Jul 13, 2020   0:23 a.m.      Margita        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising departmentProgramme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Africký region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Friedmann, J.
2.
BT
Analýza finančných rezerv vo vybranom podniku
Institute of Economy (FEP)B-EBM
FEP
Details of topic2 / 2
3.BTAnalýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnostiInstitute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
4.
BT
Analýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnosti
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEPDetails of topic
1 / 1
Szalay, M.
5.BT
Analýza marketingového mixu vo vybranom podniku služieb
Institute of Management and Marketing (FEP)
B-EBMFEPDetails of topic
1 / 2
6.
BT
Analýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaní
Institute of Management and Marketing (FEP)
B-EBM
FEP
Details of topic
2 / 2 Rummer, K.
Tanka, B.
7.BTAnalýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchu
Institute of Management and Marketing (FEP)
B-EBMFEPDetails of topic2 / 2
8.BTAnalýza podnikateľského prostredia v Českej republike
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Komačková, A.
9.
BTAnalýza podnikateľského prostredia v MaďarskuDudáš, T.
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
10.
BT
Analýza podnikateľského prostredia v Nemecku
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
11.
BT
Analýza podnikateľského prostredia v Poľsku
Dudáš, T.
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1 Gerátová, K.
12.
BT
Asijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
13.
BT
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.
Faculty of Economics and Business
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Michalovičová, B.
14.BTDaňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.Vincúrová, Z.Faculty of Economics and Business--
FEP
Details of topic2 / 1
15.
DT
Digitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie Európy
Csabay, M.
Institute of International Business (FEP)
--FEPDetails of topic1 / 2 Dvořáček, R.
16.
DTDigitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikaniaInstitute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
0 / 1--
17.
DTEkonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic0 / 1--
18.
BT
Ekonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemí
Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Hajný, A.
19.
DT
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Chovanová Supeková, S.Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
2 / 2
20.
DT
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Chovanová Supeková, S.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
0 / 1--
21.
DT
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
22.BTFaktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchuMura, L.
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
23.
DT
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podnikuKrchová, H.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--FEPDetails of topic1 / 1
24.
DTFormulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podnikuKrchová, H.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Kullová, M.
25.
DT
Hlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou Nemecka
Institute of International Business (FEP)--FEP
Details of topic
1 / 1
26.
DT
Iniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1 Karkošiak, S.
27.
BT
Inovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhu
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
28.BTInovácie v start-up podnikochMura, L.Institute of International Business (FEP)--FEP
Details of topic
1 / 1
Kulčárová, E.
29.
BT
Inovácie vybraných produktov životného poistenia na Slovenskom trhu
Institute of Economy (FEP)--
FEP
Details of topic
1 / 1
30.DTKomparácia podnikateľského prostredia krajín V4Institute of Management and Marketing (FEP)--
FEP
Details of topic1 / 1
31.
BTKomparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.Vincúrová, Z.Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
2 / 2
32.
DT
Koncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketinguChovanová Supeková, S.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic1 / 1
33.
DT
Konkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SRCsabay, M.Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
0 / 1
--
34.
BT
Kybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mien
Institute of Economy (FEP)
--
FEPDetails of topic1 / 1
35.BT
Latinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
36.
DTManažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
37.
DT
Manažment rozvoja inovatívnych foriem podnikania
Mura, L.
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic0 / 1--
38.
DTManažment rozvoja start-upov
Institute of International Business (FEP)
--FEPDetails of topic0 / 1
--
39.
DT
Minimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únieInstitute of Economy (FEP)--
FEP
Details of topic
1 / 1
Turček, P.
40.
BT
MOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Stehlíková, B.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic2 / 2
41.
DTNávrh podnikateľskej stratégie začínajúceho rodinného podnikania v medzinárodnom prostredíKrchová, H.Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Hrazdira, D.
42.
BTOptimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
43.
BT
Optimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizáciiKrchová, H.Institute of Management and Marketing (FEP)--
FEP
Details of topic
1 / 1
44.
BT
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllinguRajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
45.DT
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnosti
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
0 / 1
--
46.DT
Podnikanie samospráv na Slovensku
Faculty of Economics and Business
--
FEP
Details of topic
1 / 1 Franeková, M.
47.
DT
Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchuMura, L.
Institute of International Business (FEP)
--
FEPDetails of topic0 / 1
--
48.BTPodnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónuInstitute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
49.
BT
Podnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredíMura, L.Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
50.BT
Porovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej Únie
Brezina, I.Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
51.BT
Porovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republike
Institute of Economy (FEP)
--
FEPDetails of topic1 / 1 Malenký, M.
52.BT
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Dědina, J.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic2 / 2 Grujbárová, S.
Košutová, K.
53.
BT
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Dědina, J.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic2 / 2
54.
BT
Procesne orientované business plánovanie a controlling
Rajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1 Štípalová, D.
55.
DT
Projekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostredia
Krchová, H.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
2 / 2 Klimčíková, K.
Janušová, M.
56.
DTRFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľov
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEPDetails of topic0 / 1
--
57.
BT
Riadenie rodinného podniku
Institute of International Business (FEP)--
FEP
Details of topic
1 / 1
58.BTRiadenie výkonnosti podniku na báze controllingu
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
59.
BT
Riešenie dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku
Institute of Economy (FEP)
--
FEPDetails of topic
1 / 1
60.
BTRodinné podnikanie v mikroregióneMura, L.
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
61.
DT
Rozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic0 / 1--
62.
BT
Sociálne médiá ako nástroj budovania značky podnikuČepel, M.Institute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic
1 / 1
Herceg, J.
63.
DT
Stratégia vstupu na zahraničný trh Institute of Management and Marketing (FEP)--
FEP
Details of topic1 / 1 Glossová, T.
64.DT
Strategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnosti
Rajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
0 / 1--
65.
BT
Súčasná prax v oblasti manažmentu zmeny
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Li, W.
66.
DT
Súčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstve
Dudáš, T.Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
67.
BT
Súčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstve
Institute of International Business (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
68.BTŠtúdia uskutočniteľnosti nového výrobkuInstitute of Management and Marketing (FEP)--FEPDetails of topic2 / 2
69.
DT
Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnostiInstitute of Management and Marketing (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1 Bohúňová, V.
70.BTTrend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011Vincúrová, Z.
Faculty of Economics and Business
--
FEP
Details of topic1 / 1
71.
BTTrendy internej komunikácie podnikovČepel, M.
Institute of Management and Marketing (FEP)
--
FEPDetails of topic1 / 1 Cesneková, S.
72.
DT
Trh s kryptomenami
Institute of Economy (FEP)
--FEPDetails of topic1 / 1
73.BT
Uplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podniku
Rajnoha, R.Institute of Management and Marketing (FEP)--
FEP
Details of topic
1 / 1
Vavrinec, D.
74.DT
Vplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajín
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1 Mesárošová, A.
75.
BT
Vplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancov
Institute of Management and Marketing (FEP)
--FEPDetails of topic2 / 2
76.
BT
Vplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SR
Veselovská, S.Institute of Economy (FEP)--FEP
Details of topic
1 / 1
77.DT
Vyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxi
Brezina, I.
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
78.
DTVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.Stehlíková, B.Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Hegedűsová, V.
79.DTVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republikyInstitute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic
1 / 1
Buliščák, P.
80.DTVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Poľska
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
81.DT
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Slovenska
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1