4. 6. 2020  0:50      Lenka        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Africký region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
2.
BP
Analýza finančných rezerv vo vybranom podniku
Ústav ekonomiky (FEP)
B-EMP
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 2
Marková, D.
3.
BP
Analýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
4.
BP
Analýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
Analýza marketingového mixu vo vybranom podniku služiebChovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMPFEP
Podrobnosti tématu
1 / 2 Shalenyk, V.
6.
BP
Analýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaní
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Rummer, K.
Tanka, B.
7.
BP
Analýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchu
Chovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)B-EMPFEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Tomásch, Z.
Roth, A.
8.BPAnalýza podnikateľského prostredia v Českej republikeÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Komačková, A.
9.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Maďarsku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
10.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Nemecku
Dudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Mikušová, S.
11.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v PoľskuDudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
12.
BPAsijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu1 / 1 Tran Ha Minh, M.
13.BPDaňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
14.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.Fakulta ekonómie a podnikania--
FEP
Podrobnosti tématu2 / 1
15.
DPDigitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie EurópyCsabay, M.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
16.DPDigitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikaniaRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
DP
Ekonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
BP
Ekonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemíÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
19.DPEtické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
20.
DPEtické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Chovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
22.
BP
Faktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchu
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Akuratný, M.
23.
DP
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Krchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Kučerová, V.
24.
DP
Hlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou Nemecka
Dudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEPPodrobnosti tématu1 / 1 Kapalla, D.
25.
DP
Iniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
26.
BP
Inovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhuÚstav ekonomiky (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
BP
Inovácie v start-up podnikoch
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kulčárová, E.
28.BPInovácie vybraných produktov životného poistenia na Slovenskom trhuVeselovská, S.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
29.DPKomparácia podnikateľského prostredia krajín V4Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kónya, Z.
30.BP
Komparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.
Vincúrová, Z.Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Weidlingová, Ľ.
Tarr, J.
31.
DP
Koncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketingu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
32.
DP
Konkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SRCsabay, M.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
BP
Kybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mien
Ústav ekonomiky (FEP)
--FEPPodrobnosti tématu1 / 1
34.
BPLatinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyCihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Biceková, A.
35.
DPManažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
36.
DP
Manažment rozvoja inovatívnych foriem podnikaniaMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
37.
DP
Manažment rozvoja start-upovÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--FEPPodrobnosti tématu0 / 1--
38.
DP
Minimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únie
Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Turček, P.
39.
BP
MOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOVStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu
2 / 2
40.
BP
Optimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
41.
BP
Optimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizácii
Krchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
BP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllinguRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnostiRajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
DP
Podnikanie samospráv na SlovenskuKolkusová, R.Fakulta ekonómie a podnikania--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Franeková, M.
45.
DP
Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchu
Mura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
46.BP
Podnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónu
Mura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Držka, M.
47.BPPodnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredíÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
48.
BP
Porovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej ÚnieÚstav ekonomiky (FEP)--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
49.
BP
Porovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republike
Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu1 / 1 Malenký, M.
50.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Grujbárová, S.
Košutová, K.
51.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Dědina, J.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2
Jurčová, A.
Sekelová, S.
52.BPProcesne orientované business plánovanie a controllingRajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
53.
DP
Projekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostredia
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti tématu
2 / 2
54.
DP
RFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľov
Čepel, M.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.BPRiadenie rodinného podniku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hankovská, J.
56.
BP
Riadenie výkonnosti podniku na báze controllingu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu1 / 1 Civín, D.
57.
BPRiešenie dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lendvaiová, B.
58.
BP
Rodinné podnikanie v mikroregióne
Mura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
DP
Rozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
60.BPSociálne médiá ako nástroj budovania značky podnikuÚstav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Herceg, J.
61.DPStratégia vstupu na zahraničný trh Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPPodrobnosti tématu1 / 1
62.
DP
Strategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnosti
Rajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.
BPSúčasná prax v oblasti manažmentu zmenyÚstav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
64.
DP
Súčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstveÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Herman, P.
65.
BPSúčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstveDudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mészáros, P.
66.
BP
Štúdia uskutočniteľnosti nového výrobku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti tématu0 / 2
--
67.
DP
Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnosti
Rajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Bohúňová, V.
68.
BP
Trend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011
Fakulta ekonómie a podnikania
--FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Schmidtová, D.
69.BPTrendy internej komunikácie podnikovČepel, M.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
70.
DP
Trh s kryptomenami
Stehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lukáčová, M.
71.
BP
Uplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vavrinec, D.
72.
DPVplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajínBrezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
73.
BPVplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancovDědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
2 / 2 Uhrincová, N.
Kollár, M.
74.
BP
Vplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SRVeselovská, S.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
75.
DP
Vyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxi
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
76.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.
Stehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hegedűsová, V.
77.
DPVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republikyStehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Buliščák, P.
78.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku PoľskaStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)--FEPPodrobnosti tématu
1 / 1
Pochyba, F.
79.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Slovenska
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Baláži, P.