May 31, 2020   2:28 a.m.      Petronela        
University information system

Summary of topics offered - Institute of International Business (FEP)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Topic supervisor:

* | A | D | E | F | H | I | K | L | M | P | R | S

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentIntended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
BTAfrický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Institute of International Business (FEP)
FEPDetails of topic
0 / 1
--
2.
BTAnalýza podnikateľského prostredia v Českej republikeDudáš, T.Institute of International Business (FEP)
FEP
Details of topic1 / 1 Komačková, A.
3.BTAnalýza podnikateľského prostredia v MaďarskuInstitute of International Business (FEP)
FEP
Details of topic
1 / 1
Darmoš, D.
4.
BT
Analýza podnikateľského prostredia v Nemecku
Dudáš, T.
Institute of International Business (FEP)
FEPDetails of topic
1 / 1
5.
BT
Analýza podnikateľského prostredia v Poľsku
Institute of International Business (FEP)
FEPDetails of topic1 / 1
6.
BT
Asijský region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Cihelková, E.
Institute of International Business (FEP)
FEP
Details of topic
1 / 1
Tran Ha Minh, M.
7.
DT
Digitálne inovačné huby v podmienkach digitalizácie Európy
Institute of International Business (FEP)
FEP
Details of topic
0 / 2--
8.DT
Ekonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?
Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1--
9.
BT
Ekonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemí
Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)FEP
Details of topic
0 / 1
--
10.
BT
Faktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchu
Institute of International Business (FEP)
FEP
Details of topic
1 / 1
11.
DT
Hlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou Nemecka
Dudáš, T.
Institute of International Business (FEP)
FEP
Details of topic
1 / 1
12.
DT
Iniciativa „One Belt, One Road“: posílení trendu regionální ekonomické integrace, či geopolitické role Číny ve světě?Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)
FEP
Details of topic
1 / 1
13.
BT
Inovácie v start-up podnikoch
Institute of International Business (FEP)
FEP
Details of topic
1 / 1
14.
DT
Konkurencieschopnosť a využitie dátovej analytiky v malých a stredných podnikoch SRInstitute of International Business (FEP)
FEP
Details of topic
0 / 1
--
15.
BT
Latinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Cihelková, E.
Institute of International Business (FEP)
FEP
Details of topic
1 / 1
Biceková, A.
16.
DT
Manažment rozvoja inovatívnych foriem podnikania
Mura, L.Institute of International Business (FEP)
FEP
Details of topic
0 / 1
--
17.
DT
Manažment rozvoja start-upov
Institute of International Business (FEP)
FEP
Details of topic
0 / 1
--
18.
DT
Podnikateľská činnosť v kúpeľnom cestovnom ruchu
Institute of International Business (FEP)FEPDetails of topic0 / 1
--
19.
BT
Podnikateľská činnosť vo vidieckom cestovnom ruchu ako faktor rozvoja regiónu
Mura, L.
Institute of International Business (FEP)
FEP
Details of topic
1 / 1 Držka, M.
20.
BT
Podnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredí
Mura, L.
Institute of International Business (FEP)
FEP
Details of topic
0 / 1
--
21.BT
Riadenie rodinného podniku
Institute of International Business (FEP)
FEP
Details of topic
1 / 1
Hankovská, J.
22.BT
Rodinné podnikanie v mikroregióne
Mura, L.
Institute of International Business (FEP)
FEPDetails of topic0 / 1--
23.
DT
Rozvojová agenda z Dauhá: existuje možnost obnovení dynamiky WTO při formulování pravidel mezinárodního obchodu?Cihelková, E.Institute of International Business (FEP)
FEP
Details of topic0 / 1--
24.DTSúčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstveDudáš, T.
Institute of International Business (FEP)
FEP
Details of topic
1 / 1
Herman, P.
25.
BTSúčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstveDudáš, T.
Institute of International Business (FEP)
FEP
Details of topic
1 / 1 Mészáros, P.