6. 7. 2020  10:55      Patrik, Patrícia        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav aplikovanej informatiky (FI)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:

* | A | F | I | K | M | N | P | S | T | U | V | W | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Akcelerácia numerickej analýzy dát
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti tématu0 / 1
--
2.
BP
Analýza testov v MS Teams a UIS pre skúšku
Ružický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ukropec, J.
3.
DPAnalýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business InteligenceÚstav aplikovanej informatiky (FI)M-AI--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Spišiak, V.
4.
DPAplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sietiPáleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DPAplikácia pre identifikáciu osôb v prípade pandémieStark, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.BP
Fotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VR
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
BP
Fuzzy logika v modelovaní a riadení
Kozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
-ISP
FIPodrobnosti tématu0 / 2
--
8.DPFuzzy-neuro algoritmy
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
M-AI-IIS
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
9.
BP
Implementácia systému udalostíŠtefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2--
10.
DP
Implementácia systému udalostí
Štefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
11.
BP
Implementácia vybraných algoritmov IKTFarkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 4 Fuchs, P.
12.
DP
Implementácia vybraných bioinformatických algoritmov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti tématu0 / 4--
13.
BP
Informácie aktuálneho stavu peľov pre alergikov
Stark, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti tématu0 / 1--
14.
DP
Informačného systému pre malú firmu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
16.
BP
Interaktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VRLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIPodrobnosti tématu0 / 1
--
17.
BP
Klient-server systém pre online chat komunikáciu.
Špilda, M.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu1 / 1
18.
DP
Multipoužívateľská VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
19.
BP
Návrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudby
Farkaš, P.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.DP
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UML
Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
21.
DP
Návrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realite
Lacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu0 / 1
--
22.
DP
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VRÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIPodrobnosti tématu0 / 1
--
23.
DP
Návrh podnikovej architektúry využitím frameworku TogafHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI--FIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
BP
Návrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMN
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
DP
Návrh rezervačného informačného systému
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
26.
BP
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
27.
BP
Neurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidla
Kozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)B-AI--FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
28.
DP
Pokročilá konfigurácia počítačových sietí
Páleník, T.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
BPPorovnanie internetových a mobilných služieb využívajúcich kyberzločinÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
DP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kamidra, D.
31.BPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIPodrobnosti tématu0 / 2--
32.
BP
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti tématu0 / 2
--
33.
BPPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveÚstav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti tématu0 / 2
--
34.
DP
Programovanie dátabázových aplikácii s JavouSchindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
BP
Projektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu
1 / 2
Rabík, F.
36.
BP
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
37.
DP
Senzor pre rozpoznávanie obrazuŠtefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
38.
BP
Skúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéru
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
DP
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ružický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.BPSpracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácieRužický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
41.
BP
Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochorení
Ružický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti tématu0 / 1--
42.
DP
Systém vyhľadávania a rezervácie lístkov pre vlakovú resp. autobusovú dopravu
Schindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
43.
DP
Systém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FIPodrobnosti tématu0 / 1
--
44.
DP
Téma podľa dohody
Štefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
2 / 2 Kušion, S.
Miklášik, M.
45.DPTéma podľa dohodyLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIPodrobnosti tématu
0 / 1
--
46.
BP
Téma podľa dohody
Štefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FI
Podrobnosti tématu
2 / 2
Nagy, B.
Koprna, M.
47.
BP
Téma podľa dohodyÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1 Cziroková, N.
48.BPUmelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesovKozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)B-AI-ISPFI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
49.
BP
Voľná témaÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
DP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxeSchindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
51.
BP
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Schindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--
FI
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
52.BPWebová aplikácia pre podporu elektronickej výučbyÚstav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Podrobnosti tématu
1 / 1
53.BPWebový nástroj pre prehrávanie videí z konferencií a ich poznámkovanie v časeStark, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
54.
DP
Zdieľanie častí zdrojového kódu v prostredí monorepo pre aplikáciu testovania študentov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Podrobnosti tématu0 / 1
--