Prehľad vypísaných tém - Fakulta masmédiíHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Beh:

* | B | G | L

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPBrand, branding a brand identityPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMprohlížet0 / 1--
2.BPGrafický plagát – funkcia, história, tvorbaPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMprohlížet0 / 1--
3.DPLogo a logotyp, aplikácie loga a dizajnmanuálPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)M-MMKFMprohlížet0 / 1--
4.BPLogo a logotyp, tvorba a aplikáciaPaukovic, J.Ústav dizajnu médií (FM)B-DMFMprohlížet0 / 2--