Prehľad vypísaných tém - Ústav aplikovanej informatiky (FI)Help


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | F | I | K | M | N | P | S | T | U | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Akcelerácia numerickej analýzy dát
Páleník, T.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIprohlížet0 / 1
--
2.
BP
Analýza testov v MS Teams a UIS pre skúšku
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIprohlížet
1 / 1
Ukropec, J.
3.
DP
Analýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business Inteligence
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI--FI1 / 1 Spišiak, V.
4.
DP
Aplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sieti
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 1
--
5.
DP
Aplikácia pre identifikáciu osôb v prípade pandémieStark, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 1
--
6.
BP
Fotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VRLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
0 / 1
--
7.
BP
Fuzzy logika v modelovaní a riadení
Ústav aplikovanej informatiky (FI)B-AIB-AI-ISPFIprohlížet
0 / 2
--
8.
DP
Fuzzy-neuro algoritmyÚstav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
M-AI-IIS
FI
prohlížet
0 / 2
--
9.
DP
Implementácia systému udalostí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet
0 / 2
--
10.
BP
Implementácia systému udalostíÚstav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
0 / 2
--
11.
BPImplementácia vybraných algoritmov IKTFarkaš, P.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
1 / 4
12.
DPImplementácia vybraných bioinformatických algoritmovFarkaš, P.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 4--
13.
BPInformácie aktuálneho stavu peľov pre alergikov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 1
--
14.
DP
Informačného systému pre malú firmu
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
0 / 1
--
15.
BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozíciiLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
0 / 1--
16.
BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VRLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIprohlížet
0 / 1
--
17.
BP
Klient-server systém pre online chat komunikáciu.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
prohlížet
1 / 1
18.
DP
Multipoužívateľská VRLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI0 / 1--
19.
BPNávrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudbyFarkaš, P.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 1
--
20.
DP
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UML
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
prohlížet0 / 1--
21.
DP
Návrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realite
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIprohlížet
0 / 1
--
22.
DP
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 1
--
23.DPNávrh podnikovej architektúry využitím frameworku TogafÚstav aplikovanej informatiky (FI)M-AI--FIprohlížet0 / 1
--
24.
BP
Návrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMN
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet0 / 1
--
25.
DPNávrh rezervačného informačného systémuHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FI
0 / 1
--
26.
BP
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIprohlížet0 / 1--
27.
BP
Neurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidla
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--
FIprohlížet
0 / 2
--
28.
DPPokročilá konfigurácia počítačových sietí
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet0 / 1
--
29.
BP
Porovnanie internetových a mobilných služieb využívajúcich kyberzločin
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIprohlížet
0 / 1
--
30.
DP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
1 / 1
31.
BPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
0 / 2
--
32.
BPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI0 / 2--
33.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 2
--
34.
DP
Programovanie dátabázových aplikácii s Javou
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
0 / 1
--
35.BPProjektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIprohlížet
1 / 2
Rabík, F.
36.
DP
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Štefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI0 / 2
--
37.
BP
Senzor pre rozpoznávanie obrazuÚstav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
prohlížet0 / 2
--
38.
BP
Skúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéru
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
0 / 1--
39.DPSpracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet
0 / 1
--
40.BP
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ružický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
prohlížet0 / 1--
41.
BP
Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochoreníRužický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIprohlížet
0 / 1
--
42.
DP
Systém vyhľadávania a rezervácie lístkov pre vlakovú resp. autobusovú dopravu
Schindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
0 / 1--
43.
DP
Systém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIprohlížet0 / 1
--
44.
BP
Téma podľa dohody
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIprohlížet
1 / 1
Cziroková, N.
45.DP
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
2 / 2
46.
BP
Téma podľa dohodyÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
prohlížet2 / 2 Koprna, M.
Nagy, B.
47.DP
Téma podľa dohody
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIprohlížet0 / 1
--
48.
BP
Umelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesovKozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
B-AI-ISP
FI
prohlížet0 / 2--
49.
BP
Voľná témaHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
prohlížet
0 / 1
--
50.
DPVoľna téma podľa zamerania resp. praxeÚstav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI0 / 3--
51.
BP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxeSchindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--
FIprohlížet0 / 3
--
52.BP
Webová aplikácia pre podporu elektronickej výučby
Stark, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI1 / 1
53.BPWebový nástroj pre prehrávanie videí z konferencií a ich poznámkovanie v čase
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIprohlížet0 / 1--
54.
DP
Zdieľanie častí zdrojového kódu v prostredí monorepo pre aplikáciu testovania študentov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI0 / 1
--