28. 9. 2020  4:16      Václav        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | F | I | M | N | P | S | T | U | Z

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
ZaměřeníUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Analýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business Inteligence
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FIPodrobnosti tématu
1 / 1
Bárczi, V.
2.
DPAnalýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business InteligenceÚstav aplikovanej informatiky (FI)M-AI--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Klinovský, A.
3.
DP
Aplikácia pre identifikáciu osôb v prípade pandémieStark, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti tématu0 / 1
--
4.
BPFotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VRLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu0 / 1--
5.
BP
Fuzzy logika v modelovaní a riadeníÚstav aplikovanej informatiky (FI)----FIPodrobnosti tématu0 / 2
--
6.
BP
Informácie aktuálneho stavu peľov pre alergikovStark, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIPodrobnosti tématu1 / 1
7.
DP
Informačného systému pre malú firmu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozíciiÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.BPInteraktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VRLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.DP
Metódy skenovania a spracovania dát z 3D objektov
Stark, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIPodrobnosti tématu0 / 1
--
11.
BP
Modelovanie a predikcia procesov v biomedicíne
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
-ISP
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
DP
Multipoužívateľská VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.DP
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UML
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.DP
Návrh kódov pre DNA pamäť
Farkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
15.
DP
Návrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realite
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.DP
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.BPNávrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMN
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu0 / 1
--
18.
BP
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti tématu0 / 1--
19.
BP
Neurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidlaÚstav aplikovanej informatiky (FI)B-AI
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 2
--
20.
DP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.BPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
22.BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
23.BPProjektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
24.DP
Systém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
25.
BP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
DPTéma podľa dohodyLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Piliar, M.
27.
DP
Testovanie kódov pre regeneráciu údajov v dátových centrách pomocou simulácie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti tématu0 / 2--
28.
BPUmelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
-ISP
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DPZdieľanie častí zdrojového kódu v prostredí monorepo pre aplikáciu testovania študentov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
Podrobnosti tématu
0 / 1--