12. 8. 2020  17:03      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | E | H | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Agresívny štýl humoru vo vzťahu k osobnosti
Boleková, V.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
2.
BP
Ako rozumejú a rozprávajú príbehy deti predškolského veku.
Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
3.
BP
Attachment a kontextuálny výkon
Greškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
4.BPAttachment a štýly rodičovstva očami adolescentovÚstav všeobecnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šimurková, D.
5.BPAttachment na pracovisku a attachment k partneroviGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
6.
BP
Attachment na pracovisku a kontextuálny výkon
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ondušková, K.
7.
BPAttachment na pracovisku a príslušnosť k organizáciiGreškovičová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu0 / 1
--
8.
BPAttachment na pracovisku a attachment k rodičomÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mikušová, J.
9.DP
Attachment, sebahodnotenie a štýly rodičovstva očami adolescentov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu1 / 1
10.
BP
Brand attachment v kontexte vybraných individuálnych premenných
Newman, D.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 2
11.
DP
Efektívnosť programu sociálno-emocionálneho učenia Druhý krok v materskej škole
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
12.
BPEmocionálna inteligencia a klíma školy očami žiakovÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kuczman, E.
13.BP
Hranie hazardných hier u adolescentov
Gajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1 Kováčová, M.
14.
BPKlíma školy a psychická odolnosť adolescentovSzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
15.DP
Klíma školy, tvorivosť a sociálno-emocionálne zdravie žiakov
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
BP
Kvalita života a sociálna opora pri závažných ochoreniachNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)B-PSYFPSPodrobnosti tématu2 / 2
17.
DPKvalita života a stratégie zvládania u odliečených onkologických pacientovÚstav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sabaka, B.
18.BPMožnosti využitia dotazníka SDQ u klientov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.BPMožnosti využitia virtuálnej reality v psychoterapiiNaništová, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)
B-PSY
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
20.
BP
Názov bude upresnený
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 4
Machová, L.
21.
DP
Názov bude upresnený
Hennelová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
22.
DP
Osobnosť, sociálno-emocionálne zdravie a tvorivosť v období adolescencie
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
23.
BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.Mikulajová, M.Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
2 / 2
24.
BP
Overenie vybraných testov MABEL u detí pred vstupom do školy.
Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu
2 / 2
Zemková, V.
Gellen, M.
25.
BP
Postoje mladých ľudí nového milénia k rodine, manželstvu a rodičovstvu
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Štefančík, P.
26.BP
Postoje žiakov základných škôl k rodine, k škole a k sebe samému.
Gajdošová, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
27.
BP
Posttraumatický rozvoj u pacientov so závažným ochorením
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
2 / 2
Brušová, P.
Srnová, E.
28.
DPPôrodná starostlivosť z pohľadu žienGreškovičová, K.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu1 / 1
29.BP
Prenatálny bonding/attachment
Greškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu
2 / 1
Deters, Ľ.
Gráčová, B.
30.
DPPrenatálny bonding/attachmentGreškovičová, K.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
BP
Prežívanie vďačnosti u seniorovÚstav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Topor, S. D.
32.
DP
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory vnímanej efektívnosti lídra
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
33.
DP
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory pracovnej angažovanostiÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti tématu1 / 1 Výbohová, M.
34.
BP
Psychologické prediktory akademickej úspešnosti študentov VŠ
Lisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
35.
BP
Psychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
36.DPPsychometrické vlastnosti dotazníka Hexaco-100Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Dilík, K.
37.BP
Psychometrické vlastnosti dotazníka vzťahovej väzby k pracovnému miestu
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
38.
DP
Psychometrické vlastnosti krátkych verzií ECR-RÚstav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
BP
Psychometrické vlastnosti škály Líder ako poskytovateľ bezpečiaLisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
DP
Psychosociálne koreláty hypertenzie u dospelých ambulantných pacientov
Ústav klinickej psychológie (FPS)M-PSYFPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Riglerová, M.
41.
DP
Reziliencia a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov v kontexte klímy školyÚstav všeobecnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti tématu0 / 1
--
42.
BP
Rezistencia voči zmene a osobnosťNewman, D.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
2 / 2
43.
DP
Rizikové správanie adolescentov/pubescentov a sociálno-emocionálne zdravieRoľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zelinková, V.
44.
DP
Sebahodnotenie a tvorivosť v období vynárajúcej sa dospelosti
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
45.
BP
Sebahodnotenie žiakov a klíma školy
Szobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
46.
BP
Sebaúcta a sociálno-emocionálne zdravie adolescentov/pubescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Martinásková, A.
47.
BP
Sebaúčinnosť adolescentov v kontexte klímy školySzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kubalová, L.
48.DPSebaúčinnosť učiteľov a úspešnosť žiakov základnej školyÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu0 / 1
--
49.
BP
Sexuálne násilie páchané na deťoch v on-line priestore
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
50.
BPSkríning jazykového vývinu u detí vo veku troch rokov.Mikulajová, M.
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
51.
BP
Sociálna atmosféra a miera reziliencie u žiakov stredných škôl
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
52.
BP
Sociálna atmosféra online komunít
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
BPSociálna klíma tried v inkluzívnej základnej škole a jej dosah na sociálno-emocionálne zdravie žiakovÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Belisová, I.
54.
DP
Sociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu1 / 1
55.DPSociálno-emocionálne zdravie a prispôsobivosť pubescentov/adolescentovÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
56.
BP
Sociálno-emocionálne zdravie učiteľov vybraných základných škôl
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
57.
BP
Sociálno-emocionálne zdravie v kontexte klímy školySzobiová, E.Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
58.
BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Švrčková, E.Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu1 / 1 Staňová, P.
59.
BP
Spiritualita ako prevencia syndrómu vyhorenia u ľudí v pomáhajúcich profesiách
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu0 / 1--
60.BPSpojitosť emocionálnej inteligencie a rizikového správania u žiakov stredných škôlZajac, L.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Blažková, N.
61.BPSpokojnosť s pôrodom
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
62.
BP
Stratégie zvládania záťažových situácií u učiteľov ZŠ v kontexte mentálneho zdravia
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Barátová, S.
63.
BPStratégie zvládania záťažových situácii žiakov s poruchami pozornostiSzobiová, E.
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Adamčíková, K.
64.BP
Súvislosť problematického užívania internetu s rezilienciou adolescenta
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu1 / 1 Kuiková, E.
65.
BP
Šikanovanie v základných školách
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
66.
DPŠkolská klíma z pohľadu žiakov, rodičov a zamestnancov vybranej školyÚstav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1 Fejová, D.
67.BP
Štýl výchovy a reziliencia pubescentov/adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
Steinflova, L.
68.
BP
Štýl výchovy a sebaúcta adolescentov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kováčová, M.
69.
BP
Štýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie stredoškolákov
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti tématu1 / 1 Blizniaková, A.
70.
BP
Štýl výchovy a sociálno-emocionálne zdravie žiakov druhého stupňa ZŠRoľková, H.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
71.
DP
Teória mysle závislých ľudí
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kinčeková, M.
72.
DP
Transformačný leadership a efektívnosť futbalových tímovLisá, E.Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 2
73.
DP
Transformačný leadership vo vzťahu s angažovanosťou a kontextuálnym výkonom zamestnancovLisá, E.
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu0 / 1--
74.
DP
Väzba na miesto a možnosti jej mapovania v kombinovanom výskumnom dizajne
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu0 / 1
--
75.
BP
Vďačnosť mladých dospelých
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1
76.
DP
Voľná téma z oblasti poradenskej psychológie a psychoonkológieÚstav klinickej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
77.
BP
Vzťahová väzba a sebahodnotenie u adolescentov
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti tématu
1 / 1
78.
BPWellbeing adolescetov/pubescentov a ich sebaúcta
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
--FPSPodrobnosti tématu1 / 1
79.
DPWorkplace attachment v kontexte premenných organizačného správania a výkonu
Ústav všeobecnej psychológie (FPS)
--
FPSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
80.
BP
Zdroje životnej zmysluplnosti u stredoškolských/vysokoškolských študentov
Ústav klinickej psychológie (FPS)--FPSPodrobnosti tématu1 / 1
81.
BP
Zhoda vo vnímaní dôležitosti hodnôt a spokojnosť v partnerskom vzťahu
Ústav klinickej psychológie (FPS)
--
FPS
Podrobnosti tématu
1 / 1