Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | F | I | K | M | N | P | S | T | U | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Webová aplikácia pre podporu elektronickej výučby
Stark, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet
1 / 1
Černý, F.
2.BPWebový nástroj pre prehrávanie videí z konferencií a ich poznámkovanie v časeStark, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
prohlížet0 / 1
--