Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | F | I | K | M | N | P | S | T | U | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramZameranie
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Akcelerácia numerickej analýzy dátPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FI0 / 1
--
2.
BP
Analýza testov v MS Teams a UIS pre skúšku
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet
1 / 1
Ukropec, J.
3.
DP
Analýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business Inteligence
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
1 / 1
Spišiak, V.
4.DP
Aplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sieti
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 1
--
5.
DP
Aplikácia pre identifikáciu osôb v prípade pandémie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
0 / 1
--
6.
BP
Fotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIprohlížet
0 / 1
--
7.
BP
Fuzzy logika v modelovaní a riadení
Kozák, Š.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AIB-AI-ISP
FI
0 / 2
--
8.DP
Fuzzy-neuro algoritmy
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AIM-AI-IISFIprohlížet0 / 2
--
9.
DP
Implementácia systému udalostíÚstav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
prohlížet
0 / 2
--
10.
BP
Implementácia systému udalostí
Štefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIprohlížet
0 / 2
--
11.
BP
Implementácia vybraných algoritmov IKT
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
prohlížet
1 / 4
12.
DP
Implementácia vybraných bioinformatických algoritmov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet
0 / 4
--
13.
BP
Informácie aktuálneho stavu peľov pre alergikov
Stark, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIprohlížet
0 / 1
--
14.
DP
Informačného systému pre malú firmu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIprohlížet0 / 1
--
15.
BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 1
--
16.
BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIprohlížet
0 / 1
--
17.
BPKlient-server systém pre online chat komunikáciu.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet
1 / 1
Tokovics, P.
18.DP
Multipoužívateľská VR
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
0 / 1
--
19.
BP
Návrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet
0 / 1
--
20.
DP
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UML
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FIprohlížet0 / 1--
21.
DP
Návrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realite
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 1
--
22.DP
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet0 / 1--
23.
DP
Návrh podnikovej architektúry využitím frameworku Togaf
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
0 / 1
--
24.BPNávrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMN
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet0 / 1--
25.DPNávrh rezervačného informačného systémuHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
0 / 1--
26.
BP
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIprohlížet0 / 1--
27.
BP
Neurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidla
Kozák, Š.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--
FI
0 / 2
--
28.DP
Pokročilá konfigurácia počítačových sietí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FI
0 / 1
--
29.
BPPorovnanie internetových a mobilných služieb využívajúcich kyberzločinÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIprohlížet
0 / 1
--
30.
DPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
1 / 1
31.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 2
--
32.BPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet
0 / 2
--
33.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
0 / 2
--
34.
DP
Programovanie dátabázových aplikácii s Javou
Schindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI--
FI
prohlížet0 / 1--
35.BPProjektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
1 / 2
36.
DPSenzor pre rozpoznávanie obrazuÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIprohlížet0 / 2
--
37.
BP
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Štefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FI0 / 2--
38.BPSkúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéruRužický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 1
--
39.
DP
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ružický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
prohlížet0 / 1--
40.
BPSpracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácieRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FI
0 / 1
--
41.BPSpracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochoreníÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet1 / 1 Vargic, M.
42.
DP
Systém vyhľadávania a rezervácie lístkov pre vlakovú resp. autobusovú dopravu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
prohlížet
0 / 1
--
43.
DP
Systém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 1
--
44.
BPTéma podľa dohodyLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
1 / 1
45.
DP
Téma podľa dohodyÚstav aplikovanej informatiky (FI)----FIprohlížet2 / 2
46.
BP
Téma podľa dohody
Štefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
2 / 2
47.
DP
Téma podľa dohodyLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 1
--
48.
BPUmelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesovÚstav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
B-AI-ISP
FIprohlížet
0 / 2
--
49.
BP
Voľná téma
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIprohlížet0 / 1--
50.
DP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxeÚstav aplikovanej informatiky (FI)M-AI--FIprohlížet
0 / 3
--
51.BP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Schindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI--
FI
prohlížet
0 / 3
--
52.BP
Webová aplikácia pre podporu elektronickej výučby
Stark, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI1 / 1 Černý, F.
53.BP
Webový nástroj pre prehrávanie videí z konferencií a ich poznámkovanie v čase
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet0 / 1
--
54.
DP
Zdieľanie častí zdrojového kódu v prostredí monorepo pre aplikáciu testovania študentovÚstav aplikovanej informatiky (FI)----FI0 / 1--