4. 8. 2020  20:01      Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:

* | A | F | I | K | M | N | P | S | T | U | V | W | Z

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Akcelerácia numerickej analýzy dátÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIPodrobnosti tématu0 / 1
--
2.
BP
Analýza testov v MS Teams a UIS pre skúšku
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu1 / 1 Ukropec, J.
3.
DP
Analýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business Inteligence
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--FI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Spišiak, V.
4.
DP
Aplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sieti
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DP
Aplikácia pre identifikáciu osôb v prípade pandémieStark, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
6.
BP
Fotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VR
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIPodrobnosti tématu
1 / 1
Nagy, T.
7.
BP
Fuzzy logika v modelovaní a riadeníÚstav aplikovanej informatiky (FI)B-AI-ISP
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
8.
DP
Fuzzy-neuro algoritmy
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AIM-AI-IIS
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
9.DP
Implementácia systému udalostí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
10.
BP
Implementácia systému udalostíŠtefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
11.BPImplementácia vybraných algoritmov IKTÚstav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti tématu
1 / 4
Fuchs, P.
12.
DP
Implementácia vybraných bioinformatických algoritmov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 4--
13.
BP
Informácie aktuálneho stavu peľov pre alergikov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIPodrobnosti tématu0 / 1
--
14.DP
Informačného systému pre malú firmu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu1 / 1
15.
BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozíciiLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.BPInteraktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti tématu0 / 1
--
17.
BP
Klient-server systém pre online chat komunikáciu.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
1 / 1
18.
DP
Multipoužívateľská VR
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti tématu0 / 1
--
19.
BP
Návrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudbyFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
DP
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UML
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
DP
Návrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realiteLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.DPNávrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
DPNávrh podnikovej architektúry využitím frameworku TogafHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
24.
BP
Návrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMNHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.DPNávrh rezervačného informačného systémuÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
BP
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
27.BPNeurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidlaÚstav aplikovanej informatiky (FI)B-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
28.
DPPokročilá konfigurácia počítačových sietíPáleník, T.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
BP
Porovnanie internetových a mobilných služieb využívajúcich kyberzločin
Ružický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1
30.
DP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1
31.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
32.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
33.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
34.DP
Programovanie dátabázových aplikácii s Javou
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--FI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
35.
BP
Projektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu1 / 2 Rabík, F.
36.
DP
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Štefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
37.
BP
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
38.BP
Skúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéru
Ružický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
DPSpracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
BPSpracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácieÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
BP
Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochorení
Ružický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1
42.
DP
Systém vyhľadávania a rezervácie lístkov pre vlakovú resp. autobusovú dopravu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DP
Systém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti tématu0 / 1--
44.BPTéma podľa dohodyLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti tématu1 / 1
45.
DP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
2 / 2
Miklášik, M.
Kušion, S.
46.BP
Téma podľa dohody
Štefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti tématu
2 / 2
Koprna, M.
Nagy, B.
47.
DP
Téma podľa dohodyLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
BP
Umelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)B-AI
-ISP
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
49.BP
Voľná téma
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
DP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Schindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
51.BP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Schindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--FIPodrobnosti tématu0 / 3--
52.BPWebová aplikácia pre podporu elektronickej výučby
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Černý, F.
53.
BP
Webový nástroj pre prehrávanie videí z konferencií a ich poznámkovanie v časeÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
DPZdieľanie častí zdrojového kódu v prostredí monorepo pre aplikáciu testovania študentovÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 1--