Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | F | I | M | N | P | S | T | U | V | W

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Akcelerácia numerickej analýzy dát
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
0 / 1
--
2.
BP
Analýza testov v MS Teams a UIS pre skúškuRužický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet1 / 1 Ukropec, J.
3.
DP
Analýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business Inteligence
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
0 / 1
--
4.DPAplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sietiPáleník, T.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIprohlížet
0 / 1
--
5.
BPFotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VRÚstav aplikovanej informatiky (FI)----FIprohlížet
0 / 1
--
6.
BP
Fuzzy logika v modelovaní a riadení
Kozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
B-AI-ISP
FI0 / 2
--
7.DP
Fuzzy-neuro algoritmy
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
M-AI-IISFI
0 / 2
--
8.
DP
Implementácia systému udalostí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet0 / 2--
9.
BP
Implementácia systému udalostí
Štefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI0 / 2--
10.BP
Implementácia vybraných algoritmov IKT
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
1 / 4
Fuchs, P.
11.
DP
Implementácia vybraných bioinformatických algoritmov
Farkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet
0 / 4
--
12.
DP
Informačného systému pre malú firmuHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet
0 / 1
--
13.BPInteraktívne prvky v múzejnej expozíciiÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI0 / 1--
14.
BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VRÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet
0 / 1
--
15.
DP
Multipoužívateľská VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIprohlížet
0 / 1
--
16.
BP
Návrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudbyFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
prohlížet0 / 1--
17.
DP
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UMLHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI--FIprohlížet
0 / 1
--
18.
DP
Návrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realite
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
0 / 1
--
19.
DP
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
prohlížet0 / 1--
20.
DP
Návrh podnikovej architektúry využitím frameworku Togaf
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--FI0 / 1--
21.
BP
Návrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMN
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
prohlížet0 / 1--
22.
DP
Návrh rezervačného informačného systému
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
0 / 1
--
23.
BP
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientovLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI0 / 1
--
24.
BP
Neurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidlaÚstav aplikovanej informatiky (FI)B-AI--
FI
prohlížet0 / 2--
25.
DP
Pokročilá konfigurácia počítačových sietí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
0 / 1
--
26.
BP
Porovnanie internetových a mobilných služieb využívajúcich kyberzločin
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
1 / 1
Holba, T.
27.
DP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet1 / 1
28.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI0 / 2
--
29.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
0 / 2
--
30.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIprohlížet
2 / 2
Urbanec, M.
Doboš, M.
31.
DP
Programovanie dátabázových aplikácii s JavouÚstav aplikovanej informatiky (FI)M-AI
--
FI
0 / 1
--
32.
BP
Projektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 2
--
33.
DP
Senzor pre rozpoznávanie obrazuÚstav aplikovanej informatiky (FI)----FI
0 / 2
--
34.
BP
Senzor pre rozpoznávanie obrazuŠtefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
prohlížet0 / 2
--
35.
BP
Skúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéru
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 1
--
36.DPSpracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácieRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIprohlížet
0 / 1
--
37.
BP
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácieÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIprohlížet
0 / 1
--
38.BP
Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochorení
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
0 / 1
--
39.
DP
Systém vyhľadávania a rezervácie lístkov pre vlakovú resp. autobusovú dopravuSchindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI--
FI
prohlížet
0 / 1
--
40.
DPSystém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 1--
41.
BP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet
0 / 1
--
42.DP
Téma podľa dohody
Štefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIprohlížet
0 / 2
--
43.
BPTéma podľa dohodyŠtefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
prohlížet
1 / 2
44.
DP
Téma podľa dohodyLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
0 / 1
--
45.
BP
Umelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesov
Kozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
B-AI-ISP
FI
prohlížet0 / 2
--
46.
BP
Voľná téma
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI0 / 1--
47.
BP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Schindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet
0 / 3
--
48.
DP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Schindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIprohlížet
0 / 3
--
49.
DP
Význam virtualizačnej platformy Docker pre životný cyklus moderných aplikáciíÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIprohlížet1 / 1 Mandli, G.
50.
BP
Webová aplikácia pre podporu elektronickej výučby
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
1 / 1 Černý, F.