Aug 12, 2020   0:25 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Track:
Topic supervisor:

* | A | F | I | K | M | N | P | S | T | U | V | W | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
TrackIntended forDetailsOccupied/Max.
Project participants
1.
DT
Senzor pre rozpoznávanie obrazuÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIDetails of topic0 / 2--
2.
BT
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIDetails of topic
0 / 2
--
3.
BT
Skúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéru
Ružický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIDetails of topic
0 / 1
--
4.
DT
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIDetails of topic0 / 1--
5.BT
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ružický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1--
6.
BT
Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochorení
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
1 / 1
Vargic, M.
7.DT
Systém vyhľadávania a rezervácie lístkov pre vlakovú resp. autobusovú dopravu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FIDetails of topic
0 / 1
--
8.
DT
Systém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Details of topic
0 / 1
--