Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | F | I | K | M | N | P | S | T | U | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BPTéma podľa dohodyLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet
1 / 1
2.DP
Téma podľa dohody
Štefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet2 / 2
3.
BP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
2 / 2
Koprna, M.
Nagy, B.
4.
DP
Téma podľa dohody
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIprohlížet0 / 1--