Aug 4, 2020   7:54 p.m.      Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Track:
Topic supervisor:

* | A | F | I | K | M | N | P | S | T | U | V | W | Z

Ord.
Type
TopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.
Project participants
1.
DT
Akcelerácia numerickej analýzy dát
Páleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
2.
BTAnalýza testov v MS Teams a UIS pre skúšku
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
1 / 1
Ukropec, J.
3.
DT
Analýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business Inteligence
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI--
FI
Details of topic
1 / 1 Spišiak, V.
4.DTAplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sietiPáleník, T.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Aplikácia pre identifikáciu osôb v prípade pandémieÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
6.BT
Fotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VR
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
1 / 1
7.BTFuzzy logika v modelovaní a riadeníKozák, Š.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
B-AI-ISI
FI
Details of topic
0 / 2
--
8.
DT
Fuzzy-neuro algoritmy
Kozák, Š.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
M-AI-IISFI
Details of topic
0 / 2--
9.
DT
Implementácia systému udalostí
Štefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Details of topic
0 / 2
--
10.BTImplementácia systému udalostíÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic0 / 2--
11.
BT
Implementácia vybraných algoritmov IKTFarkaš, P.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIDetails of topic1 / 4 Fuchs, P.
12.DT
Implementácia vybraných bioinformatických algoritmov
Farkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Details of topic
0 / 4
--
13.
BT
Informácie aktuálneho stavu peľov pre alergikovÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIDetails of topic0 / 1--
14.
DT
Informačného systému pre malú firmu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIDetails of topic
1 / 1
15.BT
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIDetails of topic0 / 1
--
16.
BT
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Klient-server systém pre online chat komunikáciu.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
1 / 1 Tokovics, P.
18.
DT
Multipoužívateľská VRÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Details of topic
0 / 1
--
19.
BT
Návrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
20.
DT
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UML
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI--FI
Details of topic
0 / 1
--
21.
DT
Návrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realiteLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Details of topic
0 / 1
--
22.
DTNávrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
23.
DT
Návrh podnikovej architektúry využitím frameworku Togaf
Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
24.
BT
Návrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMNHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Details of topic0 / 1
--
25.
DT
Návrh rezervačného informačného systémuÚstav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Details of topic
0 / 1
--
26.
BT
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientovÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
27.
BT
Neurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidla
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--FI
Details of topic
0 / 2
--
28.DT
Pokročilá konfigurácia počítačových sietí
Páleník, T.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic0 / 1--
29.
BTPorovnanie internetových a mobilných služieb využívajúcich kyberzločin
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
1 / 1
Polaško, S.
30.DT
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIDetails of topic
1 / 1
Kamidra, D.
31.
BT
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 2
--
32.
BT
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Details of topic0 / 2
--
33.
BTPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Details of topic
0 / 2
--
34.DT
Programovanie dátabázových aplikácii s Javou
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
35.
BT
Projektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
1 / 2
36.
DT
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Details of topic
0 / 2
--
37.
BT
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Štefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 2
--
38.
BT
Skúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéru
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIDetails of topic
0 / 1
--
39.
DT
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ružický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Details of topic
0 / 1--
40.BT
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1--
41.
BT
Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochoreníRužický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIDetails of topic1 / 1 Vargic, M.
42.
DT
Systém vyhľadávania a rezervácie lístkov pre vlakovú resp. autobusovú dopravu
Schindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI--
FI
Details of topic
0 / 1
--
43.
DT
Systém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic0 / 1
--
44.
BTTéma podľa dohodyÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
1 / 1 Cziroková, N.
45.
DT
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Details of topic
2 / 2
Miklášik, M.
Kušion, S.
46.
BT
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Details of topic
2 / 2 Koprna, M.
Nagy, B.
47.
DT
Téma podľa dohodyLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic0 / 1
--
48.
BT
Umelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
B-AI-ISI
FI
Details of topic0 / 2
--
49.BTVoľná témaÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic0 / 1
--
50.
DT
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI--FI
Details of topic
0 / 3
--
51.BT
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Schindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--
FI
Details of topic
0 / 3
--
52.
BT
Webová aplikácia pre podporu elektronickej výučby
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
1 / 1 Černý, F.
53.
BT
Webový nástroj pre prehrávanie videí z konferencií a ich poznámkovanie v čase
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIDetails of topic0 / 1
--
54.
DT
Zdieľanie častí zdrojového kódu v prostredí monorepo pre aplikáciu testovania študentovÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Details of topic
0 / 1
--