Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BPAfrický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
0 / 1--
2.BPAnalýza finančných rezerv vo vybranom podnikuVincúrová, Z.Ústav ekonomiky (FEP)B-EMPFEP
1 / 2
3.
BP
Analýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPprohlížet1 / 1 Havlik, I.
4.
BP
Analýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnosti
Krchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet0 / 1
--
5.
BP
Analýza marketingového mixu vo vybranom podniku služieb
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)B-EMPFEP1 / 2 Shalenyk, V.
6.
BP
Analýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaní
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
2 / 2
7.BPAnalýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchuChovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
2 / 2
Tomásch, Z.
Roth, A.
8.BP
Analýza podnikateľského prostredia v Českej republike
Dudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
1 / 1 Komačková, A.
9.
BPAnalýza podnikateľského prostredia v Maďarsku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
1 / 1
10.BP
Analýza podnikateľského prostredia v Nemecku
Dudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEPprohlížet1 / 1 Mikušová, S.
11.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Poľsku
Dudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
1 / 1
12.
BP
Asijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Cihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPprohlížet1 / 1 Tran Ha Minh, M.
13.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEPprohlížet1 / 1
14.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.
Vincúrová, Z.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEPprohlížet2 / 1 Rosiarová, A.
Ďuríková, V.
15.DP
Digitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie Európy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
prohlížet0 / 2
--
16.DPDigitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikaniaÚstav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
prohlížet0 / 1--
17.
DP
Ekonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?
Cihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEPprohlížet
0 / 1
--
18.BPEkonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemíCihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
0 / 1
--
19.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet0 / 1--
20.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet2 / 2
21.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
Gombaszögiová, I.
22.
BP
Faktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchu
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
prohlížet1 / 1
23.
DP
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Krchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1
Kučerová, V.
24.
DP
Hlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou Nemecka
Dudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
25.
DP
Iniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPprohlížet
1 / 1
Karkošiak, S.
26.
BP
Inovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhuVeselovská, S.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
0 / 1
--
27.
BP
Inovácie v start-up podnikoch
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
1 / 1 Kulčárová, E.
28.
BP
Inovácie vybraných produktov životného poistenia na Slovenskom trhuÚstav ekonomiky (FEP)
--
FEP
0 / 1
--
29.
DP
Komparácia podnikateľského prostredia krajín V4
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
1 / 1
30.
BP
Komparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.
Ústav ekonomiky (FEP)
--FEPprohlížet2 / 2
31.
DPKoncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketingu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet
1 / 1
Kuncová, I.
32.
DP
Konkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SR
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
0 / 1
--
33.BP
Kybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mien
Ústav ekonomiky (FEP)
--FEP1 / 1
34.
BP
Latinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Cihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEP1 / 1 Biceková, A.
35.DP
Manažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.
Dědina, J.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1
36.
DPManažment rozvoja inovatívnych foriem podnikaniaÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPprohlížet0 / 1--
37.DPManažment rozvoja start-upovMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEP
0 / 1
--
38.
DP
Minimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únie
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
1 / 1
39.BPMOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOVÚstav ekonomiky (FEP)
--
FEP
2 / 2
Baďurová, K.
Drugda, S.
40.
BP
Optimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy
Brezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
prohlížet1 / 1
41.
BP
Optimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizáciiKrchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
0 / 1
--
42.
BP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu
Rajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP0 / 1--
43.
DP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnostiÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
0 / 1--
44.
DP
Podnikanie samospráv na SlovenskuFakulta ekonómie a podnikania
--
FEPprohlížet
1 / 1
45.DP
Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchu
Mura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
prohlížet0 / 1
--
46.
BPPodnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónu
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEPprohlížet1 / 1 Držka, M.
47.BPPodnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredíMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEPprohlížet0 / 1--
48.
BP
Porovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej ÚnieBrezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
1 / 1
49.
BPPorovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republikeStehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--FEPprohlížet
1 / 1
Malenký, M.
50.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPprohlížet2 / 2 Grujbárová, S.
Košutová, K.
51.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Dědina, J.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP2 / 2 Jurčová, A.
Sekelová, S.
52.
BP
Procesne orientované business plánovanie a controllingRajnoha, R.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPprohlížet
1 / 1
Štípalová, D.
53.
DP
Projekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostrediaKrchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPprohlížet2 / 2 Klimčíková, K.
Janušová, M.
54.
DPRFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľovÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet
0 / 1
--
55.BPRiadenie rodinného podniku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP1 / 1 Hankovská, J.
56.
BP
Riadenie výkonnosti podniku na báze controllingu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1 Civín, D.
57.
BP
Riešenie dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku
Brezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPprohlížet1 / 1
58.BPRodinné podnikanie v mikroregióneMura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEP
0 / 1
--
59.
DPRozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?Cihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
0 / 1
--
60.
BP
Sociálne médiá ako nástroj budovania značky podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
prohlížet1 / 1
61.
DP
Stratégia vstupu na zahraničný trh Chovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPprohlížet1 / 1 Glossová, T.
62.
DPStrategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnostiÚstav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP
0 / 1
--
63.
BP
Súčasná prax v oblasti manažmentu zmenyÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPprohlížet0 / 1
--
64.
DP
Súčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstve
Dudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
1 / 1
Herman, P.
65.BPSúčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPprohlížet1 / 1
66.
BP
Štúdia uskutočniteľnosti nového výrobku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPprohlížet
0 / 2
--
67.
DP
Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnostiRajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP1 / 1 Bohúňová, V.
68.
BP
Trend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011Vincúrová, Z.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
1 / 1
69.BPTrendy internej komunikácie podnikovČepel, M.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP0 / 1--
70.DP
Trh s kryptomenami
Stehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
prohlížet1 / 1
71.BP
Uplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podniku
Rajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
1 / 1
Vavrinec, D.
72.
DP
Vplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajínBrezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
prohlížet
1 / 1
Mesárošová, A.
73.
BP
Vplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancov
Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP2 / 2 Uhrincová, N.
Kollár, M.
74.BPVplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SRVeselovská, S.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
prohlížet0 / 1--
75.
DPVyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxi
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
1 / 1
76.
DPVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPprohlížet
1 / 1
Hegedűsová, V.
77.
DPVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republikyStehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
1 / 1
Buliščák, P.
78.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku PoľskaStehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
prohlížet1 / 1
79.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Slovenska
Ústav ekonomiky (FEP)
--FEPprohlížet1 / 1