27. 9. 2020  5:15      Cyprián        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | F | I | M | N | P | S | T | U | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramZameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DPAnalýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business InteligenceHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
DP
Analýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business Inteligence
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti témy
1 / 1 Klinovský, A.
3.
DP
Aplikácia pre identifikáciu osôb v prípade pandémieStark, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BPFotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VRLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti témy
0 / 1
--
5.BP
Fuzzy logika v modelovaní a riadení
Kozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti témy
0 / 2--
6.BP
Informácie aktuálneho stavu peľov pre alergikov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy
1 / 1
7.
DP
Informačného systému pre malú firmu
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozíciiLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy0 / 1
--
9.BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Metódy skenovania a spracovania dát z 3D objektov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.BP
Modelovanie a predikcia procesov v biomedicíne
Kozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
B-AI-ISPFI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.DPMultipoužívateľská VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti témy0 / 1--
13.
DP
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UMLHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DP
Návrh kódov pre DNA pamäťÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy0 / 2
--
15.
DP
Návrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realite
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DP
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Návrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMNÚstav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti témy0 / 1
--
18.
BP
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.BPNeurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidlaKozák, Š.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
20.
DP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
22.
BPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
23.BPProjektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti témy0 / 2--
24.
DP
Systém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
BPTéma podľa dohodyLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.DP
Téma podľa dohody
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy
1 / 1 Piliar, M.
27.
DP
Testovanie kódov pre regeneráciu údajov v dátových centrách pomocou simulácie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.
BP
Umelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesovKozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
B-AI-ISP
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DP
Zdieľanie častí zdrojového kódu v prostredí monorepo pre aplikáciu testovania študentovÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--