3. 6. 2020  8:45      Karolína        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | F | I | M | N | P | S | T | U | V | W

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Akcelerácia numerickej analýzy dát
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BPAnalýza testov v MS Teams a UIS pre skúškuÚstav aplikovanej informatiky (FI)----FIPodrobnosti témy
1 / 1
Ukropec, J.
3.DP
Analýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business Inteligence
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI--FIPodrobnosti témy0 / 1
--
4.DP
Aplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sieti
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BPFotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VRÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti témy0 / 1
--
6.BPFuzzy logika v modelovaní a riadeníÚstav aplikovanej informatiky (FI)B-AIB-AI-ISP
FI
Podrobnosti témy0 / 2
--
7.DPFuzzy-neuro algoritmyKozák, Š.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
M-AI-IIS
FI
Podrobnosti témy0 / 2
--
8.DPImplementácia systému udalostí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 2--
9.
BP
Implementácia systému udalostí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
10.
BP
Implementácia vybraných algoritmov IKTFarkaš, P.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti témy
1 / 4
11.
DP
Implementácia vybraných bioinformatických algoritmov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 4
--
12.
DP
Informačného systému pre malú firmu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti témy
0 / 1--
13.
BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VR
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIPodrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DP
Multipoužívateľská VRÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BP
Návrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby
Farkaš, P.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy0 / 1
--
17.
DP
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UML
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1--
18.DP
Návrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realite
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti témy0 / 1--
19.
DP
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti témy
0 / 1--
20.
DP
Návrh podnikovej architektúry využitím frameworku Togaf
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BP
Návrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMN
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.DPNávrh rezervačného informačného systému
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIPodrobnosti témy0 / 1--
24.
BP
Neurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidlaÚstav aplikovanej informatiky (FI)B-AI--FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
25.
DP
Pokročilá konfigurácia počítačových sietíPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti témy
0 / 1--
26.
BP
Porovnanie internetových a mobilných služieb využívajúcich kyberzločinÚstav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti témy
1 / 1
Holba, T.
27.
DP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti témy1 / 1
28.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
29.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy0 / 2--
30.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
2 / 2
31.DPProgramovanie dátabázových aplikácii s JavouÚstav aplikovanej informatiky (FI)M-AI
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
BPProjektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti témy0 / 2--
33.
DP
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Štefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy0 / 2
--
34.
BP
Senzor pre rozpoznávanie obrazuŠtefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti témy
0 / 2--
35.
BP
Skúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéruRužický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIPodrobnosti témy
0 / 1
--
36.
DP
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1--
37.BP
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ružický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.
BP
Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochoreníÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DP
Systém vyhľadávania a rezervácie lístkov pre vlakovú resp. autobusovú dopravu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FIPodrobnosti témy
0 / 1
--
40.
DPSystém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.BP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
43.
BP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
1 / 2
Nagy, B.
44.
DP
Téma podľa dohody
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy0 / 1
--
45.BPUmelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesovKozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)B-AI
B-AI-ISP
FIPodrobnosti témy
0 / 2
--
46.BP
Voľná téma
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIPodrobnosti témy0 / 1--
47.
BP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxeSchindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 3
--
48.DPVoľna téma podľa zamerania resp. praxeSchindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIPodrobnosti témy
0 / 3
--
49.
DPVýznam virtualizačnej platformy Docker pre životný cyklus moderných aplikáciíSchindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti témy
1 / 1
Mandli, G.
50.BP
Webová aplikácia pre podporu elektronickej výučby
Stark, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
1 / 1 Černý, F.