Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | F | I | K | M | N | P | S | T | U | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Akcelerácia numerickej analýzy dátPáleník, T.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
0 / 1
--
2.
BP
Analýza testov v MS Teams a UIS pre skúškuRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
1 / 1
3.
DP
Analýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business Inteligence
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
prohlížet
1 / 1
Spišiak, V.
4.
DP
Aplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sieti
Páleník, T.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI0 / 1
--
5.
DP
Aplikácia pre identifikáciu osôb v prípade pandémie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
0 / 1
--