3. 7. 2020  15:57      Miloslav        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav aplikovanej informatiky (FI)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | F | I | K | M | N | P | S | T | U | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Akcelerácia numerickej analýzy dát
Páleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIPodrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Analýza testov v MS Teams a UIS pre skúšku
Ružický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
1 / 1
3.
DP
Analýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business InteligenceHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI--
FI
Podrobnosti témy
1 / 1 Spišiak, V.
4.
DPAplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sietiÚstav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.
DP
Aplikácia pre identifikáciu osôb v prípade pandémie
Stark, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BPFotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VRÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1--
7.
BP
Fuzzy logika v modelovaní a riadení
Kozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)B-AIB-AI-ISP
FI
Podrobnosti témy
0 / 2--
8.DP
Fuzzy-neuro algoritmy
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AIM-AI-IISFIPodrobnosti témy0 / 2--
9.DP
Implementácia systému udalostí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
10.
BP
Implementácia systému udalostí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
11.
BP
Implementácia vybraných algoritmov IKT
Farkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy
1 / 4
12.
DP
Implementácia vybraných bioinformatických algoritmov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 4
--
13.BPInformácie aktuálneho stavu peľov pre alergikovStark, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DP
Informačného systému pre malú firmuHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VRÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIPodrobnosti témy0 / 1
--
17.
BP
Klient-server systém pre online chat komunikáciu.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti témy
1 / 1 Tokovics, P.
18.DP
Multipoužívateľská VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti témy
0 / 1
--
19.BPNávrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudbyFarkaš, P.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DPNávrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UMLÚstav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DP
Návrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realiteLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy0 / 1
--
22.
DP
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DP
Návrh podnikovej architektúry využitím frameworku TogafÚstav aplikovanej informatiky (FI)M-AI--FIPodrobnosti témy0 / 1
--
24.BPNávrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMNÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy0 / 1--
25.DP
Návrh rezervačného informačného systému
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy0 / 1--
26.BP
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti témy0 / 1
--
27.
BP
Neurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidla
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--FIPodrobnosti témy0 / 2
--
28.
DP
Pokročilá konfigurácia počítačových sietí
Páleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.BPPorovnanie internetových a mobilných služieb využívajúcich kyberzločin
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.DPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
1 / 1
31.
BPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
32.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIPodrobnosti témy0 / 2
--
33.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveÚstav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
34.
DP
Programovanie dátabázových aplikácii s Javou
Schindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI
--
FIPodrobnosti témy0 / 1
--
35.
BP
Projektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
1 / 2
Rabík, F.
36.
DP
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti témy0 / 2--
37.BP
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti témy
0 / 2
--
38.
BP
Skúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéru
Ružický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DP
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácieRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
BP
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ružický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti témy0 / 1--
41.
BP
Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochorení
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DP
Systém vyhľadávania a rezervácie lístkov pre vlakovú resp. autobusovú dopravuSchindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
DP
Systém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.BPTéma podľa dohodyÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy1 / 1
45.
DP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti témy
2 / 2
46.BP
Téma podľa dohody
Štefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
2 / 2
47.DP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti témy
0 / 1
--
48.
BP
Umelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
B-AI-ISP
FI
Podrobnosti témy
0 / 2
--
49.
BP
Voľná téma
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.
DP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti témy0 / 3
--
51.BPVoľna téma podľa zamerania resp. praxe
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 3--
52.
BP
Webová aplikácia pre podporu elektronickej výučby
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti témy
1 / 1 Černý, F.
53.
BP
Webový nástroj pre prehrávanie videí z konferencií a ich poznámkovanie v čase
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1
--
54.
DP
Zdieľanie častí zdrojového kódu v prostredí monorepo pre aplikáciu testovania študentovStark, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti témy
0 / 1--