30. 5. 2020  13:18      Ferdinand        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta masmédií


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | Č | D | E | F | G | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
ZameranieUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Ambasádori značky a ich úloha pri budovaní pozitívneho imidžu firmy
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BPAnalýza dezinformácií na sociálnych sieťach na príklade utečeneckej krízy v roku 2015.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Kodaiová, S.
3.
BP
Analýza marketingovej komunikácie parlamentných volieb 2020Ševčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----FMPodrobnosti témy
1 / 1
4.
BP
Analýza osobnostných vlastností študentov vo vzťahu k mediálnej profesiiKeklak, R.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK--FM
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
DPAnalýza práce športového novinára denníka Plus JEDEN DEŇ na medzinárodnom podujatí Tour de FranceÚstav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
DP
Analýza trhu v horeca segmente so zameraním na magazínyÚstav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy1 / 1
7.
BP
Analýza vybranej programovej služby rozhlasového vysielania RTVS
Náther, P.Ústav mediálnej tvorby (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.BP
Analýza využívania sociálnych sietí profesionálnymi fotografmi
Keklak, R.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FMPodrobnosti témy0 / 1--
9.
DP
Aplikácia marketingových princípov pri budovaní vybraného podniku
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Lojkóová, S.
10.
BP
Autenticita a turizmusVašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK
B-MEDK-MCR
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Autorská kniha
Paukovic, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Blogy a sociálne siete ako nástroje marketingovej komunikácieKostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
BPBrand, branding a brand identityÚstav dizajnu médií (FM)B-DM--FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Brand, branding a brand identity
Paukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FMPodrobnosti témy0 / 1--
15.BP
Brand manažment spoločností
Paukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DP
Branding a vizuálna komunikácia zápasníckej organizácie
Paukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)
--
--FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BPBranding a dizajn brand identity
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Gerec, L.
18.
DP
Budúcnosť rozhlasového vysielania na Slovensku (verejnoprávneho i komerčného) v kontexte digitálnych technológií a platforiem
Kasala, Ľ.
Fakulta masmédií
--
--
FM
Podrobnosti témy0 / 1
--
19.
BP
Čiernobiela fotografia v praxi.
Szomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
20.
DP
Dejiny reklamy a reklamného priemyslu na Slovensku po roku 1989
Fakulta masmédií----FMPodrobnosti témy1 / 1
21.
BP
Deti pod vplyvom sociálnych sietí a technologických zariadeníVašečka, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy
1 / 1
22.
BP
Dezinformácie ako nástroj ovplyvňovania verejnej mienkyKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy
1 / 1
Hudáková, Z.
23.DPDieťa ako súčasť influencer marketingu v online prostredíÚstav mediálnych štúdií (FM)--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Škodová, S.
24.
BP
Dizajn korporátnej identity
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1--
25.
DP
Ekologický marketing vybranej lokálnej značky
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1--
26.
BPElektronizácia na Slovensku vo verejnej správe a v zdravotníctveÚstav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BPEtapy tvorby a výroby televízneho produktu podľa vlastného výberu
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM--FMPodrobnosti témy0 / 1
--
28.
BP
Etika v politickej reklameHajduk, Ľ.Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--FMPodrobnosti témy1 / 1
29.
BP
Eurábia, presadenie konšpiračnej teórie v mainstreame
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Gabryšová, E.
30.
DPEvalvácia vybraných reklamných kampaníÚstav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
DP
Fenomén podcastu
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy0 / 1--
32.
BP
Filmová réžia a analýza filmov natočených podľa skutočnej udalosti
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
33.BP
Filozofia a umenie v dizajne médií
Hajduk, Ľ.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.BPFunkcia hudobnej zložky v reklameBenčič, S.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BP
Grafické spracovanie obsahu a formy piktogramov
Paukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.BPGrafické spracovanie prvkov digitálnej kartovej hryPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
37.BP
Grafický dizajn v hudobnom priemysle súčasnosti
Ústav dizajnu médií (FM)B-DM--FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
38.
BP
Grafický plagát – funkcia, história, tvorba
Paukovic, J.
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
BP
Ikony fotografie, filmu a módy 90-tych rokovÚstav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy
1 / 1
40.
DP
Influencer marketing ako dominantný nástroj online marketingovej komunikácie a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FMPodrobnosti témy
1 / 1
41.
BP
Interkultúrne rozdiely v reklame na Slovensku a v Bielorusku
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
42.
BP
Investigatívna žurnalistika a znovuotvorenie kauzy GorilaVašečka, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
43.
DPInvestigatívny dokumentarista - špecifiká a metódy práce.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy0 / 1--
44.
BP
Komiks ako literatúra, alebo výtvarné dielo
Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
45.
BP
Kvalita, rozdiel a poslanie dopravného spravodajstva vo verejnoprávnom vysielaní RTVSKasala, Ľ.Fakulta masmédií
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
46.
DP
Logo a logotyp, aplikácie loga a dizajnmanuálÚstav dizajnu médií (FM)M-MMK
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Karell, R.
47.
BP
Logo a logotyp, tvorba a aplikácia
Ústav dizajnu médií (FM)B-DM
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
48.
BPMakrofotografia a jej technikyBreier, P.Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
BPManipulácia verejnej mienky prostredníctvom online reklamy
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----FMPodrobnosti témy1 / 1
50.
DP
Marián Kočner ako produkt slovenských médií
Vašečka, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
BP
Marketingová komunikácia lokálnej odevnej značky MileKostrošová, N.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1
52.
BP
Marketingová komunikácia lokálnej odevnej značky Štýlovky
Kostrošová, N.Ústav mediálnych štúdií (FM)----
FM
Podrobnosti témy1 / 1
53.BPMarketingová komunikácia spoločnosti Arval Slovakia, s.r.o.Ševčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
54.
DP
Marketingová komunikácia spoločnosti VITAR SLOVAKIA, spol. s. r. o.
Ševčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
55.BPMarketingová komunikácia v športovom klube HC Slovan BratislavaŠevčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1 Gabriel, D.
56.
DP
Marketingová stratégia pre vybranú videohru
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FM
Podrobnosti témy
1 / 1
57.
BP
Marketingová stratégia vybraného podniku
Ševčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1
58.
BP
Médiá ako šíriteľ pozitívneho obrazu o svete.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
----
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Mišová, K.
59.
BPMediálna gramotnosť vo väzbe na úroveň vzdelaniaKeklak, R.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FMPodrobnosti témy0 / 1--
60.
DP
Mediálna komunikácia a jej vplyv na preferenciu morálnych hodnôt
Keklak, R.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
BP
Mediálny obraz migrantov vo vybraných médiách na Slovensku.
Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Molnárová, S.
62.DPMediálny trh na Slovensku z hľadiska vývoja vlastníckej štruktúry a pluralita masmédiíSečík, I.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
M-MMK
M-MMK-MAS
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
63.
DP
Medicínske technológie v neuromarketingu ako novodobá pomoc pri mapovaní mozgových reakcií na marketingové stimuly
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Naništová, N.
64.
DP
Metódy online marketingu slovenských rozhlasových staníc
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
65.
BP
Náboženské programy vo verejnoprávnom rozhlasovom vysielaníNáther, P.Ústav mediálnej tvorby (FM)B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1--
66.
BPNástroje marketingovej komunikácie s následnou analýzou ich využitia vo futbalovom klubeÚstav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
67.
BP
Názoroví vodcovia ako moderný nástroj public relations
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy0 / 1--
68.
DP
(NE)Etika vo volebných kampaniach politických strán
Hajduk, Ľ.Ústav mediálnych štúdií (FM)M-MMK--FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
69.
BPNepochopené dielo Antoni GaudíhoFakulta masmédiíB-DM--FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
70.
BP
Neuromarketing a jeho vyuzitie na Slovensku
Ševčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)----
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Marušák, C.
71.
BP
Nové spravodajské formáty a ich využitie v slovenských médiách
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FM
Podrobnosti témy
1 / 1
72.BPObčianska žurnalistika v televíznej relácií ReflexKasarda, M.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Šlebodová, J.
73.
DP
Obsahová analýza formátu talkshow
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1
74.
BP
Obsahová analýza mediálneho pokrytia procesov gentrifikácie Bratislavy.
Vašečka, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.BPObsahová analýza publicistickej relácie RTVS dámsky klubKasarda, M.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
76.
DP
Od stereotypizácie v mediálnej produkcii po upevňovanie iracionálnych predstáv
Keklak, R.Ústav mediálnych štúdií (FM)M-MMK
--
FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
77.
BP
Organizácia a hodnotenie marketingovej interakcie podnikov na základe využívania internetových technológiíÚstav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Melnykova, O.
78.
BP
Percepcia mediálnej persuázie
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK--FM
Podrobnosti témy
1 / 1
79.
DP
Podpora pôvodnej audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku a v EurópeSečík, I.Ústav mediálnej tvorby (FM)
M-MMK
M-MMK-MAS
FM
Podrobnosti témy0 / 1
--
80.
DPPolitický marketing v nových médiách.Vašečka, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK--FMPodrobnosti témy0 / 1
--
81.
DP
Poslanie a modely médií verejnej služby na Slovensku a v Európe
Ústav mediálnej tvorby (FM)M-MMKM-MMK-MASFM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
82.
DP
Pozícia hovorcu v privátnych inštitúciách
Chudinová, E.Fakulta masmédií
--
--
FM
Podrobnosti témy0 / 1
--
83.
DP
Pozícia redaktora domácej redakcie v spravodajskej televíziiChudinová, E.
Fakulta masmédií
----
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
84.
BPPozor, zákruta! – včera, dnes a zajtraFakulta masmédií
--
--FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
85.
BP
Práca filmového režiséra
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy1 / 1 Hrabovský, M.
86.
DP
Prezentácia divadelnej kultúry v médiách
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Szajkó, L.
87.
DP
Proces tvorby reklamnej kampane na konkrétnom produkte
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FM
Podrobnosti témy
1 / 1
88.BPProdukčný postup pri tvorbe reklamy.Vavrová, Y.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Bartek, E.
89.
BP
Profesia kameramanaÚstav dizajnu médií (FM)----
FM
Podrobnosti témy1 / 1 Daniel, P.
90.BPPsychológia napätia vo dramatických filmových dielach
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy1 / 1
91.
DP
Psychologické aspekty reklamných kampaníHajduk, Ľ.Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--FMPodrobnosti témy
0 / 1
--
92.
DP
Reality show Farma- ako sociálno-spoločenský fenomén v dvoch rôznych formách snímania
Szomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy
1 / 1
93.
BP
Rebranding/redesign Agentúry PRO
Ústav dizajnu médií (FM)--
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1 Stanovský, J.
94.
BPReklama ako nástroj marketingovej komunikácie a jej porovnanie na základe interkultúrnych rozdielovŠevčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)--
--
FMPodrobnosti témy
1 / 1
95.DPRežisér versus herec - špecifické prístupy, analýza režiných štýlov, história hereckých škôl a hereckých metód.Vavrová, Y.
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
96.
DP
Režisér versus herec - špecifické prístupy, analýza režiných štýlov, história hereckých škôl a hereckých metód.
Vavrová, Y.Ústav mediálnej tvorby (FM)----
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
97.
BP
Rozhlasový podcast ako novodobý fenoménNáther, P.Ústav mediálnej tvorby (FM)B-MEDK--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
98.DP
Sexuálny turizmus. Prehľadová štúdia.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
99.
BP
Sila emócií pri vnímaní reklamného posolstva
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
100.
BP
Sociálne siete a ich vplyv na medziľudské vzťahy
Hajduk, Ľ.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--FMPodrobnosti témy1 / 1 Lenárová, P.
101.BP
Sociálno-psychologické aspekty závislosti na sociálnych sieťach (pohľad zo sekundárneho hľadiska)
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
102.
BPSociálno-psychologický dosah mediálneho vplyvu na recipienta
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK--FM
Podrobnosti témy
1 / 1
103.
DP
Storyboard- kreslený scenár. Formy a ich využitie v audiovízii
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
104.BP
Stratégie zvládania stresu mediálnych tvorcov
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Hornáková, M.
105.BP
Strih ako spôsob interakcie s divákom
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--FM
Podrobnosti témy
1 / 1
106.
BPSúčasný stav mediálnej gramotnosti absolventov stredných a vysokých škôlBenčič, S.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
B-MEDK
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
107.
BP
Symbolika farieb vo filmeSzomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
108.
BP
Systém regionálneho a lokálneho rozhlasového vysielania na Slovensku
Sečík, I.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
109.
BP
Systém regionálneho a lokálneho televízneho vysielania na SlovenskuSečík, I.Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
110.DPŠpecifický rukopis americkej režisérky Sofie Coppola v kontexte hviezdneho Hollywoodského systému
Ústav mediálnej tvorby (FM)
----
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
111.
BP
Športovci a umelci ako marketingový nástroj výrobku
Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1--
112.
BP
Štruktúra výstavby drámy a kreovanie postáv v hranom filme
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy1 / 1
113.
BPTarantino a poézia medzi riadkami / Krajinomaľba
Ústav dizajnu médií (FM)
----FM
Podrobnosti témy
1 / 1
114.
BP
Tvorba a aplikácia loga, logomanuálÚstav dizajnu médií (FM)B-DM--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
115.BPTvorba marketingovej komunikácie developerského projektu
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy
1 / 1
Lukoviny, L.
116.
BP
Tvorba značky a reklamných predmetov
Ústav dizajnu médií (FM)
B-DM
--FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
117.
BP
Tvorivosť a umenie v reklamných kampaniachHajduk, Ľ.Ústav mediálnych štúdií (FM)B-MEDK
--
FMPodrobnosti témy1 / 1 Solárová, D.
118.BPVFX a využitie 3D grafiky v 2D priestoreÚstav dizajnu médií (FM)--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
119.
BP
Virálny marketing ako nástroj pri budovaní značky
Ševčík, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Kvasnica, L.
120.
BP
VOĽBA NAHRÁVACEJ TECHNIKY A ROZDIELY MEDZI MIKROFÓNMI PRI PRODUKCII ZVUKU
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
121.DP
Vplyv farmaceutického marketingu na pacientov a lekárov. Účinok cieleného farmaceutického marketingu na predaj a spotrebu návykových látok.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
M-MMK
M-MMK-MAR
FM
Podrobnosti témy
0 / 1--
122.DP
Vplyv podcastov na zvyšovanie počúvanosti verejnoprávnych rozhlasov
Chudinová, E.
Fakulta masmédií
----FMPodrobnosti témy0 / 2--
123.
BP
Vplyv profesionálneho športovca na budovanie a propagáciu značky
Ševčík, M.Ústav mediálnych štúdií (FM)
--
--FMPodrobnosti témy
1 / 1
Spiššáková, D.
124.
BPVplyv sociálnych médií na ľudské správanie, spoločnosť a bezpečnosť na interneteVašečka, M.
Ústav mediálnych štúdií (FM)
----
FM
Podrobnosti témy1 / 1
125.
BP
Vplyv svetla na emocionálnu stránku hororového filmu
Szomolányi, A.Ústav dizajnu médií (FM)----
FM
Podrobnosti témy
1 / 1 Minárik, P.
126.
BP
Výrobný štáb pri produkcii televíznej prime-time reláciiPazderová, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DM
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
127.BP
Výučba jazyka audiovizuálnou formou
Szomolányi, A.
Ústav dizajnu médií (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy
1 / 1
Straková, N.
128.
BP
Využitie guerilla marketingu ako nástroja propagácie pre malé a stredné podnikyÚstav mediálnych štúdií (FM)
--
--
FMPodrobnosti témy1 / 1
129.
DPVývoj reklamy v počítačových hrách a jej budúce využitieÚstav mediálnych štúdií (FM)--
--
FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Šípka, A.
130.
DPŽena pred kamerouKasarda, M.Ústav mediálnej tvorby (FM)----FM
Podrobnosti témy
1 / 1
Šmátralová, N.
131.
DP
Ženy - režisérky na Slovensku, ich špecifický prínos pre audiovíziu
Ústav mediálnej tvorby (FM)
--
--
FM
Podrobnosti témy
0 / 1--