Aug 11, 2020   11:33 p.m.      Zuzana        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Track:
Topic supervisor:

* | A | F | I | K | M | N | P | S | T | U | V | W | Z

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Návrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIDetails of topic
0 / 1
--
2.
DT
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UMLHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--FI
Details of topic
0 / 1
--
3.
DT
Návrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realiteLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIDetails of topic
0 / 1
--
4.
DT
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Návrh podnikovej architektúry využitím frameworku Togaf
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Details of topic
0 / 1--
6.
BT
Návrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMN
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIDetails of topic
0 / 1
--
7.
DT
Návrh rezervačného informačného systému
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIDetails of topic0 / 1
--
8.
BT
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic0 / 1--
9.BT
Neurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidla
Kozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)B-AI--
FI
Details of topic
0 / 2
--