Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | F | I | K | M | N | P | S | T | U | V | W | Z

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DPAkcelerácia numerickej analýzy dátPáleník, T.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
0 / 1
--
2.BPAnalýza testov v MS Teams a UIS pre skúšku
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
1 / 1
Ukropec, J.
3.
DP
Analýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business InteligenceÚstav aplikovanej informatiky (FI)M-AI
--
FIprohlížet1 / 1
4.DP
Aplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sieti
Páleník, T.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI0 / 1--
5.
DP
Aplikácia pre identifikáciu osôb v prípade pandémie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIprohlížet0 / 1
--
6.
BP
Fotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VR
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
1 / 1
7.
BP
Fuzzy logika v modelovaní a riadeníKozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)B-AI
B-AI-ISP
FI
0 / 2
--
8.
DP
Fuzzy-neuro algoritmyKozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
M-AI-IISFI0 / 2--
9.DP
Implementácia systému udalostí
Štefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
prohlížet
0 / 2
--
10.
BPImplementácia systému udalostíŠtefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet
0 / 2
--
11.
BP
Implementácia vybraných algoritmov IKTFarkaš, P.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
1 / 4
Fuchs, P.
12.DP
Implementácia vybraných bioinformatických algoritmov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
0 / 4
--
13.
BP
Informácie aktuálneho stavu peľov pre alergikov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIprohlížet
0 / 1
--
14.
DPInformačného systému pre malú firmuHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIprohlížet1 / 1
15.
BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIprohlížet
0 / 1
--
16.
BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI0 / 1--
17.
BP
Klient-server systém pre online chat komunikáciu.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIprohlížet1 / 1 Tokovics, P.
18.
DPMultipoužívateľská VRLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet0 / 1--
19.
BP
Návrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIprohlížet
0 / 1
--
20.
DP
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UMLHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI0 / 1--
21.
DP
Návrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realite
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIprohlížet
0 / 1
--
22.
DPNávrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
0 / 1
--
23.
DP
Návrh podnikovej architektúry využitím frameworku Togaf
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI0 / 1--
24.
BP
Návrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMN
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet
0 / 1
--
25.
DP
Návrh rezervačného informačného systému
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI0 / 1
--
26.
BP
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FI0 / 1
--
27.
BP
Neurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidla
Ústav aplikovanej informatiky (FI)B-AI
--
FI0 / 2
--
28.
DP
Pokročilá konfigurácia počítačových sietí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
0 / 1--
29.BPPorovnanie internetových a mobilných služieb využívajúcich kyberzločinRužický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI1 / 1
30.
DP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
1 / 1
31.
BPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 2
--
32.BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet0 / 2
--
33.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIprohlížet
0 / 2
--
34.
DP
Programovanie dátabázových aplikácii s Javou
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
0 / 1
--
35.
BP
Projektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
1 / 2 Rabík, F.
36.DP
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Štefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
0 / 2--
37.
BP
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet0 / 2--
38.
BPSkúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéruRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI0 / 1
--
39.
DP
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácieRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIprohlížet
0 / 1
--
40.BP
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ružický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
0 / 1
--
41.
BP
Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochorení
Ružický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet
1 / 1
Vargic, M.
42.
DPSystém vyhľadávania a rezervácie lístkov pre vlakovú resp. autobusovú dopravuÚstav aplikovanej informatiky (FI)M-AI--
FI
0 / 1
--
43.
DPSystém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet
0 / 1
--
44.
BP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
1 / 1
45.
DP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
prohlížet2 / 2
46.BP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
2 / 2
Koprna, M.
Nagy, B.
47.
DP
Téma podľa dohody
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIprohlížet0 / 1
--
48.
BP
Umelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesovKozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)B-AIB-AI-ISPFIprohlížet
0 / 2
--
49.
BP
Voľná téma
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIprohlížet0 / 1
--
50.DP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Schindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--FIprohlížet
0 / 3
--
51.
BPVoľna téma podľa zamerania resp. praxe
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--
FI
prohlížet
0 / 3
--
52.
BP
Webová aplikácia pre podporu elektronickej výučbyÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
1 / 1
53.
BP
Webový nástroj pre prehrávanie videí z konferencií a ich poznámkovanie v časeStark, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIprohlížet0 / 1
--
54.
DP
Zdieľanie častí zdrojového kódu v prostredí monorepo pre aplikáciu testovania študentov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
prohlížet
0 / 1
--