11. 8. 2020  23:27      Zuzana        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav aplikovanej informatiky (FI)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:

* | A | F | I | K | M | N | P | S | T | U | V | W | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramZaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Akcelerácia numerickej analýzy dát
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti tématu0 / 1--
2.
BP
Analýza testov v MS Teams a UIS pre skúšku
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
1 / 1
3.
DP
Analýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business InteligenceHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI--
FI
Podrobnosti tématu1 / 1
4.
DP
Aplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sieti
Páleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DP
Aplikácia pre identifikáciu osôb v prípade pandémie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
BPFotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VRLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIPodrobnosti tématu1 / 1
7.BP
Fuzzy logika v modelovaní a riadení
Kozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)B-AI-ISPFI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
8.
DP
Fuzzy-neuro algoritmyKozák, Š.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
M-AI-IIS
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
9.
BP
Implementácia systému udalostíÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.DP
Implementácia systému udalostí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti tématu0 / 2--
11.
BP
Implementácia vybraných algoritmov IKTFarkaš, P.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu1 / 4
12.DPImplementácia vybraných bioinformatických algoritmovFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FI
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
13.
BP
Informácie aktuálneho stavu peľov pre alergikov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.DP
Informačného systému pre malú firmu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Beneš, K.
15.BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
17.BPKlient-server systém pre online chat komunikáciu.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1
18.
DP
Multipoužívateľská VRLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
19.BP
Návrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.DP
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UML
Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
DP
Návrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realiteÚstav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
DP
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
23.
DPNávrh podnikovej architektúry využitím frameworku TogafHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.BP
Návrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMN
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIPodrobnosti tématu0 / 1--
25.DPNávrh rezervačného informačného systémuÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
BP
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
27.
BP
Neurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidla
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
28.
DP
Pokročilá konfigurácia počítačových sietí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti tématu0 / 1--
29.BPPorovnanie internetových a mobilných služieb využívajúcich kyberzločinÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu1 / 1 Polaško, S.
30.BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 2--
31.
DP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIPodrobnosti tématu
1 / 1
32.BPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
33.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
34.
DP
Programovanie dátabázových aplikácii s Javou
Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
BP
Projektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu
1 / 2
Rabík, F.
36.
BP
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Štefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
37.
DP
Senzor pre rozpoznávanie obrazuŠtefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti tématu
0 / 2
--
38.
BP
Skúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéru
Ružický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti tématu0 / 1--
39.
DP
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
BPSpracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácieRužický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
BP
Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochorení
Ružický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu1 / 1 Vargic, M.
42.
DP
Systém vyhľadávania a rezervácie lístkov pre vlakovú resp. autobusovú dopravu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.DP
Systém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
DP
Téma podľa dohody
Štefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
2 / 2
45.BPTéma podľa dohodyLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu
1 / 1
Cziroková, N.
46.
DP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu0 / 1
--
47.
BP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu
2 / 2
Nagy, B.
Koprna, M.
48.
BP
Umelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
-ISP
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
49.
BP
Voľná témaHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
50.
BP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Schindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--FI
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
51.
DP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Schindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--FI
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
52.
BPWebová aplikácia pre podporu elektronickej výučbyÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Černý, F.
53.BP
Webový nástroj pre prehrávanie videí z konferencií a ich poznámkovanie v čase
Stark, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
DP
Zdieľanie častí zdrojového kódu v prostredí monorepo pre aplikáciu testovania študentov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIPodrobnosti tématu
0 / 1
--