5. 6. 2020  15:02      Laura        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:

* | A | F | I | K | M | N | P | S | T | U | V | W

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Akcelerácia numerickej analýzy dátPáleník, T.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BP
Analýza testov v MS Teams a UIS pre skúšku
Ružický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ukropec, J.
3.
DPAnalýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business InteligenceÚstav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
4.DP
Aplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sieti
Páleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIPodrobnosti tématu0 / 1--
5.
BP
Fotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VRLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
6.BP
Fuzzy logika v modelovaní a riadení
Kozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
-ISP
FI
Podrobnosti tématu0 / 2--
7.
DP
Fuzzy-neuro algoritmy
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
M-AI-IIS
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
8.
DP
Implementácia systému udalostíŠtefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
9.
BP
Implementácia systému udalostí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
BP
Implementácia vybraných algoritmov IKT
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 4
11.
DP
Implementácia vybraných bioinformatických algoritmov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 4--
12.
DPInformačného systému pre malú firmu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu0 / 1
--
13.BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.BPInteraktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
15.BP
Klient-server systém pre online chat komunikáciu.
Špilda, M.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
DP
Multipoužívateľská VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Návrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
DP
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UMLÚstav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DPNávrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realiteLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
DP
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.DPNávrh podnikovej architektúry využitím frameworku TogafHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
BPNávrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMN
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.DP
Návrh rezervačného informačného systému
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 1--
24.
BP
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.BP
Neurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidla
Ústav aplikovanej informatiky (FI)B-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
26.
DP
Pokročilá konfigurácia počítačových sietí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.BP
Porovnanie internetových a mobilných služieb využívajúcich kyberzločin
Ružický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIPodrobnosti tématu
1 / 1
28.
DPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu1 / 1 Kamidra, D.
29.
BPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
30.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
31.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti tématu
2 / 2
32.
DP
Programovanie dátabázových aplikácii s Javou
Schindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
33.
BP
Projektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 2
Rabík, F.
34.
DP
Senzor pre rozpoznávanie obrazuŠtefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
35.
BP
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
36.
BP
Skúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéru
Ružický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
37.
DP
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ružický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
BP
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ružický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
39.
BP
Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochorení
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
DPSystém vyhľadávania a rezervácie lístkov pre vlakovú resp. autobusovú dopravuÚstav aplikovanej informatiky (FI)M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
41.
DP
Systém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
BP
Téma podľa dohody
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti tématu1 / 1 Cziroková, N.
43.
DP
Téma podľa dohodyÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
44.BPTéma podľa dohodyÚstav aplikovanej informatiky (FI)----FI
Podrobnosti tématu
2 / 2 Koprna, M.
Nagy, B.
45.
DP
Téma podľa dohodyÚstav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
46.
BP
Umelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesov
Kozák, Š.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
-ISP
FIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
47.
BP
Voľná témaÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
BPVoľna téma podľa zamerania resp. praxeSchindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
Podrobnosti tématu
1 / 3
Ruskai, V.
49.
DP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Schindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
50.
DP
Význam virtualizačnej platformy Docker pre životný cyklus moderných aplikácií
Schindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1
51.
BP
Webová aplikácia pre podporu elektronickej výučby
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti tématu
1 / 1