Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | F | I | K | M | N | P | S | T | U | V | W | Z

Por.
TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIprohlížet
0 / 2
--
2.
BP
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Štefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
0 / 2--
3.
BP
Skúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéruÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 1--
4.
DP
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácieRužický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
0 / 1
--
5.
BPSpracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIprohlížet
0 / 1
--
6.BP
Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochorení
Ružický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
prohlížet1 / 1
7.
DP
Systém vyhľadávania a rezervácie lístkov pre vlakovú resp. autobusovú dopravu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI--
FI
0 / 1
--
8.
DP
Systém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet0 / 1
--