Jul 4, 2020   10:43 p.m.      Prokop        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Massmedia


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | Č | D | E | F | G | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Ž

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Ambasádori značky a ich úloha pri budovaní pozitívneho imidžu firmy
Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
2.BTAnalýza dezinformácií na sociálnych sieťach na príklade utečeneckej krízy v roku 2015.
Department of Media Studies (FM)
B-MEDC--
FM
Details of topic
1 / 1
3.
BT
Analýza marketingovej komunikácie parlamentných volieb 2020
Ševčík, M.Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic1 / 1 Kuna, P.
4.
BT
Analýza osobnostných vlastností študentov vo vzťahu k mediálnej profesiiDepartment of Media Studies (FM)B-MEDC
--
FM
Details of topic
1 / 1
5.
DT
Analýza práce športového novinára denníka Plus JEDEN DEŇ na medzinárodnom podujatí Tour de France
Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
6.
DTAnalýza trhu v horeca segmente so zameraním na magazínyKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Details of topic1 / 1
7.
BT
Analýza vybranej programovej služby rozhlasového vysielania RTVS
Náther, P.Ústav mediálnej tvorby (FM)B-MEDC
--
FMDetails of topic
0 / 2
--
8.
BT
Analýza využívania sociálnych sietí profesionálnymi fotografmi
Department of Media Studies (FM)B-MEDC--FMDetails of topic0 / 1
--
9.
DT
Aplikácia marketingových princípov pri budovaní vybraného podnikuŠevčík, M.
Department of Media Studies (FM)
----FMDetails of topic
1 / 1
10.
BT
Autenticita a turizmusVašečka, M.
Department of Media Studies (FM)
B-MEDC
B-MEDC-TM
FM
Details of topic0 / 1
--
11.
BT
Autorská kniha
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic
0 / 1--
12.BT
Blogy a sociálne siete ako nástroje marketingovej komunikácie
Kostrošová, N.
Department of Media Studies (FM)
--
--
FMDetails of topic1 / 1 Červeňanský, J.
13.
BT
Brand, branding a brand identity
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM--
FM
Details of topic
0 / 1
--
14.
BTBrand, branding a brand identityÚstav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
15.
BT
Brand manažment spoločností
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FMDetails of topic0 / 1
--
16.
DTBranding a vizuálna komunikácia zápasníckej organizáciePaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)--
--
FMDetails of topic0 / 1
--
17.
BT
Branding a dizajn brand identity
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Details of topic1 / 1
18.
DT
Budúcnosť rozhlasového vysielania na Slovensku (verejnoprávneho i komerčného) v kontexte digitálnych technológií a platforiemFaculty of Massmedia
--
--
FM
Details of topic
0 / 1--
19.BT
Čiernobiela fotografia v praxi.
Ústav dizajnu médií (FM)----FMDetails of topic
1 / 1
20.
DT
Dejiny reklamy a reklamného priemyslu na Slovensku po roku 1989
Chudinová, E.
Faculty of Massmedia
--
--FM
Details of topic
1 / 1 Lavrentyev, M.
21.
BT
Deti pod vplyvom sociálnych sietí a technologických zariadeníVašečka, M.
Department of Media Studies (FM)
----
FM
Details of topic
1 / 1
22.
BTDezinformácie ako nástroj ovplyvňovania verejnej mienkyKasarda, M.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--FM
Details of topic
1 / 1
Hudáková, Z.
23.DT
Dieťa ako súčasť influencer marketingu v online prostredí
Department of Media Studies (FM)
----
FM
Details of topic
1 / 1
Škodová, S.
24.
BTDizajn korporátnej identityPaukovic, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic
0 / 1--
25.DT
Ekologický marketing vybranej lokálnej značky
Kostrošová, N.Department of Media Studies (FM)--
--
FM
Details of topic0 / 1
--
26.
BT
Elektronizácia na Slovensku vo verejnej správe a v zdravotníctve
Benčič, S.Department of Media Studies (FM)
B-MEDC
--
FM
Details of topic
0 / 1--
27.
BT
Etapy tvorby a výroby televízneho produktu podľa vlastného výberu
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
28.
BT
Etika v politickej reklameHajduk, Ľ.
Department of Media Studies (FM)
B-MEDC--
FM
Details of topic1 / 1
29.
BT
Eurábia, presadenie konšpiračnej teórie v mainstreame
Department of Media Studies (FM)--
--
FM
Details of topic1 / 1 Gabryšová, E.
30.
DT
Evalvácia vybraných reklamných kampaní
Hajduk, Ľ.
Department of Media Studies (FM)
M-MMC
--FM
Details of topic
0 / 1
--
31.
DT
Fenomén podcastu
Department of Media Studies (FM)--
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
32.BTFilmová réžia a analýza filmov natočených podľa skutočnej udalostiVavrová, Y.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
----FMDetails of topic
1 / 1
Lukáčová, M.
33.
BT
Filozofia a umenie v dizajne médií
Hajduk, Ľ.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic
0 / 1--
34.
BT
Funkcia hudobnej zložky v reklame
Department of Media Studies (FM)
--
--FMDetails of topic
0 / 1
--
35.BT
Grafické spracovanie obsahu a formy piktogramov
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic
0 / 1--
36.
BT
Grafické spracovanie prvkov digitálnej kartovej hryPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic0 / 1
--
37.
BT
Grafický dizajn v hudobnom priemysle súčasnosti
Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FM
Details of topic
0 / 1
--
38.
BTGrafický plagát – funkcia, história, tvorba
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic
0 / 1--
39.BT
Ikony fotografie, filmu a módy 90-tych rokov
Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--FMDetails of topic
1 / 1
Neuwirthová, P.
40.
DT
Influencer marketing ako dominantný nástroj online marketingovej komunikácie a jeho vplyv na spotrebiteľské správanieŠevčík, M.Department of Media Studies (FM)--
--
FM
Details of topic
1 / 1
41.
BTInterkultúrne rozdiely v reklame na Slovensku a v BieloruskuŠevčík, M.
Department of Media Studies (FM)
--
--FM
Details of topic
1 / 1
Bahirava, R.
42.
BTInvestigatívna žurnalistika a znovuotvorenie kauzy Gorila
Department of Media Studies (FM)
----
FM
Details of topic
1 / 1
43.
DT
Investigatívny dokumentarista - špecifiká a metódy práce.
Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FMDetails of topic0 / 1
--
44.
BT
Komiks ako literatúra, alebo výtvarné dieloSzomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Details of topic1 / 1
45.
BTKvalita, rozdiel a poslanie dopravného spravodajstva vo verejnoprávnom vysielaní RTVSKasala, Ľ.
Faculty of Massmedia
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
46.
DT
Logo a logotyp, aplikácie loga a dizajnmanuál
Paukovic, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
M-MMC--FM
Details of topic
1 / 1
47.BTLogo a logotyp, tvorba a aplikáciaPaukovic, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic
0 / 2
--
48.
BT
Makrofotografia a jej technikyÚstav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FMDetails of topic0 / 1
--
49.
BT
Manipulácia verejnej mienky prostredníctvom online reklamy
Ševčík, M.Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
50.
DT
Marián Kočner ako produkt slovenských médií
Department of Media Studies (FM)----FMDetails of topic0 / 1
--
51.
BT
Marketingová komunikácia lokálnej odevnej značky Mile
Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic1 / 1
52.BTMarketingová komunikácia lokálnej odevnej značky ŠtýlovkyKostrošová, N.
Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1 Orešková, J.
53.
BT
Marketingová komunikácia spoločnosti Arval Slovakia, s.r.o.Ševčík, M.
Department of Media Studies (FM)
--
--
FMDetails of topic1 / 1 Mánik, P.
54.
DT
Marketingová komunikácia spoločnosti VITAR SLOVAKIA, spol. s. r. o.
Ševčík, M.Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
Lettrichová, I.
55.
BT
Marketingová komunikácia v športovom klube HC Slovan Bratislava
Ševčík, M.Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic1 / 1
56.DTMarketingová stratégia pre vybranú videohru
Department of Media Studies (FM)
--
--
FMDetails of topic1 / 1 Garayová, L.
57.
BT
Marketingová stratégia vybraného podniku
Department of Media Studies (FM)
----
FM
Details of topic
1 / 1
Kavalec, K.
58.
BT
Médiá ako šíriteľ pozitívneho obrazu o svete.
Kasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)--
--
FM
Details of topic
1 / 1
59.
BT
Mediálna gramotnosť vo väzbe na úroveň vzdelaniaDepartment of Media Studies (FM)B-MEDC
--
FM
Details of topic
0 / 1--
60.
DT
Mediálna komunikácia a jej vplyv na preferenciu morálnych hodnôt
Keklak, R.
Department of Media Studies (FM)
M-MMC
--FMDetails of topic
0 / 1
--
61.
BT
Mediálny obraz migrantov vo vybraných médiách na Slovensku.
Department of Media Studies (FM)
B-MEDC--FM
Details of topic
1 / 1 Molnárová, S.
62.
DT
Mediálny trh na Slovensku z hľadiska vývoja vlastníckej štruktúry a pluralita masmédií
Ústav mediálnej tvorby (FM)
M-MMC
M-MMK-MAS
FM
Details of topic
0 / 1
--
63.
DT
Medicínske technológie v neuromarketingu ako novodobá pomoc pri mapovaní mozgových reakcií na marketingové stimuly
Department of Media Studies (FM)
--
--FMDetails of topic
1 / 1
Naništová, N.
64.DT
Metódy online marketingu slovenských rozhlasových staníc
Department of Media Studies (FM)--
--
FM
Details of topic0 / 1
--
65.
BTNáboženské programy vo verejnoprávnom rozhlasovom vysielaníÚstav mediálnej tvorby (FM)
B-MEDC
--FMDetails of topic0 / 1
--
66.
BT
Nástroje marketingovej komunikácie s následnou analýzou ich využitia vo futbalovom klube
Department of Media Studies (FM)--
--
FMDetails of topic1 / 1 Šarudiová, E.
67.
BT
Názoroví vodcovia ako moderný nástroj public relations
Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
68.
DT
(NE)Etika vo volebných kampaniach politických strán
Hajduk, Ľ.
Department of Media Studies (FM)
M-MMC
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
69.
BT
Nepochopené dielo Antoni Gaudího
Faculty of Massmedia
B-DM
--FM
Details of topic
0 / 1--
70.
BT
Neuromarketing a jeho vyuzitie na Slovensku
Ševčík, M.Department of Media Studies (FM)--
--
FM
Details of topic1 / 1 Marušák, C.
71.
BT
Nové spravodajské formáty a ich využitie v slovenských médiáchKostrošová, N.
Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
Horvátová, A.
72.
BT
Občianska žurnalistika v televíznej relácií Reflex
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
73.DT
Obsahová analýza formátu talkshow
Kasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Details of topic1 / 1
74.BT
Obsahová analýza mediálneho pokrytia procesov gentrifikácie Bratislavy.
Vašečka, M.
Department of Media Studies (FM)
B-MEDC
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
75.
BT
Obsahová analýza publicistickej relácie RTVS dámsky klub
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
76.DT
Od stereotypizácie v mediálnej produkcii po upevňovanie iracionálnych predstáv
Keklak, R.
Department of Media Studies (FM)
M-MMC
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
77.
BT
Organizácia a hodnotenie marketingovej interakcie podnikov na základe využívania internetových technológií
Department of Media Studies (FM)
----
FM
Details of topic1 / 1 Melnykova, O.
78.
BT
Percepcia mediálnej persuázie
Keklak, R.Department of Media Studies (FM)B-MEDC--FM
Details of topic
1 / 1
Kaszová, R.
79.DT
Podpora pôvodnej audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku a v Európe
Sečík, I.Ústav mediálnej tvorby (FM)
M-MMC
M-MMK-MAS
FM
Details of topic
0 / 1
--
80.DT
Politický marketing v nových médiách.
Department of Media Studies (FM)
M-MMC--FM
Details of topic
0 / 1
--
81.
DT
Poslanie a modely médií verejnej služby na Slovensku a v Európe
Sečík, I.Ústav mediálnej tvorby (FM)M-MMCM-MMK-MAS
FM
Details of topic
0 / 1
--
82.
DTPozícia hovorcu v privátnych inštitúciáchChudinová, E.
Faculty of Massmedia
----
FM
Details of topic
0 / 1
--
83.
DT
Pozícia redaktora domácej redakcie v spravodajskej televízii
Chudinová, E.Faculty of Massmedia--
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
84.
BT
Pozor, zákruta! – včera, dnes a zajtra
Faculty of Massmedia
--
--
FMDetails of topic0 / 1
--
85.BT
Práca filmového režiséra
Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)--
--
FM
Details of topic
1 / 1
Hrabovský, M.
86.
DT
Prezentácia divadelnej kultúry v médiách
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--FMDetails of topic1 / 1 Szajkó, L.
87.DT
Proces tvorby reklamnej kampane na konkrétnom produkte
Ševčík, M.Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic1 / 1 Kleinová, P.
88.BTProdukčný postup pri tvorbe reklamy.Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
Bartek, E.
89.
BT
Profesia kameramanaÚstav dizajnu médií (FM)--
--
FM
Details of topic
1 / 1
Daniel, P.
90.
BT
Psychológia napätia vo dramatických filmových dielach
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FMDetails of topic1 / 1 Fehér, T.
91.
DT
Psychologické aspekty reklamných kampaní
Department of Media Studies (FM)M-MMC--
FM
Details of topic0 / 1--
92.
DT
Reality show Farma- ako sociálno-spoločenský fenomén v dvoch rôznych formách snímania
Szomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
----FM
Details of topic
1 / 1
Hlavnová, H.
93.
BT
Rebranding/redesign Agentúry PRO
Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
94.
BT
Reklama ako nástroj marketingovej komunikácie a jej porovnanie na základe interkultúrnych rozdielov
Department of Media Studies (FM)
--
--
FMDetails of topic1 / 1
95.
DT
Režisér versus herec - špecifické prístupy, analýza režiných štýlov, história hereckých škôl a hereckých metód.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
Lihositová, K.
96.
DT
Režisér versus herec - špecifické prístupy, analýza režiných štýlov, história hereckých škôl a hereckých metód.
Ústav mediálnej tvorby (FM)----
FM
Details of topic0 / 1
--
97.
BT
Rozhlasový podcast ako novodobý fenomén
Ústav mediálnej tvorby (FM)
B-MEDC--
FM
Details of topic1 / 1 Krajčíková, S.
98.
DT
Sexuálny turizmus. Prehľadová štúdia.
Vašečka, M.
Department of Media Studies (FM)
M-MMC
--
FM
Details of topic0 / 1
--
99.
BT
Sila emócií pri vnímaní reklamného posolstva
Keklak, R.Department of Media Studies (FM)
B-MEDC
--
FM
Details of topic
1 / 1 Podolinská, K.
100.
BT
Sociálne siete a ich vplyv na medziľudské vzťahy
Hajduk, Ľ.
Department of Media Studies (FM)
B-MEDC
--
FM
Details of topic
1 / 1 Lenárová, P.
101.
BT
Sociálno-psychologické aspekty závislosti na sociálnych sieťach (pohľad zo sekundárneho hľadiska)
Department of Media Studies (FM)
B-MEDC
--
FM
Details of topic
1 / 1
102.
BT
Sociálno-psychologický dosah mediálneho vplyvu na recipienta
Keklak, R.Department of Media Studies (FM)
B-MEDC
--
FMDetails of topic
1 / 1
103.
DT
Storyboard- kreslený scenár. Formy a ich využitie v audiovíziiVavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FMDetails of topic0 / 1
--
104.
BT
Stratégie zvládania stresu mediálnych tvorcovKeklak, R.Department of Media Studies (FM)B-MEDC
--
FM
Details of topic
1 / 1
105.BTStrih ako spôsob interakcie s divákomÚstav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
106.BT
Súčasný stav mediálnej gramotnosti absolventov stredných a vysokých škôl
Benčič, S.Department of Media Studies (FM)
B-MEDC
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
107.
BT
Symbolika farieb vo filme
Szomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
108.
BT
Systém regionálneho a lokálneho rozhlasového vysielania na Slovensku
Sečík, I.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
109.
BTSystém regionálneho a lokálneho televízneho vysielania na SlovenskuÚstav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic
0 / 1--
110.
DT
Špecifický rukopis americkej režisérky Sofie Coppola v kontexte hviezdneho Hollywoodského systému
Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)----
FM
Details of topic
1 / 1
111.
BT
Športovci a umelci ako marketingový nástroj výrobku
Department of Media Studies (FM)
B-MEDC
--
FMDetails of topic
0 / 1
--
112.
BT
Štruktúra výstavby drámy a kreovanie postáv v hranom filmeVavrová, Y.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
113.BTTarantino a poézia medzi riadkami / KrajinomaľbaSzomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
114.
BT
Tvorba a aplikácia loga, logomanuál
Paukovic, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
115.
BT
Tvorba marketingovej komunikácie developerského projektu
Ústav mediálnej tvorby (FM)
----FM
Details of topic
1 / 1
116.
BT
Tvorba značky a reklamných predmetov
Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FM
Details of topic
0 / 1
--
117.
BT
Tvorivosť a umenie v reklamných kampaniachDepartment of Media Studies (FM)B-MEDC--
FM
Details of topic
1 / 1
Solárová, D.
118.
BT
VFX a využitie 3D grafiky v 2D priestore
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Details of topic1 / 1
119.
BT
Virálny marketing ako nástroj pri budovaní značky
Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic1 / 1 Kvasnica, L.
120.
BT
VOĽBA NAHRÁVACEJ TECHNIKY A ROZDIELY MEDZI MIKROFÓNMI PRI PRODUKCII ZVUKU
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1 Luciak, M.
121.
DT
Vplyv farmaceutického marketingu na pacientov a lekárov. Účinok cieleného farmaceutického marketingu na predaj a spotrebu návykových látok.
Department of Media Studies (FM)
M-MMC
M-MMK-MAR
FM
Details of topic0 / 1
--
122.
DT
Vplyv podcastov na zvyšovanie počúvanosti verejnoprávnych rozhlasov
Faculty of Massmedia
--
--
FM
Details of topic
0 / 2
--
123.
BT
Vplyv profesionálneho športovca na budovanie a propagáciu značky
Ševčík, M.Department of Media Studies (FM)--
--
FM
Details of topic1 / 1
124.
BT
Vplyv sociálnych médií na ľudské správanie, spoločnosť a bezpečnosť na internete
Department of Media Studies (FM)----
FM
Details of topic
1 / 1 Marťáková, N.
125.BTVplyv svetla na emocionálnu stránku hororového filmuÚstav dizajnu médií (FM)--
--
FM
Details of topic
1 / 1
Minárik, P.
126.
BT
Výrobný štáb pri produkcii televíznej prime-time relácii
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--FM
Details of topic
0 / 1--
127.
BT
Výučba jazyka audiovizuálnou formouSzomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Details of topic
0 / 1
--
128.
BT
Využitie guerilla marketingu ako nástroja propagácie pre malé a stredné podnikyŠevčík, M.
Department of Media Studies (FM)
--
--
FM
Details of topic
1 / 1
Dvončová, N.
129.DTVývoj reklamy v počítačových hrách a jej budúce využitieŠevčík, M.
Department of Media Studies (FM)
----FMDetails of topic
1 / 1
Šípka, A.
130.DT
Žena pred kamerou
Kasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FM
Details of topic
1 / 1
131.
DT
Ženy - režisérky na Slovensku, ich špecifický prínos pre audiovíziu
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Details of topic
0 / 1
--