Aug 11, 2020   5:56 p.m.      Zuzana        
University information system

Summary of topics offered - Ústav aplikovanej informatiky (FI)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Track:
Topic supervisor:

* | A | F | I | K | M | N | P | S | T | U | V | W | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.
DT
Akcelerácia numerickej analýzy dát
Páleník, T.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
2.BT
Analýza testov v MS Teams a UIS pre skúšku
Ružický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
1 / 1
Ukropec, J.
3.DTAnalýza údajov zahraničného obchodu pomocou nástroja Business InteligenceHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI--
FI
Details of topic
1 / 1
Spišiak, V.
4.
DT
Aplikácia IPv6 v korporátnej počítačovej sietiÚstav aplikovanej informatiky (FI)--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Aplikácia pre identifikáciu osôb v prípade pandémie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIDetails of topic
0 / 1
--
6.BTFotorealistické prostredie pre rehabilitáciu pacientov po CMP vo VRÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Details of topic
1 / 1
Nagy, T.
7.BTFuzzy logika v modelovaní a riadení
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AIB-AI-ISI
FI
Details of topic
0 / 2
--
8.
DT
Fuzzy-neuro algoritmyÚstav aplikovanej informatiky (FI)M-AIM-AI-IISFI
Details of topic
0 / 2
--
9.DT
Implementácia systému udalostí
Štefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Details of topic
0 / 2--
10.
BT
Implementácia systému udalostí
Štefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FIDetails of topic0 / 2
--
11.
BT
Implementácia vybraných algoritmov IKTÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIDetails of topic
1 / 4
12.
DTImplementácia vybraných bioinformatických algoritmov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIDetails of topic0 / 4
--
13.
BT
Informácie aktuálneho stavu peľov pre alergikov
Stark, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIDetails of topic0 / 1
--
14.DT
Informačného systému pre malú firmu
Ústav aplikovanej informatiky (FI)----FI
Details of topic
1 / 1
15.
BT
Interaktívne prvky v múzejnej expozíciiLacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FIDetails of topic
0 / 1
--
16.BTInteraktívne prvky v múzejnej expozícii s využitím AR a VRLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIDetails of topic0 / 1
--
17.
BT
Klient-server systém pre online chat komunikáciu.Špilda, M.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
1 / 1
Tokovics, P.
18.
DTMultipoužívateľská VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
Details of topic
0 / 1--
19.
BT
Návrh a realizácia webovej aplikácie podporujúcej tvorbu hudbyFarkaš, P.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--FI
Details of topic
0 / 1--
20.
DT
Návrh informačného systému veľkého podniku s využitím BPMN a UMLHlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
21.DTNávrh metód sledovania polohy používateľov vo virtuálnej realiteLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
22.
DT
Návrh možností prepojenia VR a MR pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
23.DTNávrh podnikovej architektúry využitím frameworku TogafHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Details of topic
0 / 1--
24.BTNávrh procesného zobrazenia Metodiky MMDIS pomocou BPMN
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
25.
DT
Návrh rezervačného informačného systémuHlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
26.
BT
Návrh systému pre elektronický zber a vyhodnocovanie formulárov pri liečbe neurologických pacientov
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIDetails of topic0 / 1--
27.
BT
Neurónové siete v modelovaní a riadení autonómneho vozidla
Kozák, Š.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI--FI
Details of topic
0 / 2
--
28.DTPokročilá konfigurácia počítačových sietíÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
29.
BT
Porovnanie internetových a mobilných služieb využívajúcich kyberzločinRužický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
1 / 1
Polaško, S.
30.
DT
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----
FI
Details of topic
1 / 1
31.
BT
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Hlaváč, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic0 / 2
--
32.
BT
Postupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej sprave
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 2
--
33.
BTPostupy a možnosti implementacie software podľa projektového plánu vo verejnej spraveÚstav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Details of topic
0 / 2
--
34.
DT
Programovanie dátabázových aplikácii s Javou
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
M-AI
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
35.BTProjektový IT manažment podľa SRUM a PRINCE2Hlaváč, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic1 / 2 Rabík, F.
36.
DT
Senzor pre rozpoznávanie obrazu
Štefanovič, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 2
--
37.
BTSenzor pre rozpoznávanie obrazuŠtefanovič, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Details of topic
0 / 2
--
38.
BT
Skúmanie agilných postupov v oblastiach mimo vývoja softvéru
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic0 / 1
--
39.DT
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ružický, E.Ústav aplikovanej informatiky (FI)----
FI
Details of topic
0 / 1
--
40.
BT
Spracovanie a analýza databáz vývoja COVID-19 a ekonomickej situácie
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIDetails of topic0 / 1--
41.
BT
Spracovanie projektov a publikácií využívajúce VR na rehabilitáciu mozgových ochoreníRužický, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic1 / 1
42.
DT
Systém vyhľadávania a rezervácie lístkov pre vlakovú resp. autobusovú dopravuÚstav aplikovanej informatiky (FI)M-AI
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
43.
DTSystém vyhodnocovania progresu pri rehabilitácii pacientov po CMP vo VR
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1--
44.BT
Téma podľa dohody
Lacko, J.Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIDetails of topic
1 / 1
Cziroková, N.
45.
DT
Téma podľa dohody
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FI
Details of topic
2 / 2
46.
BT
Téma podľa dohodyÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic2 / 2 Koprna, M.
Nagy, B.
47.
DT
Téma podľa dohodyLacko, J.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
----FIDetails of topic0 / 1--
48.
BT
Umelá inteligencia v modelovaní medicínskych procesov
Kozák, Š.Ústav aplikovanej informatiky (FI)B-AI
B-AI-ISI
FI
Details of topic
0 / 2
--
49.BTVoľná témaÚstav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic0 / 1--
50.
DTVoľna téma podľa zamerania resp. praxeSchindler, F.Ústav aplikovanej informatiky (FI)M-AI--FI
Details of topic
0 / 3
--
51.
BT
Voľna téma podľa zamerania resp. praxe
Schindler, F.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
B-AI
--
FI
Details of topic0 / 3--
52.
BT
Webová aplikácia pre podporu elektronickej výučby
Stark, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FIDetails of topic1 / 1
53.BT
Webový nástroj pre prehrávanie videí z konferencií a ich poznámkovanie v čase
Stark, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1
--
54.DT
Zdieľanie častí zdrojového kódu v prostredí monorepo pre aplikáciu testovania študentov
Stark, E.
Ústav aplikovanej informatiky (FI)
--
--
FI
Details of topic
0 / 1--