Aug 12, 2020   0:58 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Ústav aplikovanej informatiky (FI)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Track:
Topic supervisor:

* | A | F | I | K | M | N | P | S | T | U | V | W | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Akcelerácia numerickej analýzy dát
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic0 / 1
--
2.
BT
Analýza testov v MS Teams a UIS pre skúškuÚstav aplikovanej informatiky (FI)----FI
Details of topic
1 / 1
3.DT
Analýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business Inteligence
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI--FIDetails of topic
1 / 1
4.
DTAplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sietiÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1--
5.
DT
Aplikácia pre identifikáciu osôb v prípade pandémie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIDetails of topic0 / 1--
6.
BT
Fotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VR
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Details of topic
1 / 1
7.
BT
Fuzzy logika v modelovaní a riadeníKozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
B-AI-ISIFI
Details of topic
0 / 2
--
8.DT
Fuzzy-neuro algoritmy
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
M-AI-IIS
FI
Details of topic0 / 2--
9.DTImplementácia systému udalostíÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 2
--
10.
BT
Implementácia systému udalostí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 2
--
11.
BT
Implementácia vybraných algoritmov IKT
Farkaš, P.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
1 / 4 Fuchs, P.
12.
DT
Implementácia vybraných bioinformatických algoritmov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 4
--
13.
BT
Informácie aktuálneho stavu peľov pre alergikov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FI
Details of topic
0 / 1
--
14.DT
Informačného systému pre malú firmu
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Details of topic
1 / 1
Beneš, K.
15.
BTInteraktívne prvky v múzejnej expozíciiLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Details of topic
0 / 1
--
16.
BTInteraktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Klient-server systém pre online chat komunikáciu.Špilda, M.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
1 / 1
18.
DTMultipoužívateľská VRLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1--
19.BT
Návrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby
Farkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Details of topic
0 / 1
--
20.
DT
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UMLHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
21.
DTNávrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realiteÚstav aplikovanej informatiky (FI)----FIDetails of topic0 / 1
--
22.
DT
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRÚstav aplikovanej informatiky (FI)----FIDetails of topic
0 / 1
--
23.DTNávrh podnikovej architektúry využitím frameworku TogafHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
24.
BT
Návrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMN
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIDetails of topic
0 / 1
--
25.
DT
Návrh rezervačného informačného systémuÚstav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Details of topic0 / 1
--
26.
BT
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
27.
BTNeurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidlaKozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--
FI
Details of topic
0 / 2--
28.DTPokročilá konfigurácia počítačových sietí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Details of topic
0 / 1
--
29.
BTPorovnanie internetových a mobilných služieb využívajúcich kyberzločin
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
1 / 1
30.DT
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
1 / 1
31.BTPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Details of topic
0 / 2
--
32.
BT
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIDetails of topic
0 / 2
--
33.
BT
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
Details of topic
0 / 2
--
34.
DT
Programovanie dátabázových aplikácii s Javou
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Details of topic
0 / 1--
35.
BT
Projektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
1 / 2
36.DTSenzor pre rozpoznávanie obrazu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIDetails of topic0 / 2
--
37.BT
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 2
--
38.
BT
Skúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéru
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Details of topic
0 / 1
--
39.
DT
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácieRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
40.
BT
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácieRužický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1--
41.
BT
Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochorení
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIDetails of topic1 / 1
42.
DT
Systém vyhľadávania a rezervácie lístkov pre vlakovú resp. autobusovú dopravuSchindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Details of topic
0 / 1--
43.DT
Systém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
44.
BT
Téma podľa dohodyLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
1 / 1
45.
DTTéma podľa dohodyÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
2 / 2
46.
BT
Téma podľa dohodyŠtefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
2 / 2
47.
DT
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic0 / 1--
48.
BT
Umelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesov
Kozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)B-AIB-AI-ISI
FI
Details of topic
0 / 2
--
49.
BTVoľná témaÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
50.
DT
Voľna téma podľa zamerania resp. praxeÚstav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--FI
Details of topic
0 / 3
--
51.
BT
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--
FI
Details of topic
0 / 3
--
52.
BT
Webová aplikácia pre podporu elektronickej výučby
Stark, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
1 / 1 Černý, F.
53.
BT
Webový nástroj pre prehrávanie videí z konferencií a ich poznámkovanie v čase
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
54.
DTZdieľanie častí zdrojového kódu v prostredí monorepo pre aplikáciu testovania študentovÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Details of topic
0 / 1--