4. 6. 2020  1:12      Lenka        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Africký region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Analýza finančných rezerv vo vybranom podniku
Vincúrová, Z.Ústav ekonomiky (FEP)
B-EMP
FEP
Podrobnosti témy
1 / 2
3.
BP
Analýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnostiÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy
1 / 1
Havlik, I.
4.BPAnalýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Analýza marketingového mixu vo vybranom podniku služieb
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)B-EMP
FEP
Podrobnosti témy
1 / 2
Shalenyk, V.
6.
BPAnalýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaníÚstav manažmentu a marketingu (FEP)B-EMP
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
7.BPAnalýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchuChovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
Podrobnosti témy2 / 2 Tomásch, Z.
Roth, A.
8.
BPAnalýza podnikateľského prostredia v Českej republikeDudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Komačková, A.
9.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v MaďarskuDudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1 Darmoš, D.
10.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Nemecku
Dudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1
11.
BPAnalýza podnikateľského prostredia v PoľskuDudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEPPodrobnosti témy
1 / 1
12.
BPAsijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy
1 / 1
Tran Ha Minh, M.
13.
BPDaňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.Vincúrová, Z.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Michalovičová, B.
14.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
Podrobnosti témy2 / 1 Rosiarová, A.
Ďuríková, V.
15.DP
Digitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie Európy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
16.
DP
Digitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikania
Rajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.DPEkonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?Cihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy0 / 1--
18.
BP
Ekonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemí
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEPPodrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Chovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
20.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1--
21.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Gombaszögiová, I.
22.
BP
Faktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchu
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
23.
DP
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Kučerová, V.
24.DPHlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou NemeckaDudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1 Kapalla, D.
25.
DP
Iniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
26.
BPInovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhuVeselovská, S.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BP
Inovácie v start-up podnikoch
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Kulčárová, E.
28.BP
Inovácie vybraných produktov životného poistenia na Slovenskom trhu
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1--
29.
DP
Komparácia podnikateľského prostredia krajín V4
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Kónya, Z.
30.BP
Komparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.
Ústav ekonomiky (FEP)
--FEPPodrobnosti témy2 / 2 Weidlingová, Ľ.
Tarr, J.
31.
DP
Koncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketinguChovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
32.
DPKonkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SRÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--FEPPodrobnosti témy
0 / 1
--
33.
BP
Kybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mien
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
34.
BP
Latinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Biceková, A.
35.
DPManažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy
1 / 1
36.
DP
Manažment rozvoja inovatívnych foriem podnikaniaMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy0 / 1--
37.DP
Manažment rozvoja start-upov
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.
DP
Minimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únie
Veselovská, S.Ústav ekonomiky (FEP)--FEPPodrobnosti témy1 / 1
39.
BPMOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOVÚstav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2 Baďurová, K.
Drugda, S.
40.
BP
Optimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Kovácsová, N.
41.BPOptimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizáciiKrchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.BPOptimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllinguÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy0 / 1--
43.
DP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
DP
Podnikanie samospráv na SlovenskuKolkusová, R.
Fakulta ekonómie a podnikania
--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
45.
DP
Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchuMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEPPodrobnosti témy
0 / 1
--
46.BP
Podnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónu
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1 Držka, M.
47.BPPodnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredí
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy0 / 1
--
48.BPPorovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej ÚnieÚstav ekonomiky (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1
49.
BP
Porovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republike
Stehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Malenký, M.
50.BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
51.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy2 / 2 Jurčová, A.
Sekelová, S.
52.
BP
Procesne orientované business plánovanie a controlling
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1
53.
DP
Projekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostredia
Krchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
Klimčíková, K.
Janušová, M.
54.
DP
RFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľovČepel, M.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPPodrobnosti témy0 / 1--
55.BP
Riadenie rodinného podniku
Mura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
56.
BP
Riadenie výkonnosti podniku na báze controllinguÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1
57.
BP
Riešenie dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Lendvaiová, B.
58.
BP
Rodinné podnikanie v mikroregióneMura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEPPodrobnosti témy
0 / 1
--
59.DP
Rozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEPPodrobnosti témy0 / 1--
60.
BPSociálne médiá ako nástroj budovania značky podnikuČepel, M.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Herceg, J.
61.
DP
Stratégia vstupu na zahraničný trh
Chovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1 Glossová, T.
62.
DPStrategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnostiRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP
Podrobnosti témy
0 / 1--
63.
BP
Súčasná prax v oblasti manažmentu zmenyČepel, M.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
64.
DP
Súčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstve
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Herman, P.
65.BPSúčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstve
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy
1 / 1
Mészáros, P.
66.
BP
Štúdia uskutočniteľnosti nového výrobku
Krchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti témy
0 / 2
--
67.
DP
Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnostiRajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti témy
1 / 1
68.
BP
Trend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
69.
BP
Trendy internej komunikácie podnikov
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy
0 / 1
--
70.
DP
Trh s kryptomenamiÚstav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
71.
BP
Uplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Vavrinec, D.
72.
DP
Vplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajínBrezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
73.
BPVplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancov
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti témy
2 / 2
74.
BP
Vplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SR
Veselovská, S.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.DP
Vyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxi
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1
76.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
77.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republiky
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
78.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Poľska
Stehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Pochyba, F.
79.
DPVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku SlovenskaStehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Baláži, P.