2. 7. 2020  10:31      Berta        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Africký region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Cihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1 Friedmann, J.
2.
BP
Analýza finančných rezerv vo vybranom podniku
Vincúrová, Z.
Ústav ekonomiky (FEP)
B-EMP
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
Marková, D.
Fic, J.
3.
BP
Analýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Havlik, I.
4.
BP
Analýza kompetencií projektových manažérov vo vybranej spoločnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1
5.
BP
Analýza marketingového mixu vo vybranom podniku služieb
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
Podrobnosti témy
1 / 2 Shalenyk, V.
6.
BP
Analýza marketingovej komunikácie v startupovom podnikaní
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMP
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2 Tanka, B.
Rummer, K.
7.
BP
Analýza marketingových príležitostí pre vybraný podnik cestovného ruchu
Chovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
B-EMPFEPPodrobnosti témy2 / 2
8.BPAnalýza podnikateľského prostredia v Českej republikeDudáš, T.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Komačková, A.
9.BPAnalýza podnikateľského prostredia v Maďarsku
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
10.
BP
Analýza podnikateľského prostredia v Nemecku
Dudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1
11.
BPAnalýza podnikateľského prostredia v PoľskuDudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1
12.
BPAsijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhyCihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1
13.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia dane z príjmov v obchodnej spoločnosti.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1 Michalovičová, B.
14.
BP
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.
Fakulta ekonómie a podnikania
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 1
Ďuríková, V.
Rosiarová, A.
15.
DPDigitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie EurópyÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--FEP
Podrobnosti témy
1 / 2 Dvořáček, R.
16.
DP
Digitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikania
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP
Podrobnosti témy
0 / 1--
17.
DP
Ekonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy0 / 1
--
18.
BP
Ekonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemí
Cihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1 Hajný, A.
19.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikácii
Chovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiChovanová Supeková, S.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
Jirkovská, L.
Rovňák, S.
21.
DP
Etické zásady v medzinárodnej marketingovej komunikáciiÚstav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
22.
BP
Faktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchu
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Akuratný, M.
23.
DP
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy
1 / 1
Kullová, M.
24.
DP
Formulovanie podnikateľskej stratégie vo vybranom medzinárodnom podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Kučerová, V.
25.
DP
Hlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou Nemecka
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
26.
DP
Iniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?Cihelková, E.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1 Karkošiak, S.
27.
BP
Inovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhu
Ústav ekonomiky (FEP)
--FEPPodrobnosti témy
1 / 1
Banár, M.
28.
BP
Inovácie v start-up podnikoch
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
29.BP
Inovácie vybraných produktov životného poistenia na Slovenskom trhu
Veselovská, S.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy
1 / 1
30.
DPKomparácia podnikateľského prostredia krajín V4Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--FEPPodrobnosti témy
1 / 1
31.
BP
Komparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy
2 / 2
32.
DP
Koncept CSR ako nástroj modernej komunikácie v medzinárodnom marketinguÚstav manažmentu a marketingu (FEP)--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Kuncová, I.
33.
DP
Konkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SR
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
Kybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mienBrezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
35.
BP
Latinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Biceková, A.
36.
DP
Manažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1
37.DPManažment rozvoja inovatívnych foriem podnikaniaMura, L.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy0 / 1
--
38.
DPManažment rozvoja start-upovÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1--
39.
DPMinimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únie
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1
40.
BP
MOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy2 / 2 Drugda, S.
Baďurová, K.
41.DPNávrh podnikateľskej stratégie začínajúceho rodinného podnikania v medzinárodnom prostredíKrchová, H.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
42.BP
Optimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy
Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Kovácsová, N.
43.
BP
Optimalizácia projektového riadenia vo vybranej organizácii
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
44.
BP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
45.
DP
Optimalizácia reportingu a systému riadenia podľa odchýlok pre účely controllingu vo vybranej nadnárodnej spoločnostiRajnoha, R.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.DP
Podnikanie samospráv na Slovensku
Kolkusová, R.Fakulta ekonómie a podnikania--FEPPodrobnosti témy
1 / 1
47.DPPodnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchuÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
BP
Podnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónuÚstav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy1 / 1 Držka, M.
49.
BPPodnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredíMura, L.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--FEPPodrobnosti témy
1 / 1
50.
BPPorovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej ÚnieBrezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Lexmannová, A.
51.
BP
Porovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republike
Stehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
52.
BP
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
Košutová, K.
Grujbárová, S.
53.BPPracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.Dědina, J.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2 Sekelová, S.
Jurčová, A.
54.
BPProcesne orientované business plánovanie a controllingÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Štípalová, D.
55.DPProjekt založenia nového start-up podniku v podmienkach medzinárodného prostrediaKrchová, H.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP
Podrobnosti témy
2 / 2 Janušová, M.
Klimčíková, K.
56.
DP
RFID technológie a nákupné správanie spotrebiteľov
Čepel, M.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BPRiadenie rodinného podnikuÚstav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1 Hankovská, J.
58.
BPRiadenie výkonnosti podniku na báze controllingu
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEPPodrobnosti témy1 / 1 Civín, D.
59.
BP
Riešenie dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku
Brezina, I.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Lendvaiová, B.
60.BP
Rodinné podnikanie v mikroregióne
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Danilov, V.
61.
DP
Rozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?Cihelková, E.
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
62.
BP
Sociálne médiá ako nástroj budovania značky podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1 Herceg, J.
63.DP
Stratégia vstupu na zahraničný trh
Chovanová Supeková, S.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Glossová, T.
64.
DP
Strategický manažment výkonnosti nadnárodných korporácií v kontexte globalizácie a trvalej udržateľnosti
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
65.
BP
Súčasná prax v oblasti manažmentu zmeny
Čepel, M.Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Li, W.
66.
DP
Súčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstve
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1 Herman, P.
67.
BP
Súčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstveDudáš, T.Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1 Mészáros, P.
68.
BP
Štúdia uskutočniteľnosti nového výrobku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
69.
DP
Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnostiÚstav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy1 / 1
70.
BP
Trend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011
Vincúrová, Z.
Fakulta ekonómie a podnikania
--FEPPodrobnosti témy1 / 1 Schmidtová, D.
71.
BPTrendy internej komunikácie podnikovČepel, M.
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy
1 / 1
Cesneková, S.
72.
DP
Trh s kryptomenami
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEPPodrobnosti témy
1 / 1
73.
BP
Uplatnenie business plánovania a controllingu vo vybranom podniku
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Vavrinec, D.
74.
DP
Vplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajín
Brezina, I.Ústav ekonomiky (FEP)--FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
75.BPVplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancov
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
2 / 2
Kollár, M.
Uhrincová, N.
76.
BP
Vplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SRVeselovská, S.Ústav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Bartko, A.
77.
DP
Vyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxi
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
78.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.
Stehlíková, B.Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
79.
DPVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republikyÚstav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
80.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku PoľskaÚstav ekonomiky (FEP)--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
81.
DP
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Slovenska
Stehlíková, B.
Ústav ekonomiky (FEP)
--
FEP
Podrobnosti témy
1 / 1
Baláži, P.