Jun 1, 2020   2:03 a.m.      Žaneta        
University information system

Summary of topics offered - Institute of Economy (FEP)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | I | K | M | O | P | R | T | V

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Analýza finančných rezerv vo vybranom podniku
Vincúrová, Z.
Institute of Economy (FEP)
B-EBM
FEP
Details of topic
1 / 2 Marková, D.
2.
BTInovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhuVeselovská, S.Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic
0 / 1
--
3.
BT
Inovácie vybraných produktov životného poistenia na Slovenskom trhu
Institute of Economy (FEP)
--FEPDetails of topic0 / 1--
4.
BT
Komparácia podnikov a ich finančných ukazovateľov v rovnakom odvetví.
Institute of Economy (FEP)
--FEP
Details of topic
2 / 2 Weidlingová, Ľ.
Tarr, J.
5.
BTKybernetické meny ako alternatíva a náhrada súčasných mien
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic1 / 1 Grošaft, M. G.
6.
DT
Minimálna mzda v Slovenskej republike a v štátoch Európskej únieVeselovská, S.
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1 Turček, P.
7.BTMOTIVÁCIE A MOTIVAČNÉ STRATÉGIE V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOVStehlíková, B.
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
2 / 2
8.
BT
Optimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy
Brezina, I.
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic1 / 1
9.
BT
Porovnanie podnikateľského prostredia vo vybraných krajinách v rámci Európskej ÚnieBrezina, I.
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Lexmannová, A.
10.
BT
Porovnanie trhu s elektrinou na Slovensku a v Českej republike
Institute of Economy (FEP)--FEPDetails of topic
1 / 1
11.
BT
Riešenie dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku
Brezina, I.
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Lendvaiová, B.
12.
DT
Trh s kryptomenamiStehlíková, B.
Institute of Economy (FEP)
--
FEPDetails of topic
1 / 1
13.DT
Vplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajín
Brezina, I.Institute of Economy (FEP)
--
FEPDetails of topic1 / 1
14.
BT
Vplyv vybraných hospodárskych politík EÚ na hospodárstvo SR
Veselovská, S.
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic0 / 1
--
15.DT
Vyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxi
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic1 / 1
16.DTVýznam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Maďarska.Stehlíková, B.
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
Hegedűsová, V.
17.
DT
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Českej republiky
Stehlíková, B.Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic
1 / 1
18.
DT
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku Poľska
Institute of Economy (FEP)
--FEPDetails of topic1 / 1 Pochyba, F.
19.
DT
Význam prílevu priamych zahraničných investícií pre ekonomiku SlovenskaStehlíková, B.
Institute of Economy (FEP)
--
FEP
Details of topic1 / 1 Baláži, P.