Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatikyHelp


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Vedúci témy:
Beh:

* | A | I | N | P | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAkcelerácia numerickej analýzy dátPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIprohlížet0 / 1--
2.DPAnalýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business InteligenceHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AIFIprohlížet0 / 1--
3.DPAplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sietiPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIprohlížet0 / 1--
4.BPImplementácia vybraných algoritmov IKTFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIprohlížet0 / 4--
5.DPImplementácia vybraných bioinformatických algoritmovFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIprohlížet0 / 4--
6.DPInformačného systému pre malú firmuHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIprohlížet0 / 1--
7.DPNávrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UMLHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AIFIprohlížet0 / 1--
8.DPNávrh podnikovej architektúry využitím frameworku TogafHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AIFIprohlížet0 / 1--
9.DPNávrh rezervačného informačného systémuHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIprohlížet0 / 1--
10.DPPokročilá konfigurácia počítačových sietíPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIprohlížet0 / 1--
11.DPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIprohlížet0 / 1--
12.BPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIprohlížet2 / 2 Urbanec, M.
Doboš, M.
13.DPVolna tema DPSchindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)FIprohlížet0 / 1--