5. 7. 2020  1:59      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | F | I | K | M | N | P | S | T | U | V | W | Z

Por.
TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Akcelerácia numerickej analýzy dátPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Analýza testov v MS Teams a UIS pre skúšku
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti témy
1 / 1
Ukropec, J.
3.DP
Analýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business Inteligence
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
DP
Aplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sieti
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.DP
Aplikácia pre identifikáciu osôb v prípade pandémie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIPodrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BPFotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VRLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy0 / 1--
7.
BP
Fuzzy logika v modelovaní a riadení
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
B-AI-ISP
FIPodrobnosti témy0 / 2
--
8.
DP
Fuzzy-neuro algoritmyKozák, Š.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AIM-AI-IISFIPodrobnosti témy
0 / 2
--
9.
DP
Implementácia systému udalostí
Štefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
10.BP
Implementácia systému udalostí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIPodrobnosti témy0 / 2
--
11.BPImplementácia vybraných algoritmov IKTÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy
1 / 4
Fuchs, P.
12.DPImplementácia vybraných bioinformatických algoritmovFarkaš, P.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy0 / 4--
13.
BP
Informácie aktuálneho stavu peľov pre alergikov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DPInformačného systému pre malú firmu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPInteraktívne prvky v múzejnej expozícii
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti témy0 / 1--
16.
BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Klient-server systém pre online chat komunikáciu.
Špilda, M.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy1 / 1 Tokovics, P.
18.DPMultipoužívateľská VRLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Návrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DP
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UML
Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI
--
FI
Podrobnosti témy0 / 1
--
21.
DP
Návrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realiteÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy0 / 1
--
22.DP
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.DP
Návrh podnikovej architektúry využitím frameworku Togaf
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.BPNávrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMNÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy0 / 1
--
25.
DPNávrh rezervačného informačného systémuHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BP
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti témy0 / 1
--
27.BP
Neurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidla
Ústav aplikovanej informatiky (FI)B-AI--
FI
Podrobnosti témy0 / 2
--
28.
DP
Pokročilá konfigurácia počítačových sietí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
BP
Porovnanie internetových a mobilných služieb využívajúcich kyberzločin
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIPodrobnosti témy
0 / 1
--
30.
DP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
1 / 1
Kamidra, D.
31.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti témy
0 / 2
--
32.BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti témy
0 / 2
--
33.BPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 2--
34.
DP
Programovanie dátabázových aplikácii s Javou
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BP
Projektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti témy1 / 2
36.
DPSenzor pre rozpoznávanie obrazuÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti témy
0 / 2
--
37.
BP
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
38.
BP
Skúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéru
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DP
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ružický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1--
40.BP
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti témy0 / 1
--
41.
BP
Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochorení
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy0 / 1--
42.DPSystém vyhľadávania a rezervácie lístkov pre vlakovú resp. autobusovú dopravuSchindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.DPSystém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy0 / 1
--
44.
BP
Téma podľa dohody
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
1 / 1 Cziroková, N.
45.
DP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy
2 / 2
46.
BP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
2 / 2
Koprna, M.
Nagy, B.
47.
DP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
BP
Umelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
B-AI-ISP
FIPodrobnosti témy0 / 2--
49.BPVoľná témaHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.DP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FIPodrobnosti témy
0 / 3
--
51.
BP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxeSchindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 3
--
52.
BP
Webová aplikácia pre podporu elektronickej výučbyÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy
1 / 1
53.BPWebový nástroj pre prehrávanie videí z konferencií a ich poznámkovanie v časeÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
54.
DP
Zdieľanie častí zdrojového kódu v prostredí monorepo pre aplikáciu testovania študentov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy0 / 1
--