Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | F | I | K | M | N | P | S | T | U | V | W | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Návrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby
Farkaš, P.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet0 / 1
--
2.DP
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UML
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
prohlížet
0 / 1
--
3.
DP
Návrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realiteLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 1
--
4.DPNávrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
0 / 1
--
5.DP
Návrh podnikovej architektúry využitím frameworku Togaf
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI--
FI
0 / 1--
6.BP
Návrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMN
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIprohlížet
0 / 1
--
7.
DP
Návrh rezervačného informačného systému
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIprohlížet
0 / 1
--
8.BP
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet0 / 1
--
9.
BP
Neurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidla
Ústav aplikovanej informatiky (FI)B-AI
--
FI
prohlížet0 / 2
--