, 2020   4:17 p.m.      Tamara        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | D | E | F | G | K | M | O | P | R | S | Š | T | U | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza finančných rezerv vo vybranom podnikuVincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)B-EBMFEPDetails of topic1 / 2 Marková, D.
2.BTAnalýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnostiKrchová, H.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
3.BTAnalýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnostiKrchová, H.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
4.BTAnalýza marketingového mixu vo vybranom podniku služiebChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)B-EBMFEPDetails of topic2 / 2 Shalenyk, V.
Zagoždžon, R.
5.BTAnalýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaníChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)B-EBMFEPDetails of topic2 / 2 Rummer, K.
Tanka, B.
6.BTAnalýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchuChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)B-EBMFEPDetails of topic2 / 2 Tomásch, Z.
Roth, A.
7.BTDaňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.Vincúrová, Z.Faculty of Economics and Business--FEPDetails of topic1 / 1 Michalovičová, B.
8.BTDaňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.Vincúrová, Z.Faculty of Economics and Business--FEPDetails of topic1 / 1 Ďuríková, V.
9.DTDigitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikaniaRajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
10.DTEtické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Gombaszögiová, I.
11.DTEtické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Herman, P.
12.DTFormulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podnikuKrchová, H.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
13.BTGlobalizácia a internacionalizáciaBrezina, I.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Vranová, E.
14.DTKomparácia podnikateľského prostredia krajín V4Dědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
15.BTKomparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.Vincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic2 / 2 Weidlingová, Ľ.
Tarr, J.
16.DTKoncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketinguChovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
17.DTManažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.Dědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
18.BTOptimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizáciiKrchová, H.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
19.BTOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllinguRajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
20.DTOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnostiRajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
21.BTPracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Dědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic2 / 2 Grujbárová, S.
Košutová, K.
22.BTPracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Dědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic1 / 2 Jurčová, A.
23.BTProcesne orientované business plánovanie a controllingRajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
24.DTProjekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostrediaKrchová, H.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 2--
25.BTRiadenie výkonnosti podniku na báze controllinguRajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Civín, D.
26.DTStratégia vstupu na zahraničný trh Chovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Glossová, T.
27.DTStrategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnostiRajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
28.BTŠtúdia uskutočniteľnosti nového výrobkuKrchová, H.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 2--
29.DTTransferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnostiRajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic1 / 1 Bohúňová, V.
30.BTTrend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011Vincúrová, Z.Faculty of Economics and Business--FEPDetails of topic1 / 1 Schmidtová, D.
31.BTUplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podnikuRajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic0 / 1--
32.BTVplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancovDědina, J.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic2 / 2 Uhrincová, N.
Kollár, M.